Mobil santralda 'örnek' karar

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kurulan mobil santralın kuruluşuna olanak sağlayan kararın iptaline karar verdi.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Samsun Tekkeköy'de kurulan mobil santralın kuruluşuna olanak sağlayan kararı iptal etti. Santralin yapımına, Samsun halkı ve kitle örgütleri karşı çıkmış, Samsun Barosu da, santralın kurulabilmesine dayanak sağlayan kararın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Samsun İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Dava Ankara'ya alındıktan sonra, Ankara 10. İdare Mahkemesi 2003'te yürürlüğü durdurdu. Ancak faaliyette olan santral, kararın, faaliyet durmasına yönelik olmadığı gerekçesiyle çalışmaya devam etti. Mahkeme, davanın esasını geçtiğimiz günlerde şu gerekçeyle esasa bağladı: "Anayasa'ya göre herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı bulunmaktadır. Çevre Kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri dikkate alınmak suretiyle yapımı planlanan santralın, kurulacağı yer açısından çevre üzerinde yapacağı olumlu ve olumsuz etkiler tespit edilip değerlendirilemeksizin ve olumsuz etkilerinin önlenmesi için çevresel etki raporu hazırlanmaksızın Samsun'da konuşlandırılmasına izin verilmiştir. Bu, kamu yararı ve hukuka aykırıdır. " Santralin günde 1 tonun üzerinde fazla yüksek kirletici özelliği olan fuel-oil yakıtı üreteceğine dikkat çeken Samsunlular, mobil santrala, insan sağlığını ve diğer canlıları tehdit eder boyutları aşan bir kirlilik doğuracağı ve Türkiye'nin önemli tarımsal alanlarından Çarşamba Ovası'ndaki tarımsal üretime zarar vereceği için karşı çıkıyorlardı.

'Karar örnek olmalı' Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise, alınan bu kararın diğer mobil santrallar için de örnek olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: "Hukuk atlatılarak, ÇED raporları hiçe sayılarak yapımına başlanan bu santrallar artık devreden çıkartılmalıdır. Herhangi bir somut "acil" ihtiyacı karşılamaktan uzak, geçmiş hükümetler tarafından siyasi rant dağıtmaya yönelik olarak gündeme getirilen, bu çevre ve insan zararlısı santrallar kapatılmalıdır. Hiçbir yasal dayanağı kalmayan bu rant santrallarına, üretim yapmadıkları halde ayda 2.4 Milyon ABD Doları ödenmesi uygulamasına derhal son verilmelidir."

src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


TAYAD'lılara gözaltı furyası Son bir haftada yaklaşık 100 TAYAD'lı, polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. Çalışmalarının devamlı keyfi bir şekilde engellendiğini belirten TAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Tangün "Eylemlerimize polis hunharca saldırıyor, kafamızı, kolumuzu kırıyor. Hapishanelerde 107 kişi öldüğü gerçeğini gizlemeye çalışıyorlar" dedi. TAYAD binasında dün yapılan basın toplantısıyla konuya dikkat çeken TAYAD'lılar adına açıklama yapan Naime Kara, " 'Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?' ibareli afişleri astıkları için 10 Şubat'ta İstanbul Tarlabaşı ve Topkapı semtlerinde 19 kişi, 14 Şubat'ta Ankara Kocatepe ve Sakarya semtlerinde 17 kişi, 15 Şubat'ta Adana'da afiş asan 5 kişi, 16 Şubat'ta Samsun ve Mersin'de 2'şer kişi dövülerek gözaltına alındı. Aynı konuyla ilgili düzenlenen basın açıklamarından 14 Şubat İstanbul Birleşik Basın Sitesi önünde yapılanında 28 kişi vahşice dövülerek, kafaları ve kolları kırılarak, 14 Şubat'ta Ankara'da AKP önünde 5 kişi, 16 Şubat'ta Mersin'de MESİAD önünde 4 kişi, 16 Şubat'ta İzmir'de 3 kişi gözaltına alındı. Ankara'da 14 Şubat'ta gece ev baskınlarından sonra 40'ın üzerinde insan gözaltına alındı" bilgilerini aktardı. Baskılara rağmen, oğullarının ve kızlarının yaşadıkları tecridi haykırmaya devam edeceklerini belirten Kara, demokratikleşme tartışmalarının masaldan öteye geçemediğini söyledi. Açıklamanın ardından TAYAD'lılar 14 Şubat'ta yaralananlarla beraber Sultanahmet Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundular.

www.evrensel.net