19 Kasım 2017 12:08
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Kasım 2017 11:32

Ankara Valiliği, tüm LGBTİ etkinliklerini süresiz yasakladı

Ankara'da LGBTİ örgütlerinin sinema, tiyatro, panel vb. tüm etkinliklerinin süresiz yasaklanmasına ilişkin LGBTİ örgütlerinden ortak açıklama geldi.

Ankara Valiliği, tüm LGBTİ etkinliklerini süresiz yasakladı

Paylaş

Ankara Valiliği’nin şehirdeki LGBTİ etkinliklerini süresiz olarak yasaklamasının ardından, ocak ayı içinde yapacakları festivalin hazırlıklarını sürdüren Ankara’daki LGBTİ dernekleri Pembe Hayat ve Kaos GL ortak açıklama yayınladı. Pembe Hayat ve Kaos GL, Valilik yasağının hukuka aykırı, ayrımcı ve keyfî olduğunu belirtti, kararla ilgili yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Ankara Valiliği’nin “18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak LGBTT_LGBTİ vb. örgütler tarafından ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinlikleri” yasakladığını valiliğin internet sitesinden öğrendik.

Valiliğin bu hukuka aykırı, ayrımcı ve keyfî yasak kararının yasal takibini yapacağız. Böylesi toptan ve hakkın özüne dokunan yasaklama kararının hiçbir meşru ve yasal gerekçesi olamaz.

Torba bir yasak ile kapsamı son derece geniş, LGBTİ varoluşunun kendisini kriminalize eden, geniş yorumlamaya ve hak ihlallerine açık, muğlak bir durumla karşı karşıyayız. LGBTİ sivil toplum örgütleri eşit yurttaşlık için ayrımcılığa ve nefrete karşı senelerdir mücadele eden saygın kuruluşlardır. Bu kuruluşların faaliyet alanlarını daraltmanın dahi ötesine geçen, çalışamaz hale getiren yasaklar demokratik bir toplumda asla ve asla kabul edilemez.

Ankara Valiliği’nin bu torba yasağa gerekçe gösterdiği “genel sağlık ve ahlakın korunması”, “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” ifadeleri apaçık ayrımcılıktır. Bu karar ile LGBTİ’lere yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılık meşrulaştırılmaktadır.

Bu karar ve bu karara gerekçe gösterilen hukuka aykırı ve muğlak kavramlar ile çok temel bir hak olan ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve diğer temel hak ve özgürlüklerimiz ihlal edilmektedir. Bu karar ile temel hakların özüne ayrımcı saikle müdahale edilmiştir.

Ankara Valiliği’nin yasak kararı Anayasa’mızın eşitliği düzenleyen 10. maddesine yine düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen 26. maddesine; Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

Bu açıklama ile aynı zamanda yerel mülki idare; kamu güvenliğini sağlama görevini icra etmek yerine kamunun önemli bir parçası olan LGBTİ’ler ve sivil toplum kuruluşlarını hedef haline getirerek kamu güvenliğini de tehlikeye atmaktadır.

Bu kararın en kısa sürede yeniden düşünülmesini ve geri alınmasını bekliyoruz. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve nefretin bu kadar yoğun olduğu ülkemizde ulusal ve yerel idarelere düşen bu ayrımcılık ve nefrete karşı mücadele etmektir."

Ankara Valiliği yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından LGBTT (Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel veya travesti) ile LGBTİ (Lezbiyen, gay, biseksüel, transgender, intersex) adıyla çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından, ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinliklerin gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde edilmiştir” demişti.

GENEL SAĞLIK VE AHLAK DA GEREKÇELER ARASINDA

Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği iddia edilen açıklamada, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği öne sürüldü. Açıklamada genel sağlığın ve ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği ifade edilen açıklamada, yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği kaydedildi.

SÜRESİZ YASAK İLAN EDİLDİ

Açıklamada, “Bu nedenlerle 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak LGBTT_LGBTİ vb. örgütler tarafından ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinlikler,  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/f maddesi hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yasaklanmıştır” denildi.

REKTÖRLÜK DE VAZİFE ÇIKARMIŞ

Hacettepe Üniversitesi, Ankara Valiliği'nin Alman LGBT Film Günleri yasaklamasının ardından daha önce onay verdiği “Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık” konulu söyleşiyi geçtiğimiz Cuma günü yasakladı. 

Ankara Valiliği'nin 16-17 Kasım tarihlerinde Büyülü Fener Sinema Salonu’nda yapılmak Alman LGBT Film Günleri'ni yasaklamasının ardından Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterliği harekete geçti. Hacettepe Üniversitesi valiliğin kararında bir gün sonra, Biyoloji Topluluğu'nun 22 Kasım günü Kaos GL yazarı Seçin Tuncel ile düzenlemek istediği “Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık” konulu söyleşiyi yasakladı. Beytepe Kampüsü'de bulunan Biyoloji Bölümü'nde Altan Günalp Salonu'nda düzenlenecek olan söyleşiye 15 gün öncesinden üniversite tarafından onay verilmişti. Ancak üniversite yönetimi valiliğin Alman LGBT Film Günleri'ni yasaklaması nedeniyle okulda düzenlenecek söyleşiyi iptal ettiklerini bildirdi. Hacettepe Genel Sekreterli'nin sözlü olarak bildirdiği yasak kararı konusunda yazılı bir tebliğde bulunmadığı öğrenildi.

Oysa Hacettepe Üniversitesi'nin 2016-2020 yıllarını kapsayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı'nda ders açılması, konferanslar düzenlenmesi isteniyor. Üniversitenin 4 yıllık eylem planında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin aynı veya farklı bir adla yetkili kurullarınca alınacak karar doğrultusunda programlarında zorunlu veya seçmeli ders şeklinde yer almasını veya konferans, seminer, toplantı ve etkinliklerle buna ilişkin bilgilendirici çalışmaların yapılmasını sağlamak”, “Yöneticilerin, akademi ve idari personelin ve öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine eğitimler almalarını sağlayıcı çalışmaları teşvik etmek” gibi kararlar bulunuyor.

KAOS GL VE PEMBE HAYAT: VALİLİK YASAĞI HUKUKA AYKIRI

Ankara’daki LGBTİ dernekleri Pembe Hayat ve Kaos GL, Valilik yasağının hukuka aykırı, ayrımcı ve keyfî olduğunu ifade ederek yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.

Ankara Valiliği’nin şehirdeki LGBTİ etkinliklerini süresiz olarak yasaklamasının ardından Ankara’daki LGBTİ dernekleri Pembe Hayat ve Kaos GL ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada valiliğin yasağı hukuka aykırı, ayrımcı ve keyfî olarak nitelendirildi.

"Kararın yasal takibini yapacağız. Böylesi toptan ve hakkın özüne dokunan yasaklama kararının hiçbir meşru ve yasal gerekçesi olamaz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Torba bir yasak ile kapsamı son derece geniş, LGBTİ varoluşunun kendisini kriminalize eden, geniş yorumlamaya ve hak ihlallerine açık, muğlak bir durumla karşı karşıyayız. LGBTİ sivil toplum örgütleri eşit yurttaşlık için ayrımcılığa ve nefrete karşı senelerdir mücadele eden saygın kuruluşlardır. Bu kuruluşların faaliyet alanlarını daraltmanın dahi ötesine geçen, çalışamaz hale getiren yasaklar demokratik bir toplumda asla ve asla kabul edilemez" denildi.

'AYRIMCILIK MEŞRULAŞTIRILMAK İSTENİYOR'

Ankara Valiliği’nin torba yasağa gerekçe gösterdiği “genel sağlık ve ahlakın korunması”, “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” ifadelerinin apaçık ayrımcılık olduğunun belirtildiği açıklamada bu karar ile LGBTİ’lere yönelik hak ihlallerinin ve ayrımcılığın meşrulaştırılmak istendiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında "Temel bir hak olan ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve diğer temel hak ve özgürlüklerimiz ihlal edilmektedir. Bu karar ile temel hakların özüne ayrımcı saikle müdahale edilmiştir. Ankara Valiliği’nin yasak kararı Anayasa’mızın eşitliği düzenleyen 10. maddesine yine düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen 26. maddesine; Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bu açıklama ile aynı zamanda yerel mülki idare; kamu güvenliğini sağlama görevini icra etmek yerine kamunun önemli bir parçası olan LGBTİ’ler ve sivil toplum kuruluşlarını hedef haline getirerek kamu güvenliğini de tehlikeye atmaktadır" denildi.

Valiliğin verdiği kararın en kısa sürede geri alınmasını beklediklerini ifade eden Kaos GL ve Pembe Hayat dernekleri, "Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve nefretin bu kadar yoğun olduğu ülkemizde ulusal ve yerel idarelere düşen bu ayrımcılık ve nefrete karşı mücadele etmektir" vurgusunu yaptı.

ÖNCEKİ HABER

Nijerya ilk kez kadın kızakçılarla Kış Olimpiyatlarında

SONRAKİ HABER

Suikast sonucu yaşamını yitiren Martin Luther King Jr. ABD'de anıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa