21 Kasım 2019 04:25

Metal işçisi kendi göbeğini kendisi kesmekle karşı karşıya

Paylaş

Türk Metal ile MESS arasında 130 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 4’üncü oturumu dün yapıldı. 5’inci oturumun ise kasım ayı sonu aralık başında yapılacağı belirtiliyor. MESS patronlarının ücret teklifini 5’inci oturumda vermesi bekleniyor.

Türk Metal Sendikası, TİS masasına; ilk altı ayda yüzde 26.28, ikinci altı ayda enflasyon oranı artı yüzde 1, üçüncü altı ayda enflasyon oranı artı yüzde 2, dördüncü altı ayda enflasyon oranı artı yüzde 1 zam teklifiyle oturdu. Türk Metal, 2020’de sosyal haklara da enflasyon oranı artı yüzde 3 zam talep ediyor.

Türk Metal’in TİS taslağında bunlar yazıyor ama sendikanın temsilcilerinin işyerinde işçilere, “Yüzde 12 zam nasıl olur?”  diye sorular ortaya atıp tartıştırdığı belirtiliyor. Bu da işçiler arasında, “Sendikanın yüzde 12’ye imza atacağı” endişesini büyütüyor. Ve tabi herkesin aklına kamu işçileri TİS’inde Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay’ın “Bana sendika başkanları, ‘Yüzde 12’yi görünce imzayı bas’ dediler” demesini getiriyor. 

Gazetemize yazan işçiler ve işçiler arasından haber yapan muhabirlerimiz, Türk Metal’in, işçilerin talepleri etrafında birleşip patronlara karşı mücadele etmeyi esas alan bir tutum yerine, işçilerin kriz ve işini kaybetme kaygısını öne çıkararak, TİS taslağındaki talepleri patronları rahatsız etmeyecek bir seviyeye çekilmesini isteyen bir tutum sergilediğini belirtiyorlar.

İşçiler, Türk Metal’in;

- Geçim koşullarının aşırı ağırlaşması karşısında çok daha önem kazanan ücret zammıyla ilgili olarak kendi taslağındaki tekliften geri adım atacağı, bunu yüzde 12’ye kadar çekeceği doğrultusundaki girişimlerine,

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili taleplerin TİS taslağında gerektiği gibi yer almadığından, yaptığı iş nedeniyle sağlığı bozulan işçinin işten atılmasının yaygınlaşmasının, işçi sağlığı ve iş güvenliğini aynı zamanda iş güvencesinin de bir parçası haline getirmesi karşısında TİS’te bu konuyu önemli bir gündem yapmamasına,

- EYT sorununun Türk Metal üyelerinin de önemli bir bölümünü doğrudan ilgilendirmesine karşın TİS masasına bu sorunla ilgili taleplerin getirilmemesine,

- Son haftalarda kamuoyunda tartışılan vergilerle ilgi üç konfederasyonun genel başkanlarının ortak açıklamasında yer alan asgari ücretin ve emekçilerin ücret ve maaşlarının asgari ücret kadarlık bölümünün vergiden muaf tutulması ve emeği ile geçinenler vergilerinin yüzde 10’a sabitlenmesi istemesinin Türk Metal’in TİS masasında hiçbir yansıması olmamasına tepki gösteriyorlar.

İşçiler özellikle de son günlerde işçilerin en önemli gündemi haline gelen hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı ve işçi ve emekçilerin vergi yükünü azaltılması talebi karşısında sendikalarının duyarsızlığına tepkililer.

Kuşkusuz ki, bu tepkiye Türk Metal yöneticileri “Vergiyle TİS’in ne ilgisi var?” diyerek sessizliklerini haklı çıkarmaya çalışacaklardır. Ama kazın ayağı öyle değil.

Çünkü Hükümetler vergiler, zamlar gibi ilk bakışta TİS’le bir ilgisi olmayan yollardan işçilerin uzun mücadeleler sonucu elde ettikleri kazanımları geri almayı, asli politika edinmişlerdir. Bu yüzden vergiler, zamlar ve TİS taleplerini bir arada ele almayan; işçileri bu açıdan birleştirip mücadeleye hazırlamayan, TİS taleplerini bu gelişmelerle bağlantılı olarak tespit edip işçileri mücadeleye hazırlamayan bir sendikanın başarılı bir TİS yapması olanaklı değildir. Hele de hükümetin TİS’i, vergi ve zamları krizin yükünü işçilere emekçilere yıkamanın “saç ayağı” olarak kullanmayı başlıca politika yaptığı bir dönemde!

Türk Metal üyesi işçiler, böyle bir ortamda TİS mücadelesi içindeler. Ve öyle görünmektedir ki, büyük metal direnişinin öğrettiklerinden de yararlanarak;

- TİS masasındaki gelişmeleri yakından izleyip her gelişmeye “saha”dan tepki vermek,

- Sendika yönetimlerinin durumunu bilerek, ileri işçilerin ve mücadeleci sendikacıların inisiyatif alarak, istemedikleri bir TİS’in imzalanmasını önlemek için mücadeleye hazır olacak biçimde gerekli girişimleri yapmak durumundadırlar.

Türk Metal yönetimin girişimleri, işçinin kendi göbeğini kesmesi gerektiğini göstermektedir.

Reklam
Reklam
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa