17 Ocak 2018 17:06

Mektubumuz var

Dergimzin 300. sayısında çeşitli yerlerden mektuplar aldık.

Paylaş

  

 

GENÇ HAYAT UMUTTUR

Özgür Müftüoğlu*

 

İşçisiyle işsiziyle, liselisiyle üniversitelisiyle, kadınıyla erkeğiyle gençler, Türkiye’de gerçekleştirilmek istenen rejim değişikliğinin doğrudan hedefindedir. Türkiye, “kindar ve dindar” nesiller yetiştirmeyi eğitim sisteminin amacı olarak tanımlayan; ölmeyi ve öldürmeyi gençlerin önüne görev olarak koyan bir siyasi anlayış tarafından yönetilmektedir. Bu siyasi anlayış, gelecek güvencesini ortadan kaldırdığı gençlere iki seçenek sunmaktadır: Gençler ya sermaye için ucuz iş gücü ya da siyasi iktidarın rejimi değiştirmek için kullanmak istediği ölmeyi, öldürmeyi göze almış paramiliter gücün bir parçası olacaktır.

Türkiye’nin hızla karanlığa sürüklenmek istendiği bir dönemde gençlerin kendilerine dayatılanları ellerinin tersiyle itip savaşsız, sömürüsüz bir yaşamı, tüm baskılara karşı koyarak inadına savunduğu bir dergi çıkartmak ve bu dergiyi 300. sayıya ulaştırabilmek çok büyük başarıdır. Genç Hayat, karanlığa karşı gençlerin yaktığı bir kıvılcımdır. Bu kıvılcımın giderek büyüyeceğine ve Türkiye’yi, dünyayı aydınlığa kavuşturacak mücadelenin önemli bir parçası olacağına inanıyorum. İlk sayısından bu yana Genç Hayat’ı çıkartan arkadaşlarım gibi baskılardan yılmayarak mücadele eden gençler olduğunu bilmek gurur vericidir. Bu gençler güzel günlere ulaşmak yolunda umudumuzdur!

 

*689 sayılı KHK ile Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyen

 

 

 


SAĞLAM ADIMLAR İÇİN GENÇ HAYAT

 Kayseri’den meslek liseli bir genç

 

Öncelikle Genç Hayat'ın 300'üncü sayısına selamlar...

Son yıllarda duyurduğumuz birçok yayın organı KHK ile kapatılmaya başladı.

Böyle bir süreçte dergimize sahip çıkmamız çok değerli. Dergimize gelince benim yaşantımda en iyi örneği, bir meslek liseli genç olarak stajda yaşadığımız sömürüden, sınavsız geçiş hakkımızın kaldırılmasına kadar, tüm sorunlarımızı diğer arkadaşlarımızla paylaşabildiğimiz bir gençlik dergisi ve gençliğin kürsüsü olmasıdır. Daha da önemlisi kolektif bir şekilde sorunlarımıza çözüm aramamızdır.

Genç Hayat’ı Genç Hayat yapan en iyi özelliği dergimize yazı yazabilmek için gazeteci olmana gerek yok. Talepler etrafında bir birlikteliğin, yaşadığın bir sorunun, bir eleştirinin ve tanıtımların yazıldığı bir dergi Genç Hayat. Dayanışmanın materyali!

Kısaca, gençliğin lise dönemlerinde yazması, kendini ifade etmesi ve sorunlarını çözmeye yönelik adımlar atmasında en büyük katkıdır.

 


 

 

ÜLKENİN DİĞER UCUNDAKİ LİSELİLERE ULAŞABİLİYORUM

Ankara Tuzluçayır Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci

Merhaba, ben liseli bir genç olarak 2 yıldır Genç Hayat’ı çok severek takip ediyorum. Genç Hayat, günümüz yandaş medyasına ve yayın organlarına rağmen gençlerin sesi olmaya devam ediyor. Bizler de bu güven ile daha umutluyuz.

Ben gündemin daha da sık tartışılmasını olumlu ve yararlı buluyorum. Ankara’da olmama rağmen ülkenin diğer ucundaki liseli arkadaşım ile liselerde, ülkemizde yaşanılan sorunları paylaşabiliyor ve neler olduğunu öğrenebiliyorum.

Genç Hayat’ın 300. sayısında Genç Hayat’a sesimiz olduğu için teşekkür ediyorum.

 


    

 

 ORTAK SORUNLARIMIZ GENÇ HAYAT’TA

Ankara Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci

 

İlk kez gittiğim Gençlik Yaz Kampı’nda tanıştım Genç Hayat’la. Bana Evrensel gazetesinin, ülkenin her yerinden gençlerin sorunlarına, gündeme dair fikirlerini yazdığı bir gençlik dergisi olduğunu söylediler. İlk okuduğumda, benim yaşadığım sorunları aslında çoğu öğrencinin de yaşadığını gördüm. Çoğu insanla ortaklaştım bu sorunlar etrafında. En başta sadece öğrenmek ve farklı fikirler edinebilmek için okuduğum bu dergi, zamanla insanlarla konuşmak ve aynı sorunlar etrafında birleşmek için de bir araç haline geldi yani. Genç Hayat bu açıdan biz gençlerin hayatına en güzel dokunan dergidir bence.

 


 

 

 

BİLİMSEL EĞİTİM MÜCADELESİNDE GENÇ HAYAT

Doç. Dr. Murat Birdal*

 

Akademide muhalif seslerin birbiri ardına susturulduğu bir dönemden geçiyoruz. Siyasi iktidarın boyunduruğunda nefes almaya çalışan ülke gençliği de az sayıda muhalif yayın ile soluklanıyor, farklılıklarını ifade etme olanağı yakalıyor. Özgür, bilimsel, demokratik eğitim mücadelesinde baştan bu yana kararlı duruşunu koruyan Genç Hayat’ı bu vesileyle kutluyor, başarılar diliyorum.

 

*İstanbul Üniversitesi

 


 

 

GENÇLİĞİN SORUNLARI GENÇ HAYAT’TA

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi

Dergiler ve yazı yazmak hep ilgi alanlarım arasındaydı. Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Topluluğu’ndaki arkadaşlarımla da bunu paylaşmıştım. İçlerinde dergide çeşitli görevler alan arkadaşlarım da vardı ve onların vasıtasıyla tanıştığım Genç Hayat değindikleri güncel konular, gençliğin sorunlarına ilgileri ve eleştirel bakış açılarıyla yazıları ve haberleri gayet okunası ve takip edilesi bir dergi.

 


 

BASKILARA KARŞI GENÇ HAYAT

Ankara Ege Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci

 

5 aydır Genç Hayat okumaktayım. Genç Hayat yazılarıyla tarafsız ve bağımsız bir tutum sergiliyor, bizler içinde en önemlisi budur.

Gençliği ilgilendiren makaleleriyle bizleri aydınlatıyor. Günümüzde gazete ve dergilerde bilimsel yazılara yer verilmiyor, gençlik haberleri dışarıda bırakılıyor. Genç Hayat ise bizleri olabildiğince içeride tutuyor, bizlerin yazılarına yer veriyor. Dergi, gördüğü tüm baskılara karşı dimdik ayakta dururken bizlere de baskılara boyun eğmemeyi öğretiyor.

Genç Hayat’ın daha sık ve daha fazla yazıya yer vermesinden başka bir temennim yok.

 


 

 

EĞİTİME SALDIRILARA KARŞI GENÇ HAYAT

 

Körfez’den bir lise öğrensisi

Kocaeli

 

Genç Hayat, gençliğin tüm problemlerini yazıya dökme imkânı veren, Türkiye’deki az sayıda gençlik gazetelerinden biri. İçeriği,

 

gençlerin düşüncelerini özgürce haykırdığı, iktidarla, eğitimle, bilimle ve diğer tüm konularda yazdığı yazılardan oluşuyor.

