Kürtaja ancak kadın karar verir

Kürtaja ancak kadın karar verir

Ankara Tabip Odası (ATO) Başbakanın “kürtaj cinayettir” açıklamasına yönelik, kürtajın koşullarının yasayla ve tıbbi gereklerle kadının tercihine göre düzenlenmiş bir işlem olduğunu belirtti. Kürtaja müdahalenin bireysel hak ve özgürlüklere müdahale anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, kü

Ankara Tabip Odası (ATO) Başbakanın “kürtaj cinayettir” açıklamasına yönelik, kürtajın koşullarının yasayla ve tıbbi gereklerle kadının tercihine göre düzenlenmiş bir işlem olduğunu belirtti. Kürtaja müdahalenin bireysel hak ve özgürlüklere müdahale anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, kürtaj konusunun tartışılmasının bile yersiz olduğu vurgulandı.

“Buradaki temel sorun bir yaklaşım, kavrayış ve algılayış sorunudur. Ancak yurttaşı, özelde de kadını birey değil kul olarak gören anlayış ona yapması gerekeni, neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemeye kalkar. Kuşkusuz ki, ileri demokrasi diye buna denmemektedir” denilen açıklamada, AKP Hükümetinin esas meselesinin “Sermaye için ucuz emek ihtiyacı” olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Türkiye’nin huzuru ve refahı, tüm yurttaşları kendi iradeleri olan özgür birer birey olarak kabul etmekle, ifade özgürlüğüyle, adaletli bir çalışma rejimiyle, adil bir paylaşımla, herkesin eşit koşullarda ve nitelikli eğitim ve sağlık hizmeti almasıyla sağlanabilir. Bunların hiçbirisi için ise ‘genç ve dinamik nüfusa’ ihtiyaç yoktur” denildi.

Mersin Kadın Platformu da, Erdoğan’ın “kürtaj cinayettir” açıklamalarına tepki göstermek amacıyla Taş Bina önünde basın açıklaması yaptı. Çok sayıda kadının katıldığı açıklamada, “Bedenimden elini çek” sloganları atılırken, “Kürtaj haktır yasaklanamaz”, “Aklını, dilini bedenimden çek” dövizleri taşındı. Platform adına açıklama yapan Akdeniz Belediyesi İştar Kadın Danışmanlık Merkezi Sosyologu Menice Ürün, AKP Hükümetinin kadınlara karşı ayrımcı, kinci tavrının bir kez daha yenilendiğini belirterek, “Sezaryene karşıyım. Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Buna kimsenin müsaade etme hakkı olmamalı şeklindeki açıklamaları ile Erdoğan bu sefer de elini ve dilini kadın bedenine uzatmaya cüret etti” dedi.

Erdoğan’ın Roboski katliamı için hesap vermesi gerekirken saldırılarının dozunu arttırdığına dikkat çeken Ürün, “Her kürtaj bir Uludere’dir” açıklamasıyla kadınları kendi katliamına ortak etmeye çalıştığını belirten Ürün, bu şekilde katliamın meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti. Ürün, “Başbakan şunu bilmeli ki; kadınların insanlık tarihi boyunca süre gelen kadın doğurganlığını denetleme, beden sömürüsünü meşrulaştırma söylemlerine karşı kadın özgürlük şiarımızdan ve mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net