25 Ocak 2020 04:30

Grev komiteleri etrafında örgütlenme günleri

Paylaş

Pazar günü, Türk Metal’in Bursa, Birleşik Metal-İş’in Gebze’de yaptığı mitingler, işçi katılımı ve coşkusuyla, işçilerin grev için hazır olduklarını gösterdiler.

Gerek çalışma koşulları gerekse geçim zorlukları öylesine ağırlaşmış bulunuyor ki, işçilerin; ne patronların dayattığı yüzde 10 ücret zammına ne esnek çalışmaya ne de 3 yıllık sözleşmeye “evet” demesi bekleniyor.

Nitekim hem Türk Metal hem de Birleşik Metal-İş sendikaları grev kararı aldılar. Birleşik Metal-İş bir adım daha öne çıkarak, 5 Şubat’ta greve çıkacağını açıkladı. Türk Metal’in grev için bir tarih belirlediğine dair bir açıklama, bu yazı yazıldığında henüz yapılmamıştı.

Tabii metal patronları da boş durmuyor. Metal patronlarının sendikası MESS, 22 Ocak’ta lokavt ilan ettiğini duyurdu. Ama lokavtı, ne zaman uygulamaya sokacağını da açıklamadı.

Muhtemeldir ki MESS, Türk Metal’in grev gününü belirlemesini bekliyor.

Elbette ki MESS’in girişimleri bundan ibaret değil, işçilerin iş bırakarak patronları TİS’i imzalamaları konusunda uyarma girişimleri karşısında da tehditlere başvurdukları haberleri geliyor.

Nitekim metal iş kolundaki mücadelelerde önemli bir yere sahip olan Renault fabrikasında yönetim, işçileri tehdit etmeye başladı.

Renault patronu önceki gün yayımladığı bir açıklamayla; “Fabrikamızda Türk Metal sendikasının çağrısıyla bazı çalışanlarımız ülkemizdeki sendikal hakları düzenleyen yasa ve yönetmeliklere aykırı, iş barışını zedeleyecek şekilde eylemlerde bulunmuştur... Bu tür eylemlerin kabulü mümkün değildir. Çalışma ortamını etkileyen bu tür eylemler karşısında, yasaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkiler çerçevesinde gerekli aksiyonları alacağımızı bildirmek isteriz” diyerek, işçileri açıkça tehdit etti.

Yani;

- Aylardır sözleşmeyi imzalamayarak 130 bin metal işçisi ve ailelerini mağdur etmek,

- İşçiye ağır kölelik koşullarında, açlık ve sefalet içinde yaşama reva görmek,

- 3 yıllık sözleşme dayatmak,

- TİS’i Yüksek Hakem Kuruluna (YHK) götürmek için bin dereden su getirmek,

- “Krizi fırsata çevirmek” için oyunlar çevirmek,... hakka hukuka uygun ama işçinin, bir saat iş bırakması “yasalara aykırı, iş barışını bozucu” görülüyor!

Patronlardan daha azı beklenmezdi elbette.

Çünkü patronlar da biliyorlar ki, metal sözleşmesinde hükümetin koyduğu “TÜİK imali beklenen enflasyon” çıtasına yakın bir sözleşme imzalanırsa, krizin yükünün işçilere yıkılmasında çok tayin edici bir adım atmış olacaklardır. Tersine metal sözleşmesi işçileri isteğine yakın bir düzeyde gerçekleşirse, krizin yükünü işçilere yıkma girişimlerinin önüne önemli bir engel dikilmiş olacaktır.

Bunun işçiler de farkındadır.

Nitekim İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) yaptığı bir açıklamada, metal işçilerinin yanında olduklarını ilan etti:

“MESS’in aldığı lokavt kararı karşısında metal işçileri yalnız değildir. Ekonomik ve sosyal hakları için mücadele eden işçileri ve sendikaları selamlıyor, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu olarak her zaman dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz!”

Elbette ki metal işçilerinin mücadelesi ilerledikçe, hele de bir greve varırsa, Türkiye’nin her yanındaki sendika şube platformları, emek platformları gibi platformlar, çeşitli iş kollarından sendikalar dahil işçi ve kamu emekçisi çevrelerinden destek bulacakları, hatta ülke sathında bir emek rüzgarının yayılması olasılığı da az değildir.

Ancak bugün metal işçisinin asıl dikkat noktası;

1) “Greve evet” diyen işçilerin örneğin grevin yasaklanması karşısında da grevi sürdürecek biçimde örgütlenmesi, işyerindeki en alt bölümlerdeki işçileri de kapsayan bir grevin örgütlenmesi için işyerlerinde grev komitelerinin örgütlenmesinde,

2) Bir biçimde TİS’te bir uzlaşma sağlanırsa, sendikacıların işçilere sorulmadan TİS’e imza atmamasında,

3) Türk Metal’in de, Birleşik Metal-İş’le dayanışma içinde hareket ettiğini göstermek üzere, greve başlama tarihini ilan etmesinde olmak durumundadır.

Yaşanan günler, 130 bin işçinin gerçek bir grevinin örgütlenmesi için ciddi hazırlıkların yapılması gereken günlerdir.

Reklam
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...