16 Şubat 2019 19:05

HDP, yerel seçim bildirgesini açıkladı

Halkların Demokratik Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı bildirgeyi Ankara Hilton Otel'de açıkladı.

HDP, yerel seçim bildirgesini açıkladı

HDP, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı bildirgeyi açıkladı | Fotoğraf: MA

Paylaş

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesini Ankara Hilton Otel'de düzenlenen programda açıklayarak adaylarını tanıttı. 31 Mart’ın "yeni yaşamı kurmak için tarihi bir fırsat" olarak tarif edildiği tanıtım toplantısında, HDP’nin tüm hakkı kısıtlananlar için bir seçenek olduğu ifade edildi. Bildirgede "birlikte yaşam, gençler, kadınlar, çocuklar, engelliler, doğa, özgür ve eşit bir yaşam, halkın kendi kendini yönetmesi" vurguları yer alırken “Hedefimiz, daha çok belediyede ‘doğrudan demokrasi’yi hayata geçirmek” denildi.

HDP, 31 Mart yerel seçim bildirgesini açıklayarak adaylarını tanıttı. Ankara Hilton Otel’de gerçekleşen seçim bildirgesi tanıtım programı, belediye eş başkan adayları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Türkçe seçim sloganını "Birlikte demokrasiye" olarak belirleyen HDP'nin 31 Mart yerel seçim beyannamesini HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli birlikte açıkladı.

Buldan ve Temelli, açlık grevinin 101. gününde bulunan Leyla Güven’i ve diğer açlık grevindekileri selamlayarak konuşmalarına başladı. Buldan, "Leyla Güven’in umudu, cesareti özgürlük sevdasını büyütüyor. Bu umut bizi özgürlüğe, adalete, barışa götürecektir. Mutlaka kazanacağız. Özgürlük ve barış umudumuz gerçekleşecektir” dedi.

PERVİN BULDAN: KAZANMAYA GELİYORUZ

Buldan, zaferin büyüklüğünü mücadelenin zorluğu ile ölçtüklerini belirterek, “Dünyanın hiçbir yerinde böylesine fütursuzca baskıya maruz bırakılan, kesintisiz hergün yönetici ve üyeleri gözaltına alınan bir parti yoktur. Bizi biz yapan zalimlerin önünde diz çökmeyişimizdir. 24 Haziran seçimlerinden bugüne güçlenerek geldik, yine başarmaya kazanmaya geliyoruz sizlerle birlikte” dedi.

"31 MART’I KADIN BAHARINA DÖNÜŞTÜRELİM"

Kadın mücadelesine dikkat çeken ve bu dünyayı kadınların değiştireceğini söyleyen Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinin büyük fırsat olduğunu söyledi. Buldan, “Kentlerimizi yönetmek, radikal demokrasiyi yerelden başlatmak bz kadınların mücadelesiyle gerçekleşecektir. Sesimizi de sözümüzü de yükseltelim. 31 Mart’ı kadınların baharına dönüştürelim” şeklinde konuştu. Bildirgenin merkezinde birlikteliğin, yaşamın gençlerin, kadınların, çocukların, engellilerin, ormanların, suların, toprağın, özgür ve eşit bir yaşamın, halkın kendi kendini yönetmesinin olduğunu söyleyen Buldan, “Karşımızda yaşamı betonlaştıran, tekçi bir iktidar var. Halkı yoksulluğa, pazar kuyruklarına mahkum eden bir iktidar var. Bu iktidarı yerellerden başlayarak geriletmemiz gerekiyor. Bu zulüm mutlaka sona erecektir” dedi.

"HDP BİR SEÇENEKTİR"

HDP kazanırsa gençlerin, kadınların, emekçilerin, çiftçilerin, KHK’lilerin, emeklilikte yaşa takılanların, ataması yapılmayan öğretmenlerin kazanacağını söyleyen Sezai Temelli şu ifadeleri kullandı: Halk seçeneksiz değil, HDP seçenektir. 31 Mart’ta bu köhne anlayışa karşı hep birlikte bu seçeneği var edeceğiz. Biz çoğulcu, laik, herkesin birlikte yaşadığı demokratik cumhuriyeti kurmak, eşit yurttaşlık anayasasını var etmek için geliyoruz.

31 Mart’ın yeni yaşamı kurmak için tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Temelli, “Kayyımları süpürüp atacağız. Tüm Türkiye’de demokrasi güçlerine, kadınlara, gençlere, sendikalara, hakkı kısıtlanmış tüm mağdurlara bir seçenek sunuyoruz. Demokrasi zemininde buluşalım. AKP-MHP bloğuna karşı güç birliği yapalım. 24 Haziran’da yarım bıraktığımız işi tamamlayalım. Yerellerde yerinden yönetim anlayışını, katılımcı bütçe tabanlı demokrasi anlayışımızla toplumcu belediyeciliği var edeceğiz” şeklinde konuştu.

DAHA ÇOK BELEDİYEDE "DOĞRUDAN DEMOKRASİ”Yİ HAYATA GEÇİRMEK

Fotoğraf: MA

Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin birlikte açıkladığı seçim bildirgesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

 • Birlikte Karar Vereceğiz Birlikte Yöneteceğiz: HDP belediyelerinde, herkese ‘eşit hizmet’ verilecek. Asla ayrımcılık olmayacak. Halkın iradesine, her türlü farklılığa saygı gösterilecek. Halk yönetime ‘bizzat ve bilfiil’ katılacak. Kent meclisleri, kent forumları, mahalle meclisleri, köy meclisleri, kadın meclisleri, gençlik meclisleri yaygınlaştırılacak. Kadın özgürlükçü anlayış hakim kılınacak. Kadınlar her kademede eşit temsil edilecek.
 • Bütçe Halkındır, Halkla Birlikte Yapacağız: Bütçenin hangi hizmet alanlarında ve ne şekilde kullanılacağına sivil toplum kuruluşları, halk meclisleri, demokratik kitle örgütleri ve bütün toplumsal kesimlerle birlikte karar verecek ve uygulayacağız. Bütün hizmetleri çok dilli sunacağız.
 • Yerel Ekonomiyi Güçlendireceğiz: Tekelciliğe ve ranta karşı, toplumun ihtiyaçlarını temel alan yerel ekonomi politikalarını geliştirmeye öncelik vereceğiz. Kâr amacı olmayan ve kullanım değerine dayalı ürünlerin üretilmesi amacıyla kurulacak topluluklara/kooperatiflere destek olacağız. Kadınların ücretsiz emek yükünü azaltacak eşit fırsatlar yaratacağız. Kent içinde yeni AVM inşaatlarına izin vermeyeceğiz.
 • Doğal ve Ucuz Gıdaya Erişimi Artıracağız: Gıda güvenliği ile ilgili sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve halkımız arasında koordinasyon sağlayacağız. Tarımda endüstriyel gübre ve benzeri kimyasalların önüne geçmek için organik gübre üretimi ve kullanımını artıracağız.
 • Kadın Özgürlükçü Belediyeciliği Yaygınlaştıracağız: Yerel yönetim mekanizmalarının tamamında eş başkanlığı ve eşit temsili etkin bir biçimde uygulamaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma günü, çalışan kadınlar için idari izin ve tüm kadınlar için ücretsiz ulaşım günüdür. Kadın Bilgi Evlerinin oluşturulmasını sağlayacağız. Kadınların aktivitelerden ücretsiz veya indirimli yararlanabilmesi için Jin Kart/Kadın Kart uygulamasına geçeceğiz.
 • Çocuk Hakları ve Gençlere Daha Çok Olanak: Anadilinde eğitim veren çocuk yuvaları, kreşler, atölyeler, kurslar, spor tesisleri, yüzme havuzları, yaz kampları ve eğitim merkezleri açacağız. 18 yaşına kadar tüm çocuklar için ulaşımı ve kültürel etkinliklere katılımı ücretsiz hale getireceğiz. Kreşlerimizde çocuklara tam gün hizmet vereceğiz. Çocuk ihmal ve istismarına karşı 'mücadele ve danışma' birimi kuracağız. Gençlik meclislerini karar alma mekanizmalarının bir parçası olarak göreceğiz.
 • Engelsiz Yaşam Çözümleri Geliştireceğiz: Engellilerin ihtiyaçlar temelinde tasarlanmış mekanlarda yaşama aktif katılmalarını ve sosyal gelişimlerini sağlayacağız. Toplu ulaşımdan caddelere, kaldırımlara ve imar uygulamalarına kadar her alanda engelsiz kentler yaratmak için çalışacağız.
 • Mülteciler İçin Onurlu Bir Yaşam: Mültecilerin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşamsal ihtiyaçlarını dayanışma içinde karşılayacağız. İnsan onuruna yaraşır yaşam koşulları için politikalar üretecek, belediye hizmetlerine ulaşmalarını kolaylaştıracağız. Mültecilerin ayrımcılığa uğramalarına, istismar edilmelerine ve sömürülmelerine karşı mücadele edeceğiz. 
 • Herkes İçin Konut Hakkı: Konut edinme maliyetlerini düşürerek toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişim olanağı olan, sağlam, sağlıklı, güvenli ve korunmalı konut sahibi olmasını kolaylaştıracağız.
 • Ekonomik Ve Ekolojik Toplu Ulaşım: Kentlerde hafif raylı sistemi yaygınlaştırarak hem trafik sorunlarına çözüm bulacağız hem de toplu taşıma ağını geliştireceğiz.
 • Doğaya Sahip Çıkacağız, Bütün Canlıların Haklarını Savunacağız: Kentlerimizin doğasına, tarihine, florasına, faunasına karşı işlenen suçların önüne geçmek için ‘Kent Suçu’ yönetmeliği hazırlayacağız. Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme haklarına sahip çıkacağız. Belediyelerimizde ücretsiz veterinerlik hizmeti vereceğiz.
 • Afetlere Hazırlıklı Olacağız: Göç ve afet gibi olağanüstü durumlara karşı kriz koordinasyon merkezleri kuracağız. Kentlerimizde olası afetlere karşı risk analizi yapıp afet durumlarında kullanmak üzere belirlenen 'Acil Toplanma Alanları'nın ranta açılmasına asla izin vermeyeceğiz.
 • Emek Temelli İstihdam Politikaları: Örgütlenme özgürlüğü ile toplu sözleşme ve grev hakkını güvenceye alacağız. Taşeronluğa karşı mücadeleye devam edeceğiz. Belediyelerimiz işçilerin istihdamında 'eşit işe eşit ücret' ilkesini benimseyecek, eşitsizliği gidermek için kadın işçi istihdamına öncelik vereceğiz.

(Ankara/EVRENSEL)

Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Cumartesi Annesi Meryem Baskın yaşamını yitirdi

SONRAKİ HABER

Trump yine tehdit etti: Venezuela'ya en sert yaptırımları uygulamadık

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa