Vatandaşa 'Ahmet Kaya' saldırısı yapan polis tazminat ödeyecek

Fotoğraf: ahmetkaya.com (CC BY-SA 3.0)

Vatandaşa 'Ahmet Kaya' saldırısı yapan polis tazminat ödeyecek

Anayasa Mahkemesi, 'Sen nasıl Ahmet Kaya dinlersin' diyerek vatandaşı darbeden polisin tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul’da 14 Mayıs 2006’da M.T.’nin lokantasına motosikletli polis İ.O.D. geldi ve bir kısmı Kürtçe olan Ahmet Kaya parçaları çalındığı için “Sen nasıl Ahmet Kaya dinlersin” diyerek M.T.’ye saldırdı. M.T.’nin açtığı davada polise ceza verilmedi ve bunun üzerine AYM’ye bireysel başvuru yaptı. 

AYM, TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Hürriyet'in haberine göre; AYM, başvuruyu kabul etti ve M.T.’ye 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM, kararında, “Devletin insan haklarının garantörü olmasından kaynaklanan koruma yükümlülüğü, bu konuda hem hukuki hem de fiili tedbirler almasını gerektirmektedir. 14 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleşen başvuru konusu olayın üzerinden yaklaşık 12 yıllık süre geçtiğinden yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar görülmemiştir” denildi. 

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Etkili soruşturma yükümlülüğünün incelendiği kısımda yapılan detaylı izahattan anlaşılacağı üzere başvurucunun maruz kaldığı kötü muamele vakasında hiçbir gereklilik bulunmadığı halde polis memurunun başvurucuya karşı şiddet kullandığı anlaşıldığından aynı zamanda devletin negatif yükümlülüğünün de ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak polis memurunun yargılandığı davada başvurucuya karşı kötü muamele oluşturan bazı eylemlerin cezasızlıkla sonuçlanmasından dolayı insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi-negatif yükümlülük ve etkili soruşturma usul boyutunun ihlal edildiği neticesine ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.”

İşletme sahibi 12 yıl sonra haklı bulunup manevi tazminat kazanırken darp, şiddet ve hakarette bulunan polis memuru ise cezasız kaldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 09:35
www.evrensel.net