14 Ekim 2016 17:58

3 odadan ortak Dünya Gıda Günü açıklaması

Dünya Gıda Günü öncesi Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odasından ortak açıklama yapıldı.

Paylaş

Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yusuf Songül, Kimya Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Ali Uğurlu ve Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, yaptıkları ortak açıklamayla iklim değişikliğinin yaratacağı olumsuzluklardan en fazla etkilenenlerin bu değişikliğe en az sebep olanlar olduğunu açıkladılar.

16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla ortak açıklama yapan 3 odanın genel başkanı, her yıl bu tarihte, açlığı, açlıkla mücadeleyi, yetersiz beslenmeyi, kaynakların adaletsiz paylaşımını ve muhtemel çözüm yollarını gündeme taşıdıklarını belirttiler.

‘GIDAYA ULAŞMAK BİR İNSAN HAKKIDIR’

“Gıda insan hayatı için vazgeçilmez bir ihtiyaç, gıdaya ulaşım ise bir insanlık hakkıdır. Küresel bir silaha dönüşen su, gıda ve enerji bizim gibi ülkeler üzerinde en önemli hegemonya aracı haline gelmiştir. Hızlı büyüyen ekonomilerde talep tırmandığı, dünyada nüfus arttığı, tarım alanları üzerinde baskı sürdüğü, iklim değişikliği etkileri devam ettiği ve tabii en önemlisi, bu siyasi ve ekonomik yaklaşım böyle gittiği sürece, dünya gıda fiyatları da artmaya devam edecektir” denilen açıklamada, iklim değişikliği ve kuraklık sonucunda kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan insanların yoksulluk ve açlık riski altında olduğu belirtildi.  

Türkiye’de üretimdeki artış hızının, nüfus artış hızının altında kaldığına dikkat çekilen açıklamada, tüketicinin gıdaya erişiminin giderek zorlaştığı, sektördeki özelleştirme girişimlerinin, taşeronlaşmanın, gıda güvenilirliğini tehdit ettiği, ilgili meslek örgütlerinden görüşü alınmadan yapılan hukuki düzenlemelerin, sıkıntıları daha da artırdığı belirtildi.  

HİBELERLE SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ

Yaşanan sorunların yardımlarla ya da hibelerle çözülemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Teşvik ve sosyal korumaya yönelik politikaların en üst seviyelere çıkarılması gerektiğini, tarım politikalarının temel hedefinin; ülke nüfusunu nitelik ve nicelik olarak besleyecek bir tarımsal üretim düzeyinin sağlanması gerektiğini, doğru ve yeterli beslenmede gıda çeşitliliğinin önemli olduğunu ve bunu ancak yerli tarım, yerli üretimle sağlayabileceğimizi, halkımızın herkes gibi sağlıklı, kültürel açıdan uygun ve sürdürülebilir gıdaya ulaşma hakkı olduğunu savunuyoruz” denildi.

ÇİFTÇİYE KORUYAN ÖNLEMLER ALINMALI

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık Dünya Gıda Günü dolayısıyla Gazetemize yaptığı açıklamada şunlara dikkat çekti: “Dünya bankası ve FAO dahi açlığın bitirilmesi için küçük çiftçiliğin desteklenmesini destekler hale gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de  küçük çiftçiler desteklenmelidir. Türkiye’deki tarım politikaları  çiftçiyi toprağından kaçıran politikalardır. Son 15 yıllık süreçte çiftçi kayıt sisteminden 600 bin çiftçi ayrılmıştır. Bu da devletin verdiği tarımsal destekleri dahi bu çiftçilerin alamaması anlamına gelmektedir. Türkiye çok hızlı bir şekilde tarımsal hammadde alanında net bir şekilde dışa bağımlı hale gelmiştir. Çiftçi, Belçika yüzölçümü büyüklüğünde tarım arazine bu 15 yıllık süreçte ekmez hale gelmiştir. Hayvancılık açısından da ithalat yapmazsak et yiyemez bir konumdayız. Dünyanın hiçbir ülkesinde tarım alanında serbest piyasa ekonomisi uygulanmamaktadır. Türkiye’de bu uygulamadan vazgeçip çiftçiyi koruyucu ve destekleyici politikalara yönelmelidir.

TARIM BAKANINA İSTİHDAM SORUSU

CHP PM Üyesi Bursa Milletvekili, Ziraat Mühendisi Orhan Sarıbal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in yanıtlaması istemiyle Gıda, Su Ürünleri ve Ziraat mühendisleri kontenjan yeterliliği ve atamalarıyla ilgili 3 ayrı soru önergesini, TBMM Başkanlığı’na sundu. Sarıbal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2017’de uygulamaya koyacağı “Her tarım işletmesine bir teknik personel desteği” ve “Havza bazlı destekleme modeli” hakkında da sorularını Bakan Faruk Çelik’eyöneltti.
Sarıbal’ın Çelik’in şu soruları yanıtlamasını istedi:
* Mevcut 40 bin işsiz ziraat mühendisini düşündüğünüzde, ne kadarına istihdam sağlıyor?
* Uygulamaya konulacak olan iki yeni model; Tarımsal İşletme Danışmanlığı ve Havza Bazlı Destekleme Modelinin ülke genelinde uygulanabilmesi için yeterli ziraat mühendisi personeliniz var mı? Boş kadrolara ilave ziraat mühendisi istihdamı planlıyor musunuz?
* 2016 ve 2017 yılı için Ziraat Mühendisi alım çalışması var mıdır?
* Gıda Mühendisleri 90 puanla atanamazken neden diğer branşlar 78 puanla atanıp aynı görevi yapmaktadır? (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

Hazinedar'dan disiplin kurulu açıklaması

SONRAKİ HABER

Yüzüklerin Efendisi: En büyük bütçeli dizinin çekimleri başlıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa