02 Eylül 2018 16:45

Dünü ve bugünüyle kadın mücadelesi

16. Gençlik Yaz Kampı Kadın Çalışmaları Atölyesinden izlenimler

Dünü ve bugünüyle kadın mücadelesi

Paylaş

16. Gençlik Yaz Kampı

Kadın Çalışmaları Atölyesi

Bu sene Aydın Kuşadası'nda gerçekleştirilen 16. Gençlik Yaz Kampı’nda liseli, üniversiteli pek çok genç kadın, Kadın Çalışmaları Atölyesi’nde bir araya geldik. Yaşanan sistem değişikliği, doların yükselişi ve ülke ekonomisinin gidişatı biz kadınları dört bir yandan kuşatırken yapılan buluşmalarda pek çok talebin de bu eksende öne çıktığını gördük.

7 gün süren atölye boyunca kadınların toplumsal gelişmedeki yerinden, Türkiye’de sürdürülen güncel tartışmalara kadar pek çok konu uzun uzadıya atölyede yer buldu. İlkel komünal dönemde kadın, kapitalizmin inşasından 1950'lere kadar kadının toplum içindeki yeri ve 1950 sonrası dönem ayrı ayrı ele alındı. Son gün ise tüm bu arka planın güncel hayatta kadını nasıl bir konuma getirdiği ve ülke gündemine dair tartışmalar öne çıkarıldı.

TOPLUMSAL GELİŞMEDE KADININ KONUMU

İlk günün tartışmaları ilkel komünal dönemde kadının nasıl bir rolü olduğu, kadının tüm dünya tarihi boyunca ikincil bir cins olarak mı var olduğu, eğer böyle değilse hangi kırılma noktalarından geçildiğine dair sorular etrafından şekillendi. Avcı toplayıcı dönemde kadınların doğurganlığı üzerinden toplumsal tabakada nasıl konumlandığı ilk günün öne çıkan temel noktalarının başında geldi.

Devam eden süreçte kadının kapitalizmle birlikte nelerle mücadele etmeye başladığı, kapitalizmin ihtiyacına göre hangi dönemler eve ya da çalışma hayatına çekildiği tartışmayı sürdüren noktalar oldu. Tüm bunların yanında İngiltere, Fransa ve Rusya’daki kadın mücadelesi deneyimleri gündem edilirken bir yandan da Osmanlı’da başlayan kımıldanmalarla erken cumhuriyet dönemine kadar olan süreç kadınlar tarafından ele alındı.

KADIN HAREKETİ VE AKIMLAR

1970 sonrasında ise kadın hareketini hızlandıran etmenlerin tartışılmasıyla ele alındı. Bu bağlamda sosyalist feministler, radikal feministler, 2. Dalga ve %99'un feminizmi vb. pek çok akımın kadınların hayatına dair neler söylediğine bakıldı. Bu bağlamda kadınların nihai olarak kurtuluşunun altında yatan günümüz üretim ilişkilerinin ortadan kaldırmadan kadınların toplumsal hayatta devam edecek eşitsizliklere değinildi.

TÜRKİYE’DE KADIN SORUNU

Son tartışma ise Türkiye’nin gündeminde yer alan güncel tartışmalara ayrıldı. Başkanlık sistemi ile kadınların hayatında nelerin değişeceği ve ekonominin gidişatının kadınların üzerinde nasıl bir etki yaratacağı bu gündemde dikkat çeken konular arasından yer aldı. Bunun yanı sıra son dönemde kadınların kazanılmış haklarına müdahale edildiğine vurgu yapılarak arabuluculuğun kadınlar için ne anlam ifade ettiği üzerinde duruldu. Özellikle son dönemde çocuklara yönelik cinsel istismarın artması, kaybolan çocuk sayısında yaşanan artış üzerinden yürütülen tartışmalarda idam ve hadımın böylesi olayların altında yatan toplumsal nedenleri nasıl yok saydığı ve “iç rahatlamasının" gerçek adalete nasıl yeğlendiği bir başka öne çıkan tartışmalardı.

Kadınların yaşam koşullarının gün geçtikçe kötüye çekilmesi, acil taleplerine kulak tıkanılarak devam edilen ülke siyaseti vb. Pek çok etkenin kadınların mücadele alanlarını  ve azmini nasıl arttırdığı atölyedeki tartışmalarda gözlemlendi.

ÖNCEKİ HABER

Evrim'i Destekleyen/Kullanan Bilimler - 4: Psikoloji ve Psikiyatri

SONRAKİ HABER

"Koç Üniversitesinde kedi ve köpekler kapanla dışarı atılıyor" iddiası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa