23 Temmuz 2019 15:00

Müzik Sen: Sanatçıya sosyal güvenlik eziyeti!

Müzik Sen 2011'de çıkarılan 6111 sayılı torba yasada yer alan 'kısmi sigorta' ile sanatçıların mağdur edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

Paylaş

Müzik Sen Genel Başkan Mehmet Çırıka yaptığı yazılı açıklamada 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı torba yasada sanatçıların kısmi sigortalı hale getirilmesinin sanatçıya sosyal güvenlik eziyeti haline geldiğini belirtti.

2011 yılında sinema ve dizi yapımcılarının “sanatçıları sigortalı yapma yükümlülüklerinden kaçınmak için” dönemin hükümetine yaptıkları talep sonucunda, günlük çalışma sürelerinin toplamı üzerinden ayda 10 günden az çalışan sanatçıların son anda 6111 sayılı torba yasaya eklenen ek 6. madde kapsamında kısmi sigortalı sayıldığını hatırlatan Çırıka; şöyle devam etti:

“Sanatçıları sosyal güvenlik kapsamına alma görüntüsü altında kamuoyuna sunulan bu sigortalılık türü uygulamada tamamıyla sanatçılar aleyhine sonuçlar doğurmuştur” dedi. Çırıka, 6111 sayılı yasayla sanatçıları mağdur eden düzenlemeleri şöyle sıraladı:

  • Önceki yasa hükümleri ve yargı kararları doğrultusunda, sanatçılar için çalışma süresine bakılmaksızın bir tam gün olarak esas alınan günlük çalışma süresinin, 6111 sayılı yasayla 7,5 saatlik çalışma süresinin bir tam gün olarak esas alınması şeklinde değiştirilmesi
  • İşsizlik sigortası primi hariç, işçi ve işveren hissesi dahil yüzde 32,5 oranındaki sigorta priminin tamamının kısmi sigortalı sanatçı tarafından ödenmesi
  • Kısmi sigortalı sanatçılar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının uygulanmaması
  • Kısmi sigortalı sanatçıların hastalık ve benzeri durumlarda iş göremezlik ödeneğinden yararlanamaması
  • İşsizlik sigortasından yararlanmak isteyen kısmi sigortalıların ayrıca  işçi ve işveren hissesi dahil işsizlik sigortası primi ödemeleri
  • Kısmi sigortalılık süresinin aktif sigortalılık süresi ile çakışması halinde, çakışma tarihinden itibaren tüm kısmi sigortalılık süresinin iptal edilmesi öngörülmüş olup, bu düzenlemeler uygulamada tamamıyla sanatçılar aleyhine sonuç doğurmuştur.

Özellikle kısmi sigortalılık süresinin bir saatlik aktif sigortalılık süresi ile çakışması halinde dahi, aktif sigortalı olunan tarihten sonraki tüm kısmi sigortalılık süreleri iptal edilerek geçersiz sayıldığından ve iptal konusunda (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya bildirim yapılmadığından, hizmetlerinin  iptal edilmesinden bilgisi olmayan sanatçıların, kısmi sigortalı primini ödemeye devam ettiğini ve iptal durumundan çok geç haberdar olduğunu vurgulayan Çırıka şunları söyledi:
“Uygulamanın en can yakıcı yönü, çakışma nedeniyle iptal edilen kısmi sigortalılık primlerinin herhangi bir ek ödeme yapılmaksızın sanatçılara iade edilmesi ve iptal edilen dönemlere ait genel sağlık sigortası primlerinin ise, gecikme zammı ve faiziyle birlikte sanatçılardan tahsil edilmesidir. Bu uygulama bizlere alacağına şahin vereceğine karga örneğini hatırlatmaktadır.”

Diğer yandan, kısmi süreli çalışan sanatçıların sosyal güvenlik kapsamına alma görüntüsü altına kamuoyuna sunulan kısmi sigortalılık tuzağında, sanatçılar aleyhine oluşturulan son gelişmenin de, kurum bilgisayar kayıtlarının düzenlenmesi sürecinde yaşandığına dikkat çeken Çırıka; “Bu uygulamada, kısmi sanatçı sigortalılarıyla ilgili Kurum kayıtlarında düzenleme yapıldığı gerekçesiyle,  sanatçıların kısmi sigortalı süreleri bilgisayar ve e-devlet kayıtlarından silindiğinden, söz konusu sanatçılar Kurumca sağlanan sağlık yardımlarından yararlanamamakta ve mağdur duruma düşmektedirler.Bu açıklamalarımızdan da görüldüğü üzere, kısmi sigortalılık sisteminin, sanatçıya sosyal güvenlik sağlamak amacıyla değil, adeta sanatçıya sosyal güvenlik eziyeti olarak düzenlendiği akla gelmektedir” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

ÖNCEKİ HABER

Hasankeyf Yaşatma Girişimi Sözcüsü Rıdvan Ayhan: Tahribatın boyutu araştırılsın

SONRAKİ HABER

Malatya'da “103 Korkmaz Barış Elçilerimizi Anıyoruz” şiarıyla bir araya gelindi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa