01 Aralık 2018 13:56

Çocuk İstismarına Karşı Mücadele Çalıştayı başladı: Önleme ve koruma

Çocuğun Cinsel İstismarıyla Mücadele Çalıştayı Ankara’da başladı. Çalıştay, ‘istismara karşı’ mücadeleyi, koruyucu ve önleyici tedbirleri tartışacak.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Gizem ÖRNEK 
Ankara
 

'Çocuklar İçin Hep Birlikte' oluşumu tarafından hazırlıkları yaz aylarında başlayan Çocuğun Cinsel İstismarıyla Mücadele Çalıştayı Ankara’da başladı. Çalıştayda bir araya gelen sosyal hizmet uzmanları, hukukçular, eğitim ve sağlık emekçileri, gazeteciler, akademisyenler, hak savunucuları, sivil toplum örgütü temsilcileri iki gün boyunca ‘istismara karşı’ mücadeleyi, koruyucu ve önleyici tedbirleri tartışacak.

ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisinde yapılan çalıştayı açılış konuşmasını yapan  SES MYK üyesi Aylin Akçay, özellikle son dönemde çocukları ilgilendiren politik kararların istismarı önlemek bir yana eşitsizliği, hak kayıplarını ve dolayısıyla istismarı daha da artırdığını vurguladı. Çocuk politikası oluşturulurken 9-12-15 gibi yaş ayrımları yapılmasının bütüncül bir çocuk hak sistemi oluşturulmasına engel olacağının altını çizen Akçay, çalıştayda esas alacakları temel ilkeleri şöyle özetledi:

1) İstismar; “Eşitsizler arasındaki ilişkilerde, gücü elinde bulunduranın, bu gücü diğerine karşı kötüye kullanması” olarak tanımlanabilir. Çocuğa yönelik cinsel istismar ise; “Bir yetişkinin cinsel doyum amacıyla çocuğun bedenini kullanmasıdır.” İstismar, hangi biçimde gerçekleşmiş olursa olsun suçtur. İstismarcıların pek azı pedofili vakasıdır, olayların geneli bir hastalık başlığı altında değil suç kapsamında ele alınmalıdır.

2) 18 yaş altındaki herkes çocuktur. Dolayısıyla bir yetişkinden gelecek cinsel saldırı söz konusu olduğunda 9 yaş, 12 yaş, 15 yaş  gibi yeni kriterler belirlemeye çalışarak ceza indirimi talebi kabul edilemez. Konunun uzmanları olarak biliyoruz ki, ergenlik cinsel istismarın en yaralayıcı olabileceği dönemlerdendir.

3) Çocuklar için yürütülen hak mücadelelerinin, çocuklarla birlikte ve onların katılımıyla yürütülmesi genel anlamda tercih edilmesi gereken yol olsa da cinsel istismara karşı mücadele, mümkün olduğunca çocukların dünyasından uzakta yürütülmelidir. İstismara maruz kalan çocuğun sonraki süreçte bireysel sağaltımı için,kolluk ve yargı süreçlerine mümkün olan en asgari düzeyde dahil edilmesi ve konunun diğer çocukların gündeminden uzak tutulması gerekir. Bu nedenle cinsel istismara karşı mücadelede çocuk katılımı için çabalamak anlamsız olacaktır. 

4) “Çocuklar İçin Hep Birlikte” İnsiyatifi çalışmalarını tümüyle gönüllü olarak yürütür. Meslek grupları ve kişiler arasındaki dayanışma üzerinden yükselmeyi ve varolan dayanışmayı geliştirmeyi hedefler. Öğrencisinden emeklisine değin tüm gönüllüler hiyerarşik olmayan yatay bir alandan çalışmaya katılırlar.

Sosyal Uzmanlar Derneğinden Zeynep Mutlu da  çalıştayda ‘en çok neye ihtiyacımız var’ sorusundan yola çıkarak alan ve meslek gruplarına göre ayrılmış 4 grupta çalışmalar yapılacağını aktardı. Mutlu, çalıştayda ‘koruyucu ve önleyici’ tedbirlere ilişkin tartışmaların öne çıkacağını belirtti. 

Çocuk İstismarını ve İhmailini Önleme Derneği, Eğitim Sen, Türk Psikologlar Derneği, SES, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen çalıştayda, Etkin Çocuk Koruma Sistemi; Medya ve Çocuk; Profesyonellerin Güçlenmesi ve Korunması; Yasal Düzenlemelerde Çocuğun Cinsel İstismarı ile Çocukluk Algısı ve İstismarla Alternatif Mücadele Yöntemleri başlıklarında çalışma grupları oluşturuldu.

2 gün boyunca sürecek olan çalıştay sonuçları kamuoyuyla ve politikacılarla paylaşılacak.

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Cumartesi Anneleri bu hafta da polis kalkanları altında açıklama yaptı

SONRAKİ HABER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Doğalgaz, olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa