17 Şubat 2020 15:44
Son Güncellenme Tarihi: 18 Şubat 2020 09:57

Sağlık meslek örgütlerinden Beyaz Miting'e çağrı: Şiddet durmazsa iş bırakacağız

Beyaz Miting'e çağrı yapan sağlık meslek ve emek örgütleri, "Sağlıkta şiddet durmazsa iş bırakacağız" dedi.

Fotoğraf: MA

Paylaş

Sağlıkta şiddetin son bulması için yapılacak Beyaz Miting'e çağrı yapan sağlık meslek ve emek örgütleri, 5 acil talep sıralayarak, “Sağlıkta şiddet durmazsa iş bırakacağız” uyarısında bulundu.

Ankara'daki sağlık meslek ve emek örgütleri, sağlıkta yaşanan şiddetle mücadele ve taleplerin kabul edilmesi için 15 Mart'ta kentte yapılacak Beyaz Mitinge ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara Tabip Odası (ATO) binasında yapılan açıklamaya, Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özsoy, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Selma Güngör, ATO Genel Sekreteri Ali Karakoç, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erdem ile sağlık meslek ve emek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

"SORUNLARIN KAYNAĞI SAĞLIK POLİTİKALARIDIR"

Toplantıda konuşan ADO Başkanı Serhat Özsoy, “Sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunların kaynağı, sağlık çalışanları değil, uygulanan sağlık politikalarıdır” dedi. 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanan "Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ni eleştiren Özsoy, “Sağlıkta şiddet, ekonomik krizden, yoksulluktan, işsizlikten, anayasal hakların askıya alınmasından, sosyo-ekonomik kutuplaşmadan, siyasilerin ötekileştirici söylemlerinden, kısacası ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve sınıfsal ikliminden bağımsız değildir. İş cinayetleri, kadın cinayetleri ve insan hakları ihlalleri incelendiğinde eşzamanlı olarak şiddet ikliminin sertleştiği görülecektir” dedi.

"ARTIK YETER DİYORUZ"

Sağlıkta şiddete ve buna yol açan sağlık politikalarına karşı “artık yeter diyoruz” diyen Özsoy, şöyle konuştu: “Mücadelemizle sağlıktaki şiddet iklimini sonlandırarak; görevimiz olan sağlık hizmetini şiddetsiz ve barışçıl bir ortamda, aldığımız bilimsel eğitimin gereklerini yerine getirerek ve halkımızın ihtiyaç duyacağı nitelik ve gereklilikte sunmayı başaracağız. Aldığımız eğitimin, bize yüklenen toplumsal ve kamusal sorumluluğu yerine getirecek, emeğimizin karşılığını alacağız.”

Özsoy, konuşmasının devamında sağlıkta şiddetin son bulması şu talepleri sıraladı:

  • TTB’nin hazırladığı sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği "sağlıkta şiddet yasa tasarısı” Meclis tarafından hemen yasalaştırılsın.
  • Sağlık hizmeti sunarken yaşanan şiddet iş yeri kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilsin.
  • Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin.
  • Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin.
  • Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin hemen şimdi.

"ŞİDDET HERKESİN SORUNUDUR"

TTB Merkez Yürütme Kurulu üyesi Selma Güngör ise, “Biz kendi sesimizi duyurmazsak kimsenin duyacağın yok. Şimdiye kadar ne yaptıysak kimse duymadı. Şiddet herkesin sorunudur. Toplumun da şiddete karşı olması lazım. Bütün toplumu yapacağımız mitinge davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

"YOKSA İŞ BIRAKACAĞIZ"

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erdem de, şiddetin durmaması durumunda iş bırakacaklarını vurguladı. Şiddetin her geçen gün artmakta olduğunu ve sağlık çalışanlarının en çok mağdur olduğunu söyleyen Erdem, "Şiddetin her türlüsüne maruz kalıyoruz. Ama biz bu şiddeti rutin bir şiddet olarak görmüyoruz. Bu AKP iktidara geldiğinden beri artan şiddetten sağlık politikalarından bağımsız değildir. Şiddet engellenmesi, sağlıkta dönüşüm programı iptal edilmeli. Sağlıkta şiddetin durması için beraber sesimizi yükselteceğiz” diye konuştu.

Kurumlar adına yapılan ortak basın metnine şu sağlık ve emek örgütlerinin imzası yer aldı: Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İş Sendikası Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Derneği.

"ŞİDDET VARSA HİZMET YOK"

Sağlıkta şiddete karşı 15 Mart'ta Ankara'da miting yapacak olan meslek örgütleri, Çapa Tıp Fakültesi önünde yaptıkları açıklamada, “Şiddet varsa hizmet yok” diye uyardı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen sağlık meslek ve emek örgütleri, sağlık çalışanlarına dönük şiddeti protesto etti. “Şiddet varsa hizmet yok. 15 Mart’ta Beyaz Mitinge” pankartının açıldığı açıklamada, ‘Şiddet son bulana kadar mücadeleye devam” ve “ Sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz” dövizleri açıldı. Açıklamaya İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Açıklama öncesi konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, şiddetin esas sorumlusunun sağlık çalışanları değil, sağlık sistemi olduğunu vurguladı.

"CİDDİ RİSK TAŞIYOR"

TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Çetin Atasoy da 14 Mart Tıp Bayramı’nın sağlıkta yaşanan sorunların gündeme geldiği bir gün haline geldiğini belirtti. Tıbbi hizmetlerin giderek ticarileşmesi ve alt yapı eksikliği nedeniyle alt kesimden insanların sistem içerisinde ezildiğinin altını çizen Atasoy, “Performansa dayalı hizmet anlayışı mesleğimiz ve halkın sağlık hakkının geleceği için ciddi risk taşıyor” dedi.

EKONOMİK ŞİDDET YAŞIYORUZ

İstanbul Diş Hekimleri Odasından Dr. Cem Solmaz, yaşanan büyük şiddetin, ekonomik şiddet olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Buna bağlı olarak kadına şiddet, hayvana şiddet çeşitli şiddet biçimleri yaşıyoruz. En sonunda ise sağlık çalışanına şiddet olarak karşımıza gelmekte. Hekim olma yeteneği ayrıcalıktır, bu ayrıcalık 15 fakülteden 95 fakülteye kadar çıkarıldı. Fakülteler, diş hekimleri üreten fabrikalara dönüşmüştür.”

"BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Dev Sağlık-İş Yönetim Kurulu üyesi Mihriban Yıldırım ise sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının şiddet yarattığını vurguladı. Özel hastanelerin çalışma koşullarının da kötü olduğunu söyleyen Yıldırım, “Biz sağlıkta şiddete karşı sağlık emeğinin bütün olduğunu söylüyoruz. Veri giriş personeline kadar hepimiz sağlık işçisiyiz ve şiddete karşı hep birlikte mücadele edeceğiz” diye ifade etti.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ HÜKÜMETTE"

SES YK üyesi Güneş Cengiz, KHK ile birçok arkadaşının işlerinden ihraç edildiğini, güvenlik soruşturması nedeniyle de sağlık çalışanlarının iş yapamadığını kaydetti. Cengiz, “Mutlu olduğumuz sürece hastalara mutlu hizmet edebiliriz, sorunları çözümü hükumette” dedi.

TÜMRAD-DER Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu ise tüm radyoloji bölümlerinin kamudan alınıp taşerona verildiğini belirterek, “3 kişilik işler böylece tek kişiye iniyor. Bu da hastaların hizmet almasını engelliyor. Sebebi olmadığımız halde sağlık politikalarından kaynaklı şiddete maruz kalıyoruz” diye konuştu.

TEDBİR ÖNERİLERİ SIRALANDI

Grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eken Önenoğlu hayata ve topluma adanmış bir mesleği yürüttüklerini belirtti. Şiddetsiz bir sağlık ortamı için alınması gereken tedbirleri sıralayan Önenoğlu, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. Bunun için yeni bir düzenleme yapılmasına acil ihtiyaç vardır. Konuyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) hazırladığı, sağlıkta şiddet uygulayan saldırganların cezalarını arttırmayı öngören düzenleme hızla yasalaştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Önenoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilen İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele Sözleşmesi’nin Meclis’te onaylanması çağrısı da yaptı.

EYLEM PLANI HAZIR

Tedbirler hayata geçirilinceye, sağlıkta şiddet son buluncaya kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Önenoğlu, “Sağlıkta şiddete karşı; her ayın 17'sinde bütün illerde basın açıklamaları, nöbet eylemlerindeyiz. 15 Mart 2020, Pazar Ankara'da Sağlıkta Şiddete Karşı Beyaz Mitingdeyiz. Herkes bilsin: şiddet varsa hizmet yok!” diye konuştu.

“ŞİDDET ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL, ADIM ATILSIN”

Sağlık alanında her geçen gün artan şiddete karşı sağlıkçılar Adana’dan da 15 Mart Pazar günü Ankara’da yapılacak Büyük Beyaz Mitinge çağrı yaptı.

Adana Tabip Odası, SES Adana Şubesi, Adana Eczacılar Odası, Dev Sağlık İş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin miting çağrısına TMMOB, KESK’e bağlı sendikalar, Emek Partisi, Yeşil Sol Parti de destek verdi. Açıklamayı okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, günde ortalama 40 sağlık çalışanının fiziksel şiddet maruz kaldığını belirterek acil çözüm için gerekli adımların atılmasını istedi.

İdari ya da sisteme dair bir tıkanıklık durumunda sağlık hizmeti sunanlara yönelik öldürmeye varan şiddet girişimleri yaşandığını kaydeden Hilal, “Şiddete karşı sıfır tolerans ve şiddete karşı yasa tasarısı ile bu şiddet önlenebilir” dedi. Hilal, bunun olağan bir sürecin sonucu olmadığına dikkat çekip mitinge katılım çağrısı yaptı. (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Politik bir figür olarak yazan siyasetçiler ve Selahattin Demirtaş kitaplığı

SONRAKİ HABER

Valiliğe göre Hristiyan mezarlarını çocuklar tahrip etmiş

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...