Eskişehirli emekçiler 26 Mayıs için birlik oldu

Eskişehir’de 26 Mayıs genel grevine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Saldırılara bedel ödemeyi...


Eskişehir’de 26 Mayıs genel grevine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Saldırılara bedel ödemeyi de göze alarak yanıt vermek gerektiğini söyleyen sendikacılar, 26 Mayıs’ta birlikte mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini ifade ettiler. Sendikacılar konfederasyonlara da “Aldığınız kararın arkasında durun” çağrısı yaptılar.
Görevlerinin alınacak kararları sonuna kadar uygulamak olduğunu söyleyen Türk-İş 2. Bölge Temsilcisi Nejat Kılıç; “Türkiye’de son dönemdeki gidişat hiç de iyi değil. Biz sendikacılar artık kabuğumuzu kırmalıyız. Artık bazı şeyleri göze almamız gerekiyor. Ancak zor dönemlerin adamı olursak bu işin altından kalkabiliriz. Birleşmek ve dayanışmak mecburiyetindeyiz. Mücadele etmeli ve bu süreçten alnımızın akıyla çıkmalıyız. 26 Mayıs’ın bir kazanımı da olabilir, bedeli de. Bunu göze almak gerekiyor. Birilerinin merhametine sığınarak bu iş olmaz. Hakkımızı vermeyenden hesap sormak, hakkımızı almak zorundayız” dedi.
BİRLİKTEN BAŞKA ÇARE YOK
Son yıllarda işçi sınıfının özlemini çektiği birlikteliğin oluşmaya başladığını belirten Birleşik Metal-İş Şube Başkanı Bayram Kavak “Günlerce Ankara’da direnen TEKEL işçileri sendikalara şu mesajı verdi: Yıllarca tabana güvenmediniz, bir şeyi başaramaz dediniz. Ama biz buradayız, başı da biz çekeriz. Artık sendikacılığın Türkiye’de daha farklı olması gerekiyor” dedi. 26 Mayıs’ın önemine dikkat çeken Kavak, şöyle devam etti: “İşçi sınıfını hiçe sayan sermayeye karşı birlik olmalıyız. Artık çoban ateşlerinin sayısını artırmamız gerekiyor.”
Harb-İş Şube Başkanı Hasan Atak da; “26 Mayıs işyerlerinde çok fazla konuşulmuyor. Çalışmalar yeterli değil. Konfederasyon bazında girişimler ve çalışmaları artırmak gerekiyor. İşyerlerinde taşeronlaştırmayı, güvencesizliği, sendikasızlığı anlatarak 26 Mayıs’ı örmeliyiz. Şimdiye kadar bunda biraz geri kaldık. Bu süreçten tam anlamıyla başarılı çıkmak için, hazırlıklarımız hızlandırmak zorundayız” dedi. Atak, birlik olup mücadele etmekten başka çare olmadığına dikkat çekti.
EN KİTLESEL KATILIM SAĞLANMALI
TEKSİF Şube Temsilcisi Selahaddin Yılmaz ise; “Artık sendikal rekabeti bir kenara bırakıp, örgütlenmenin önünü açmalıyız. 26 Mayıs bunun için büyük bir fırsattır” dedi. Birlik olmaktan başka yol olmadığını dile getiren Yılmaz, sermayenin acımasız saldırısına karşı 26 Mayıs’a en kitlesel katılımın sağlanması gerektiğini söyledi.
Tek Gıda-İş Şube Başkanı Kadir Özenler konfederasyonları aldığı kararın arkasında durmaya çağırdı. “Yapmacıktan değil sahiden üretimden gelen gücümüzü kullanarak, saldırılara karşı gereken cevabı vermeliyiz” diyen Özenler, emekçilerin gücünü göstermeleri gerektiğini bildirdi.
Tes-İş Şube Başkanı Ünal Dar da “Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz ve içerisinde olacağız. Türkiye’de böyle bir greve ihtiyaç var. bu kadar saldırıya karşı geç bile kalındı. Biz de bu süreçte elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Kristal-İş Şube Temsilcisi İsmail Ayer, greve ilişkin somut açıklama yapılmamasını eleştirdi. “İşçilerin hakkı her geçen gün ellerinden alınıyor. 4-c kabul edilecek bir şey değildir” diyen Ayer, 26 Mayıs’ta saldırılara karşı durulması gerektiğini bildirdi. (Eskişehir/EVRENSEL)

TABANDAN ÖRGÜTLENMELİ
SES Şube Başkanı Bülent Nazım Yılmaz: Önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirip, 26 Mayıs’ı en kitlesel örgütlemenin çalışmalarını yapmalıyız. işçi sınıfı ve emekçilere saldırının bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde, 26 Mayıs bayrağını dalgalandırmak hepimizin üzerine düşen bir görev. 26 Mayıs’ta sağlık işkolundaki tüm kamu çalışanlarını ve sendikalarını ortak hareket etmeye çağırıyoruz.
Eğitim Sen Şube Yöneticisi Faik Alkan: 25 Kasım grevine giderken de insanların aklında bazı şüpheler ve acaba sorusu vardı. Ama bu aşıldı. Sendikacıların görevi, işyerlerinde tabanı örgütlemek, bilinçlendirmektir. 26 Mayıs sendikacılar için çok önemli sonuçlar doğuracaktır. Bunu da alttan gelen dalga belirleyecek. Bugün asıl gündem emek sermaye çelişkisidir.
Eskişehir Tabip Odası Sekreteri Birtürk Özkavak: Son yılların en güçlü ve kitlesel 1 Mayıs’ını kutladık. Bu bizi 26 Mayıs için umutlandırdı. Bu güçle 26 Mayıs’a hazırlanmalı ve orada gereken cevabı vermeliyiz.
Erdal Saran - Hasan Çelik
www.evrensel.net