Olmayan demokrasiye yama

Olmayan demokrasiye yama

Paket ne siyasi tutsaklara özgürlük talebine ne de Roboski ve yapılan birçok katliamın aydınlatılması gibi taleplere karşılık veriyor. Bu nedenle demokratik taleplerimiz halen güncelliğini koruyor.

Umut Yeğin / Kübra Kırımlı

Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketi farklı tepkilere neden oldu. Paket uzun süredir tartışılıyor ve tartışılmaya devam edecek. Biz de Şırnak, Dicle ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri’ne demokratikleşme paketini nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Ortak görüş paketin talepleri karşılamadığı yönünde.
Dicle Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencisi Filiz Erbiş, demokratikleşme paketinin Türkiye’nin beklentisine cevap vermediğini düşünüyor. Pakette Alevilere yönelik bir şey olmadığını, sadece Nevşehir Üniversitesi’nin adının Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi olarak değiştirildiğini ve bunun göz boyamaktan başka bir şey olmadığını belirtiyor. Türkiye’deki milyonlarca Alevinin taleplerinin hiçe sayıldığını söylüyor. Andımızın kaldırılmasını; toplumun çoğunluğu tarafından kabul görse de, AKP’nin kendi çıkarları için düzenlemiş olduğu bir madde olarak değerlendiriyor.

TALEPLER HALA GÜNCEL

Bu paketle Kürtlerle alay edildi diyor Şırnak Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Viyan Uçan. Pakette kadınlar ve gençler için hiçbir şeyin olmadığını ve paketin öğrencilere bilimsel bir eğitim için demokratik bir üniversite sağlamadığını ifade ediyor ve ekliyor: “Olmayan demokrasiye yine olmayan bir yama yapıldığını düşünüyorum.”
AKP’den demokratikleşme adına bir beklentisinin olmadığını belirten Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Ardanuş Ateş, paketin bizleri daha da geriye götürdüğünü düşünüyor. Örnek olarak ise üniversitelerdeki anti-demokratik uygulamaları gösteriyor.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme öğrencisi Dilan Türktan, demokratikleşme paketinden beklentisi olduğunu fakat paketin ne siyasi tutsaklara özgürlük, ne de Roboski ve yapılan birçok katliamın aydınlatılması gibi taleplere karşılık verdiğini söylüyor. Bu nedenle demokratik taleplerimizin halen güncelliğini koruduğunu ifade ediyor.


 ANADİL SEÇMELİ İSE PAKET SAKATTIR

Dicle Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Bilal Karahan, pakete ilişkin umduğunu bulamadığını ve bir halkı tanımayan bu paketten demokrasinin çıkamayacağını söylüyor. Karahan; “Bir halkın en temel haklarından olan dilin seçmeli olması, demokrasi paketinin sakat olduğunu gösterir. Bugün geri çekilmenin olmasının en temel şartı ana dil ve statüydü. Fakat gelinen noktada devlet gerekli adımları atmıyor. Bunun bir oyalama taktiği olduğunu düşünüyorum.” diyor. Hükümetin tezkere ve uluslararası siyasetle ülkeyi savaşa yaklaştırdığını fakat halkın artık savaşmak istemediğini iletiyor.


MÜCADELE ACİLİYET KAZANDI

Şırnak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Nedim Rojhat Yeşilpınar; “AKP’nin demokrasi anlayışının böyle olduğunu aslında tahmin ediyorduk. Bu paketle birlikte gerçek anlamda bir demokrasi için hep birlikte vereceğimiz mücadelenin daha fazla aciliyet kazandığını düşünüyorum.” tespitinde bulunuyor.


SEÇİM YATIRIMI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Azad Altın, paketi talepleri karşılamadığı için desteklemedim diyor. Paket ile AKP’nin seçim yatırımı yaptığını düşünüyor. Seçim barajının düşürülmeden ufak değişiklikler yapılmasını gösterge olarak sunuyor. Cümlelerini; “Gerçek demokratikleşmenin Kürt halkının yanı sıra Alevilerin, kadınların, eşcinsellerin, işçilerin, köylülerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin taleplerinin karşılanması ile olacağını düşünüyorum.” diyerek bitiriyor.

'Wan - Diyarbakır'

www.evrensel.net