13 Aralık 2019 01:53

İzmir Barosu ve sendikalardan Alsancak Garı önünde insan hakları açıklaması

İzmir Barosu, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar Alsancak Garı önünde İnsan Hakları Haftası kapsamında basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

İzmir'de İnsan Hakları Haftası kapsamında İzmir Barosu, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar Alsancak Garı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrasında garın önünde halka Avrupa Sosyal Şartı kitapçığı dağıtıldı.

Basın açıklaması okuyan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Deman Güler, "Evrensel Beyanname, 'Herkesin çalışmaya, adil ve elverişli çalışma koşullarına ve işsizlikten korunmaya', 'kendisine ve ailesine insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan adil ve elverişli bir ücrete', 'sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya' hakkı olduğunu belirterek emekçilerin dinlenme hakkını, makul iş saatlerinde çalışma hakkını, ücretli tatili, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım ve sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı ile sosyal güvenlik hakkını tüm insanlara tanımaktadır" dedi.

Dünyada yaklaşık her yedi kişiden birinin açlıkla mücadele ettiğini belirten Güler, "Türkiye'de açlık sınırı 2064 lira seviyesine çıkmışken asgari ücret net 2020 liradır. Türkiye'de işsizlik, yüzde 14 ile tarihin en yüksek oranına erişmiş, genç işsizlik ise bunun çok daha ötesinde yüzde 27,4 olmuştur. Rakamların gerçeği; yurttaşlarımızın açlık seviyesinin altında bir asgari ücrete muhtaç edildikleri kadar açık, yalın ve bir o kadar da ürkütücüdür. Ülkemiz ekonomik zorluklar sebebiyle toplu intiharların yaşandığı bir ülke halini almıştır. Buna karşılık hükümetin söz konusu ekonomik krize dair atabildiği tek adım siyanürü yasaklamaktan ibarettir. İstihdamda kadın erkek eşitliği Türkiye için hala büyük bir sorundur. Kadınların istihdamı erkek istihdamı oranının yarısından bile azdır" diye konuştu.

"SENDİKALARA YÖNELİK BASKILAR ARTMAKTA"

Tüm bu sorunlarla mücadele etmesi beklenen sendikalara yönelik baskıların her geçen gün artmakta olduğunu dile getiren Güler, “Bizler, tüm bu olumsuz tablo içinde ülkemiz işçi sınıfının ve emekçilerinin haklarını korumak için mücadeleyi yeni alanlara taşımanın ve tüm insanların refah içinde yaşayacakları eşit ve özgür bir dünya için mücadele etmenin gereğini biliyoruz. Baroların ve hukuk örgütlerinin yerel ve uluslararası mevzuatta yer alan hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlamak için emekçilerle dayanışma içinde azami çabayı göstermesi şarttır” dedi.

"İŞÇİ HAKLARI İNSAN HAKLARININ BİR PARÇASIDIR"

Açıklamadan sonra söz alan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “İş cinayetleri azalmadan, iş cinayetlerinin sorumluları cezalandırılmadan hayat akıp gidiyor. Mücadelemiz tam da bu noktada. İnsanca bir yaşam, insanca bir ücret, insanca koşullar sağlansın. İnsanlarımız ekmeklerini kazanırken, ailelerini yaşatmaya çabalarken, emeklerinin karşılığını almaya çabalarken ölmesin istiyoruz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. İşçi haklarının insan haklarının bir parçası olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam