02 Eylül 2018 17:56

16. Gençlik Yaz Kampı lise forumu deklarasyonu

Kampta düzenlenen lise forumunun sonuçları

16. Gençlik Yaz Kampı lise forumu deklarasyonu

Musab DAUD/Evrensel

Paylaş

Antidemokratik seçim koşulları ile yükselen ve ülkenin dört bir yanını saran tek adam rejiminden, bununla beraber geride bıraktığımız OHAL sürecinden liseliler doğrudan etkilenmiştir. Müfredattan kaldırılan “evrim” ile, deneyime ve birikime sahip hocaların okullardan sürülmesi ile, bilim yerine din derslerinin öne çıkarılması ile sorgulamayan, düşünmeyen, tek adam rejimine yedeklenen liseli bir gençliğin yaratılmak istendiği açıktır. Ancak liseli gençlik tüm bunların karşısında başka bir yolun arayışı içerisindedir.

BİRARAYA GELMENİN ÖNEMİ

Türkiye’nin bu tablosu, liselilerin kendi örgütlerini kurmasını ve bir araya gelmesini zorlaştıran koşullar yaratmaktadır. Aynı zamanda değişen sınav sistemleri ile birlikte liselilerin temel liselere, kolejlere başvurmaya mecbur bırakıldığı, eğitimin giderek ticarileştiği bir tablo ile karşı karşıyayız. Forumumuzdan öne çıkan tartışmalardan ve sonuçlardan biri de bu ağırlaşan koşullar içinde birlikte ve örgütlü hareket etme zorunluluğumuzdur.

LİSELİLER GİDİŞATTAN RAHATSIZ

Seneler önce yaptıkları “kindar ve dindar nesiller istiyoruz” açıklaması ile de itiraf ettikleri gibi, bugün de gençliği tek adam rejimine ve gerici politikalara yedekleme girişimleri devam etmektedir. Bu doğrultuda eğitim sistemi dini referanslarla yeniden örgütlenmektedir.

Liselilerin bir araya gelebileceği, tartışabileceği, üretebileceği alanlar giderek daraltılırken liseli gençlerin yan yana gelmesinin koşulları da güçlenmektedir. Çünkü binlerce liseli gidişattan rahatsızdır.

PATRONLARIN SİSTEMİNE KARŞI

Bu eğitim sistemi, patronların eğitim sistemidir. Tüm bunların doğrultusunda meslek liselerinde staj sömürüsünün kat kat artacağı, patronların ucuz işgücü ihtiyacını buralardan karşılamaya çalıştığını söylemek yanlış olmaz. Bunların yanında üniversiteye geçiş hakkına sahip olmayan meslek liselilerin yine bilimden uzak, niteliksiz ve yetersiz bir eğitim gördükleri, üniversiteyi belki de yalnızca hayal edebilecekleri bir tablo ile karşı karşıyayız.

Tüm liseliler açısından bugün eğitimin niteliksizliği can yakıcı bir noktada. Piyasalaşmanın da getirisiyle devlet liselerindeki eğitim giderek niteliksizleşmektedir. Atölyelerden, laboratuvarlardan uzak kalan liseliler bugün yalnızca ezber yapmakta ve sınava odaklı bir okul hayatı sürdürmektedir. Bunların yanında iktidarın milliyetçi ve gerici politikaları okul sıralarımızda, ders kitaplarımızda, özellikle 15 Temmuz içerikli etkinliklerde karşımıza çıkmaktadır. Bu milliyetçiliğin ve şovenizmin liselerdeki örgütlenişi doğrudan vakıflar yolu ile yapılarak meşru kılınmaya çalışılmaktadır.

FORUMUMUZUN ÇAĞRISI

Forumumuz yukarıdaki maddelerde bahsettiğimiz sorunların çözümü için tüm lise gençliğini parasız, bilimsel, demokratik eğitim talepleri ile kulüp ve ÖTK’ler ile, biraraya gelebileceğimiz ve tartışmalar yürütebileceğimiz okuma grupları ile yan yana gelmeye, düşünmeye, sorgulamaya, değiştirmeye ve mücadele etmeye çağırmaktadır.

ÖNCEKİ HABER

16. Gençlik Yaz Kampı: kurmak istediğimiz dünyanın bir denemesi

SONRAKİ HABER

Iğdır'da hayali seçmen vakası: Polis lojmanlarına 375 kişi kaydırıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa