Üretici kuru ekmeğe muhtaç ediliyor

Hükümet sübvansiyonu ve destekleme alımlarını kaldırmayı düşünürken, doğal afetlerden dolayı çiftçilere ödenen "afet yardımı"nı bile "devlete yük" gerekçesi ile kaldıracak.

Üretici kuru ekmeğe muhtaç ediliyor
Hükümet IMF'nin isteği ile milyonlarca üretici ve ailesini "kuru ekmeğe muhtaç" ediyor. Zaten düşük olan ürün fiyatlarını daha da düşürecek bir sistemi yürürlüğe koymaya hazırlanan hükümet, sübvansiyonları kaldırıyor. Destekleme alımları ise sınırlandırılıyor. Bu da yetmezmiş gibi, doğal afet yardımı ile muhtaç olan çiftçilere yapılan tohumluk yardımına son verilecek.
Hükümet sübvansiyonu ve destekleme alımlarını kaldırmayı düşünürken, doğal afetlerden dolayı çiftçilere ödenen "afet yardımı"nı bile "devlete yük" gerekçesi ile kaldıracak. Ayrıca muhtaç çiftçilere tohumluk yardımına da son verilecek. Bu çerçevede Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve ulusal tarıma büyük darbe vuracak olan "Tarımsal Reform ve Tarımda Yeniden Yapılanma Programı" Bakanlar Kurulu'na sunuldu.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan 16 sayfalık programda, tarımda uygulanacak "reform" sonucu tarımda destekleme sistemine de yeni bir yön verileceği bildirildi.
Programın "Tarım Sektörünün Önemli Sorunları" başlıklı bölümünde, Türkiye'de tarım ürünleri sigorta sisteminin istenen düzeyde geliştirilemediği belirtildi. Sık sık meydana gelen doğal afetlerden çiftçilerin büyük ölçüde zarar gördüğü vurgulanan programda, "Tarımsal varlığının yüzde 40 ve daha fazlası doğal afetten etkilenen üreticilere ayni ve nakdi yardım yapılmasını öngören 2090 sayılı kanun ile, muhtaç çiftçilere tohumluk yardımının yapılmasını öngören yasayla devlete büyük yük gelmektedir. Tarım ürünleri sigortası ile bu kanunlar belirli geçiş süresine bağlı olarak yürürlükten kaldırılacaktır" denildi.
Hükümetin iddiaları
Bakanlar Kurulu'na sunulan programda mevcut sistem şu konularda eleştiriliyor:
- Koordine yapılamayan ve birbirinden kopuk yürütülen destek ve teşvikler verimli olmamaktadır.
- Tütün, çay, şekerpancarı ve fındık gibi bazı tarımsal ürünlerde talep fazlası üretimin yapılıyor olması katrilyona varan ölçülerde görev zararına neden olmaktadır. Ayçiçeği, soya gibi yağlı tohumlu bitkiler başta olmak üzere mısır, yem bitkileri ve hayvansal ürünlerden özellikle kırmızı et üretiminde ise büyük miktarda talep açığı bulunmaktadır.
- Süt Endüstrisi Kurumu ve Et-Balık Kurumu ile hayvancılığa girdi sağlayan Yem Sanayii'nin rehabilite edilmeden özelleştirilmesi özelleştirmenin amaç dışına çıkmasına neden olmuş ve bugün tesislerin yerinde iş merkezleri ve konutlar yer almıştır.
- Gelişmiş ülkelere göre hayvansal ürün tüketimimiz 3-4 kat daha azdır, diğer bir ifadeyle toplum ihtiyaç duyduğu hayvansal proteini alamamaktadır.
www.evrensel.net