 

GENÇ HAYAT’LA BÖYLE TANIŞTIM

Kitap okumayı çok seviyordum ve bu sayede gelişiyordum, kendim gelişirken başkalarına da okutmak, geliştirmek için türlü yollar denedim ama başarılı olamadım. Çünkü her zaman tek başımaydım. Şu an Türkiye gençliğinin çoğu kitap okumuyor ve kendini yenilemiyor. Türkiye gençliğini bu yozlaşmışlıktan, cahillikten arınmasına yardımcı olacak bir gazete olmasını gerektiğini düşündüm aradım, Genç Hayat’la bu sayede tanıştım. Yoz düşüncelerden arınmış, yeni, bilinçli bir insan yaratmak için hâlâ umut olduğunu bu dergi sayesinde öğrendim.

 

GENÇLİK, GELECEĞE GİDEN GÜÇ
Son zamanlarda sürekli gereksiz yere değişimler yapan eğitim sistemde öğrencilerin şikayetleri arttmış durumda. Genç Hayat öğrencilerin eğitimle ilgili düşüncelerini rahatça ifade etmesini sağlayan, öğrencinin eğitim sorunlarını kendi görüşleriyle çözebilmesinde yardımcı olabilecek en güçlü dergi.

Öğrenciye, abartılmış bir rekabet hissi aşılanıyor ve açgözlü bir başarı tavrı mesleki geleceğine hazırlık olarak görülüyor. Eğitimin yalnızca rekabete indirgenmesinden kurtarmak için Genç Hayat’ı okumalıyız. Gençliği sadece anne ve babalarının sözlerine itaat eden, başarılı olmak için rekabetten başka şansı olmayan pasif bir toplumsal yapı olmaktan çıkarıp, kendinize öz hareket etmesini bilen, özgür ve kolektif bir biçimde hareket eden, geleceğe giden en büyük güce çevirmeliyiz.

 

 


HAYATI VE DÜNYAYI TOPLUMSAL AÇIDAN YORUMLAMAK

Melike KAYA

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Genç Hayat’la birlikte farklı bakış açıları edinmeye başladım. En başta sadece benim sorunlarımın olmadığını, benim gündelik hayatta yaşadığım sorunları Türkiye genelinde gençlerin yaşadığını fark ettim. İstek ve taleplerimizin aynı olduğunu ve birbirimizle iletişim halinde olup atacağımız adımları koordine ederek hareket edilebileceğini kavradım. Aynı zamanda Genç Hayat’ın tüm bu sorunlardan haberdar olmamızı sağlamasının dışında gençliği kültür, sanat ve edebiyatla harmanlayan bir altyapısı olduğunu farkettim. Genç Hayat, benim için gençliği, hayatı, dünyayı bireysel bir yaklaşım biçimiyle değil de toplumsal olarak düşünmeme, yorumlamama yön veren bir dergi oldu.

 

 


DOĞRUNUN KAYNAĞI

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi

Genç Hayat benim için doğrunun ve doğru haberin kaynağı; masumların haykırışı, ezilmişlerin sesidir.

 

 

 


UNUTULAN GENÇLİĞE UZANAN BİR MİKROFON

 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisi

Gençliğin hayatın içinden sesini duyurduğu bir dergi oldu Genç Hayat. Eline yazmak için kalem dahi almamış olan bizlere istediklerimizi yazma olanağı tanıdı. Bunun yanı sıra gençliğin problemlerinin neler olduğunu, gençliğin neler yaşadığını, sorunların farklı kesimlerde nasıl yankılandığını görmemizi de sağladı. Unutulan gençliğe bir mikrofon uzatarak gençlerin yanında saf tutan Genç Hayat güvenle okuduğumuz bir dergi oldu bizler için.

 

 

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

15-16 Haziran 1970 direnişi

SONRAKİ HABER

Esenyurt'ta 11 işçinin yanarak öldüğü iş cinayetinde patronlar tali kusurluymuş!

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa