20 Aralık 2019 20:00
Son Güncellenme Tarihi: 20 Aralık 2019 21:23

Murat Dağı davasında mahkeme "ÇED olumlu" kararını iptal etti

Ege’nin can damarında altın madenine yargı dur dedi. Murat Dağı'nda altın madeni projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği "ÇED olumlu" kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

Paylaş

Özer AKDEMİR
İzmir

Kütahya Gediz İlçe sınırları içerisinde yer alan ve taşıdığı özellikler nedeniyle “Ege Bölgesinin can damarı” olarak nitelenen Murat Dağında yapılmak istenen altın işletmeciliğine verilen ÇED olumlu kararı mahkemece iptal edildi. Mahkeme kararında ÇED raporundaki eksikliklere dikkat çekerken, olası risklerin telafisi imkansız zararlar doğuracağı gerekçelerini dayanak olarak aldı.

EGE’NİN CAN DAMARI

Ege Bölgesinin en önemli ovalarını sulayan nehirlerin kaynağı Murat Dağı’nda yapılmak istenen altın işletmeciliğine verilen ÇED olumlu kararına karşı Kütahya ve Uşak baroları başta olmak üzere yörede yaşayan 53 yurttaşın da katılımı ile açılan davada mahkemenin kararı belli oldu. Davanın geçen ağustos ayında yapılan bilirkişi keşfinde bilirkişiler altın madenine karşı olumsuz görüş bildirmişlerdi. Kimya, maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, ziraat mühendisliği gibi alanlardan konunun uzmanı bilim insanları tarafından hazırlanan 109 sayfalık raporun sonuç kısmında "Gediz İlçesi Karaağaç mevkiinde Yıldız Altın Gümüş Madeni Kapasite Artırımı Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Kırma-Eleme tesisi projesine ilişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu’ kararının; Harita mühendisliği açısından koordinatları onaylanan keşif ve ilgili bölümlerde yer alan açıklamalar bağlamında biyoloji bilimi, kimya bilimi, çevre mühendisliği, harita mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği ve ziraat mühendisliği açısından uygun olmadığı kanaatine varılmıştır” görüşlerine yer verilmişti.

“ÇED’DE TEDBİRLER YETERSİZ”

Kütahya İdare mahkemesi ÇED iptal kakarında da bilirkişi raporundaki bu gerekçeleri esas aldı. Altı madeni projesinin insan sağlığı, orman, bitki varlığı, hayvancılık, tarım ve yeraltı-yerüstü suları açısından önem arz eden riskler barındırdığına dikkat çekilen kararda ÇED raporunun anılacak risklere yönelik olarak alınacak tedbirler bakımsından yetersiz olduğu ve birtakım eksiklikler içerdiği, altın madeninin işletilmesi durumunda telafisi imkansız zararlar meydana geleceği belirtildi. Mahkeme oy birliği ile ÇED raporunun hukuka uygun olmadığına karar verdi.

"MÜCADELE SONUÇ VERDİ"

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, iptal kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Dağı için mücadelemiz sonuç verdi. Murat Dağı davasında mahkeme ÇED olumlu kararını iptal ederek, Gediz havzası ve çok önemli su kaynaklarını barındıran Murat Dağı'nın yok olmasına izin vermedi. Termik santrallere filtre takılmamasını 'veto' ettirdikten sonra ikinci mücadeleden de zaferle ayrıldık. Karar tüm bölge halkına hayırlı olsun” dedi.

Reklam
ÖNCEKİ HABER

İşçiler, İstanbul'da taleplerini haykırdı: Geçinebilecek ücret, vergide adalet!

SONRAKİ HABER

EMEP heyeti Elazığ'da incelemede bulundu: Hamaset söylemi can kaybının önüne geçemez

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa