19 Nisan 2012 12:19

2/B yasasını sermaye istedi

‘Orman vasfını yitirmiş arazilerin değerlendirilmesi’ni öngören ve kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen tasarı kanunlaştı. Yasayla arazi satışından elde edilecek gelir uzun bir süredir hükümetin gündemindeydi. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Başkanı ve Orman Mühendisi Ahmet Demirtaş, yıllardır 2/

2/B yasasını sermaye istedi

Paylaş
İlknur Yılmaz / Selmane Ertekin

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 2/B alanlarının çoğunlukla kıyı bölgeleri olan Antalya, Muğla, Mersin, Bursa, İzmir gibi  iller olduğunu belirten Demirtaş, “Dikkat ederseniz, görece kalkınmış olan ve yıllık gelirin diğerlerine göre daha fazla olduğu iller. Buralardaki 2/B alanlarını da orman köylülerinin değil, turistik tesisleriyle sermayenin ele geçirdiği görülüyor” dedi.

Geçtiğimiz gün yasalaşan kanunu değerlendiren Demirtaş,  6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesi B bendinde “Bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş, tarımsal alana ya da toplu yerleşim alanına dönüşmüş olan bu yerler orman sınırları dışına çıkarılır”derken, Anayasanın 170. maddesinin “orman köylerinin kalkındırılması” için “değerlendirilmesi”ni öngördüğünü aktardı. 2/B tasarısında ise “değerlendirme” sözcüğünün yerini “satılması” ifadesinin aldığına dikkat çeken Demirtaş, geçmişte 2/B alanlarının satılmasına yönelik çıkarılmış yasaların Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez iptal edildiğini ve satılamayacağının hükme bağladığını hatırlattı.

YÜZDE 95’İ TEKRAR ORMANLAŞABİLİR

Tasarı gerekçesinde “Orman niteliğini kaybetmiş ve bir daha ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan yer” olarak tanımlanırken, 6831 sayılı yasanın 2. maddesinin B bendi “Bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş, bağ, bahçe, hayvancılıkta kullanılan ya da toplu yerleşim merkezine dönüşmüş yerler orman sınırları dışına çıkarılır” denildiğini söyleyen Demirtaş,  “Bir daha ormana dönüşmesi mümkün değildir” denilmediğinin altını çizdi. 2 /B arazilerinin bir bölümünün mera olarak,  bir bölümünün bağ, bahçe, sera olarak kullanıldığını, 22 bin hektarın da yapılaşmış durumda bulunduğunu ifaden eden Demirtaş, “Bunların tümü 2/B arazilerinin yüzde 5’i demektir. Geriye kalan yüzde 95’lik alan siyasi irade “evet” derse çok kısa sürede ormanlaştırılabilir. Hatta birkaç sene kendi haline bırakılsın kendiliğinden ormana dönüşür” dedi.

TARIM ARAZİLERİ DE SATILACAK

Demirtaş, kanunda 2/B dışında  2/A maddesinin yer aldığını, bugün 21 buçuk milyon hektar büyüklüğündeki orman varlığının, siyasi iradenin kendisinin öngördüğü bir tarihte orman dışına çıkarılabileceği yetkisinin verildiğini söyledi. Tasarıda tehlikeli birçok düzenleme olduğunu söyleyen Demirtaş, bunları özel ormanların yapılaştırılması, yaylaların kiralanması, 927 bin hektarlık tarım arazilerinin satılması olarak sıraladı.

Demirtaş, yasadaki “ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi” ibaresine “işlettirilmesi” sözcüğünün eklenmesiyle, ormanların tümünün yerli-yabancı sermayeye açılacağını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)


‘YARARSIZ’ ORMAN

Tasarının yasalaşması halinde ilk planda satılması öngörülen 13 milyon dönümlük alanın, Artvin ilinin yüzeyinin iki katına eşit olduğunu örnekleyen Demirtaş,  “Orman olarak muhafazasında, bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen” denilmesinin de  bilim çevrelerince kabul edilemez bir durum olduğunu ve orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen bir yerde zaten tarım yapılmasının olanaksızlığının altını çizdi.

MAHKEMELER DEVRE DIŞI

Demirtaş, 2/B arazilerinin satışı konusunda Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP ve MHP’nin  komisyondaki temsilcilerinin bu maddelerin içeriğine dair hiçbir görüş ayrılığı taşımadıklarını, “Bir an önce satalım gelir elde edelim” telaşında ve işbirliği içinde olduklarını aktardı.  

Demirtaş, “2/B alanlarını size satacağız ama bizim belirlediğimiz rayiç bedele itiraz etmeyeceksiniz ve dava açmayacaksınız, aksi halde hak sahibi olamazsınız” koşulunun öne sürülmesini de eleştirdi. Demirtaş, bir başka maddede “Bu alanlarla ilgili dava açılamaz, açılan davalarla ilgili yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı alınamaz” denilerek, mahkemelerin  devre dışı bırakıldığını da ifade etti.


MUHATAPLAR DİKKATE ALINMADI

Levent Tüzel (HDK İstanbul Milletvekili): Bu yasa ile çok açık, orman alanları tahrip edilmekte, talan edilmekte, ekosistem ciddi bir saldırıyla karşı karşıya bırakılmakta. Ve bu konuda en çok söz söyleyebilecek emek örgütleri, meslek örgütleri, orman köylülerinin kooperatifleri, ormanlara sahip çıkma platformunun dedikleri, eleştirileri, önerileri dikkate alınmamıştır.

HALKI 2/B İLE SOYACAKLAR

Necati Uyar (Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı): Bu yasa ile beraber eş zamanlı bekletilen bir yasa daha var. İki yasayı birarada düşündüğümüzde ortaya çıkan tablo tam bir komedi. Bu yasayı bütün partiler deseklediler, fakat vatandaşlar için büyük sıkıntı var. İnsanlar para verip arsa aldılar, evlerini yaptılar. Şimdi rayiç bedeli üzerinden bir daha para alınacak. Hükümet halkı soyuyor. Kimse bu paraları ödemesin. Bu yasayla beraber ormanlar, yaylalar tehdit altında. Ormanları korumak zorlaşacak. Üzerinde yapılaşma sağlanacak.


YASADA NELER VAR?

2-B olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin satışını öngören tasarı, Mecliste kabul edildi. Tasarıda satılacak olan arazinin bedeli, rayiç bedelin yüzde 50’si iken, AKP grubunun verdiği önerge ile bu oran yüzde 70’e çıkarıldı.
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre, Orman Kanunu’nun 2. maddesinin A fıkrasında tanımlanan, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ancak tarım alanına dönüştürülmesinde yarar görülen 2-A alanları, devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köylerdekilerin yerleştirilmesi için halka devri ve yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün; 2-B alanları ise Maliye Bakanlığının tasarrufuna geçecek.

YÜZDE 70’İ ÖDENECEK

Kanunla ‘hak sahiplerine’ doğrudan satılacak taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70’i olacak. Peşinat alınmadan yapılan taksitli satışlarda ise satış bedelinin yüzde 10’u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek.
Peşin ödemelerde yüzde 20, bedelin yarısının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Başvuru sahipleri, satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2 bin lira, dışında olan yerler için 1000 lira başvuru bedeli ödeyecek.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satış işlemleri, 1 Mayıs 2010’dan itibaren tespit edilen rayiç bedeller üzerinden yapılacak. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak.

DAVA AÇILAMAYACAK

2-A alanları için orman sınırları dışına çıkartma ile orman sınırlandırması, tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan itirazlar ve açılan davalar, bu kanuna göre yapılacak işlemleri durdurmayacak, davalarda yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemeyecek.
Düzenlemeye göre yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar 2-B alanları hakkında Hazine tarafından kişiler aleyhine açılması gereken davalar açılmayacak, açılan ve devam eden davalar durdurulacak. (HABER MERKEZİ)

Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Sessiz kalma, suça ortak olma

SONRAKİ HABER

Orman işçisi, kesilen ağacın altında kaldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa