05 Ocak 2002 22:00

İhanet yasalarını kara kış bile

   engellemiyor

Paylaş
İhanet yasalarını kara kış bile engellemiyorHükümetin, ve büyük çoğunluğunu hükümetteki partilerin milletvekillerinin oluşturduğu Meclis'in, halktan kopuk, onların sorunlarına uzak olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Önceki gün ülkenin dört bir tarafında yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşam felç olup, "Avrupa kentleri" diye övündükleri İstanbul ve Ankara'da bile insanlar yollarda kalırken, Meclis bütün bunlardan 'habersiz', kalın taş duvarlar içerisinde bir ihanet tasarısını daha görüşerek yasalaştırdı. Kamu İhale Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri gece yarısı saat 00.30'da tamamlandı. 1 Ocak 2003 yılında yürürlüğe girecek bir yasa için hükümetin Meclis'i geceyarılarına kadar çalıştırmasını sorgulayan muhalefet milletvekilleri, "IMF ve ABD öyle istediği için" diye yanıtı da kendileri verirken, bu yasayla kamu ihaleleri de başta ABD'li tekeller olmak üzere, uluslararası tekellerin pazarı haline getirildi. Görüşülmesi geceyarısına kadar süren tasarı ile ilgili söz alan SP'li ve DYP'li sözcüler sert eleştiriler yaptılar.

"12 Eylül'den beter"SP'li Metin Kalkan "Çok uluslu şirketlerin istediği gibi at oynatabilmesine olanak sağlandığını" söylerken, Mehmet Bekaroğlu, milletvekillerine, "Sizi kurşun asker, el kaldırma makinesi yapan nedir?" diye sordu. "Anadilde yayın yapıldığı için bağımsızlığın elden gittiğini söylüyorsunuz. Tahkim'le, diğer çıkardığınız yasalarla, kamu ihalesini tekellere açmakla bağımsızlık elden gitmiyor mu?" diyerek çelişkiyi dile getiren Bekaroğlu, tehdit ve dayatmalarla yasaların çıkarıldığını, 12 Eylül Danışma Meclisi'nin bile bunu yapmadığını ifade etti. Bekaroğlu, bütün çabanın ABD'ye gidecek olan Başbakan Ecevit'in bu yasalarla gitmesini sağlamak olduğuna vurgu yaparak, "Ama bu yetmeyecek. Yarın sizden Irak müdahalesine destek istenecek. Denilen herşeyi yapmak durumundasınız" dedi. Bu yasa ile tarihe kara bir leke olarak geçtiklerini kaydeden Bekaroğlu, kamu yararının, ihtiyaçların temel ilke olması gerekirken gözetilmediğini, oluşturulan kurulda TİSK ve TOBB yani işverenin olduğunu ama işçilerin ve işin asıl sahibi mühendislerin bulunmadığını, 200 bin üyeli TMMOB'un yok sayıldığını söyledi.

İktidarın 'şeref halkası'MHP'li Bedri Yaşar, ANAP'lı Nihat Gökbulut ve DSP'li Ahmet Sancar grupları adına yaptıkları konuşmalarda, 57'inci hükümetin "devrim" niteliğindeki bir yasaya daha imzasını attığını, bir reform ve hükümetin şeref halkası olduğunu iddia ettiler. Sancar, "Dünya Ticaret Örgütü'nün ve AB'nin direktiflerinin bu yasada yer alması başka bir olumluluktur" diye "direktiflerle" hareket ettiklerini itiraf etti. Tasarının temel yasa olarak görüşülmesinde hükümete destek veren AKP, desteğini tasarının görüşülmesi sırasında da sürdürerek, yasanın olumlu olduğunu belirtti. SP Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, "Tasarının tartışılmadan geçmesine AKP de destek olmuştur" suçlamasını yöneltirken, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Ali Şahin, bu noktada SP ile ayrıldıklarını, siyasetin uzlaşma ve diyalog gerektirdiğini iddia ederek partisini savundu. Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründekiler dahil bütün kamu iktisadi teşebbüsleri; sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş, mesleki kuruluşlar hariç tüm tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlar; bu kurum ve kuruluşların sermayelerinin yarısından fazlasına sahip oldukları her türlü kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler; Ziraat Bankası, Halkbank ve tasfiye halindeki Emlakbank'ın yapım işleri Kamu İhale Yasası kapsamına alındı. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının alım satıma ilişkin bazı ihaleleri de yasa kapsamı dışında tutuldu. Özellikle savunma ve kamu bankalarıyla ilgili ihalelerin kapsam dışında tutulması da eleştirilere yol açtı. Kamu ihalelerinde, ihaleye çıkarılacak alım ve yapım işleri için yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak "eşik değerler" de verilen bir önerge ile yükseltildi. Buna göre, kamu ihalelerinde yaklaşık maliyeti düzenleyen eşik değerler genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli dairelerin mal ve hizmet alımlarında 750 milyar lira, diğer idarelerin mal veya hizmet alımlarında 1 trilyon lira, idarelerin yapım işlerinde ise 17.5 trilyon lira olarak uygulanacak.

4 tür ihaleYasaya göre ihaleler, açık ihale usulü, belli istekliler arasından ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin usulü olmak üzere 4 şekilde yapılabilecek. Muhalefetin verdiği, iktidar partilerinin de desteklediği önergeyle, "Hizmet ve yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle orijinal proje veya iş tanımında yer almaması, ilk sözleşmeden teknik veya ekonomik olarak ayrılamaması, ilk sözleşme bedelinin hiçbir şekilde yüzde 50 oranını aşmaması ve bu oranla ilk hizmet veya yapım işinin tamamlanabileceğinin tespit edilmesi kayıtlarıyla ek hizmet alımları veya yapım işlerinin ilk yüklenicisine yaptırılmasını" düzenleyen hüküm tasarıdan çıkarıldı. Ayrıca, yapılacak işlemlerin noterlerce onaylanması zorunluluğu da hükümet önergesi ile kaldırıldı.Tüm IMF yasalarında olduğu gibi bu yasada da bir üst kurul getirildi. Kamu İhale Kurumu'nun alt birimi olarak oluşturulan Kamu İhale Kurulu, Bayındırlık Bakanlığı'ndan 3, Maliye Bakanlığı'ndan 2, Hazine Müsteşarlığı, Danıştay, Sayıştay ile TOBB ve TİSK'den 1'er olmak üzere 11 kişiden oluşacak.
ÖNCEKİ HABER

Döne döne Hamlet, Macbeth

SONRAKİ HABER

Mustafa Sarıgül: CHP'den üzülerek istifa ediyorum

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa