Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Vergi yükü işçinin sırtında
Fotoğraf: Pixabay

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Vergi yükü işçinin sırtında

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Devlet az kazanan ücretlilerden diğer kesimlere kıyasla yüksek oranlarda vergi alıyor' dedi.

Özcan YILDIRIM

Ücretli çalışanların ağır vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alması gereken devlet, az kazanan ücretlilerden diğer kesimlere kıyasla yüksek oranlarda vergi alıyor” dedi.

Türkiye’de gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin işçiler tarafından ödendiğini belirten Atalay, şöyle devam etti:

“Yıl başında net 2 bin 500 lira ücret alan bir işçi haziran ayından itibaren vergi dilimine girmeye başlıyor. Haziranda net 2 bin 403 liraya düşen ücreti temmuzda 2 bin 361 liraya kadar iniyor. Yani bu işçi temmuzdan aralık ayına kadar her ay ek 139 lira vergi ödüyor. Doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan ağır vergiler yetmezmiş gibi çalışanlar bir de dolaylı olarak, mal ve hizmet üzerinden alınan ve yapılan harcamalardan kaynaklanan vergilerle karşı karşıya kalıyor.”

Başta işçiler olmak üzere tüm çalışanların bu soruna çözüm beklediğine vurgu yapan Atalay, Anayasa’nın 73. maddesinde ‘Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür’ ifadesinin yer aldığını hatırlattı.

‘HERKESİ KAPSAMALI’

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına yönelik düzenlemeni yetersiz olduğunu belirten Atalay, “Ancak bu düzenleme sadece bekar olan asgari ücretli çalışanları kapsıyor. Evli ve çocuklu olan asgari ücretli işçilerde vergi kesintisi devam ediyor. Evli ve çocuklu olan asgari ücretliler de vergi dışı bırakılmalı” diye konuştu.

‘SEÇİM MEYDANLARINDA DUYMAK İSTİYORUZ’

Atalay, ücretliler için daha düşük bir vergi tarifesi uygulanması gerektiğini söyleyen Atalay, “Doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin yüksek oranları nedeniyle çalışanların ocak ayında aldığı ücret, aralık ayına kadar önemli ölçüde düşüyor. İşçiler başta olmak üzere tüm çalışanların yıl sonuna doğru yoğun olarak hissettiği bu ağır vergi yükü önemli bir sorun olarak çözüm bekliyor. Siyasi partilerden bu konuda taleplerimiz var. Çalışma barışını örseleyen bu vergi adaletsizliğinin giderileceğini seçim meydanlarında duymak istiyoruz” çağrısında bulundu.

KİT’LER İÇİN VERİLEN SÖZLER TUTULMALI

Çalışma hayatının önemli diğer bir sorununun da kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) taşeron işçilerin kadro sorunu olduğunu belirten Atalay, 900 bin taşeron işçiye kamuda kadro veren hükümetin KİT’lerdeki yaklaşık 70 bin çalışanı kapsam dışı bıraktığını hatırlattı.

Bu işçilerin de haklarını arayacaklarını söyleyen Atalay, “Hükümet yetkilileri KİT’lerdeki çalışanlara hazinenin kadro vereceği yönünde bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların üzerinden iki aya yakın süre geçti ama hâlâ somut bir adım yok. Verilen sözler tutulmalı” diye konuştu.

Belediye iktisadi teşebbüsleri ile il özel idarelerinde kadroya geçirilen taşeron işçilerin ilave tediye (ikramiye) imkanından yararlandırılmadığını da sözlerine ekleyen Atalay, kadroya alınan taşeron işçiler arasında ayrıma neden olan bu durumun bir an evvel ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. (Ankara/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 15:31
www.evrensel.net