'Başka' filmler izlemek isteyenlere

Ankara'da 20 Nisan-2 Mayıs günleri arasında düzenlenecek olan "Alternatif Film Festivali", "başka" filmlerden oluşuyor. Festivalde, kısa filmler ağırlıkta bulunurken, Arjantin, Filistin ve Küba filmlerine de yer veriliyor.

Sinema çoğu kez bize uzağımızdaki bir yaşamı hatta ulaşamayacağımız yaşamları anlatır. Alternatif Film Festivali'nde ise içimizden birilerinin yaşamı, sorunları, sıkıntıları farklı bir bakış açısıyla ve sinema dilinin tüm çarpıcılığıyla anlatılıyor. Bu kez alıştığımız görüntülerin dışında sokaktaki insanların yüzlerini, evlerimize benzeyen evleri, bizimkine benzeyen yaşam mücadelelerini göreceğiz beyaz perdede. "Alternatif Film Festivali", Ankaralılara "başka" filmler izleme olanağı sunuyor. 20 Nisan ile 2 Mayıs günleri arasında düzenlenecek festival, Bil-Ekin Kültür-Sanat Kooperatifi'nin de ilk etkinliği. Gazetemiz Evrensel'in de destek verdiği festivale katkı sunan diğer kurumların isimleri şöyle; Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kısa Film ve Belgesel Atölyesi, Küba Büyükelçiliği, Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Metalurji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Ekin Tiyatrosu, Ankara Tabip Odası, Mimarlar Odası, Tarım Orkam-Sen, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Petrol-İş, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Dijle Haber Ajansı, İlhanilhan Kitabevi, BEKSAV, İdil Kültür Merkezi, Canşenliği Oyuncuları, Ekin Radyo, Halkevleri, Mülkiyeliler Birliği. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra genç yönetmenlerle "Alternatif Sinema" üzerine söyleşiler, "Küreselleşme ve Kültürel Yozlaşma" ve "Küba'da Sanat ve Hayat" başlıklı paneller düzenlenecek. Film gösterimleri, Ekin Sanat Merkezi'nde yapılacak. Festivalin Ekin Sanat Merkezi'nde yapılacak açılışında "Sır Çocukları" gösterilecek. Festivalde gösterilecek filmler seçilirken, daha çok toplumsal olayları anlatan ve biz ne kadar da uzak olduğunu düşünsek de bir yerden mutlaka bizim hayatımıza giren, hayatımızı değiştiren konulara değinmesine dikkat edilmiş. F tipi cezaevlerinden 2 Temmuz Sivas katliamına, Filistin'deki direnişten ölüm oruçlarına kadar, göç, umut, Kürt halkının acıları, güzellikleri gibi insanlığın yaşadıklarını anlatan filmler gösterilecek. Büyük çoğunluğunu genç yönetmenlerin kısa filmlerinin oluşturduğu festivalde, Filistin, Arjantin, Küba'daki halk mücadelelerini konu alan filmler de yer alıyor. Festival kapsamında, "Latin Amerika Küba Filistin" afişleri sergisi de açılacak.

Zorla izlettirilmeye karşı Bil-Ekin Kültür-Sanat Kooperatifi Başkanı Nedim Kibar, günümüzde sinemanın, geniş kitlelere ulaşma olanaklarına sahip bir sanat dalı olduğunu hatırlatarak, bu olanakların ne yazık ki kültürel, sanatsal ve ticari boyutları ile tek yanlı olarak Amerikan popüler kültür endüstrisine hizmet ettiğine dikkat çekti. Kibar, Hollywood yapımı filmlerin dünyadaki etkisinin yanı sıra, Türkiye'de de toplumun eğlence ve estetik anlayışına kadar işleyen kültür hegemonyasının farkında olmamanın olanaklı görünmediğini belirterek, "Alternatif Film Festivali"nde, farkında olunan bu hegemonyanın bir ölçüde kırılabilmesine katkı sağlayacağını düşündüklerini söyledi.

Gölgedeki filmler Kibar, "Ülkemizde zor şartlar altında yapılan sinema filmlerini ve sinemanın şiirsel anlatım olanaklarına sahip ama gölgede kalan kısa filmleri, insana dair sorunsalları irdeleyen belgesel filmleri; onları vareden genç yönetmenleri, Ankara'da sinema izleyici kitlesiyle buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Festival bünyesinde ağırlıklı olarak Türkiye, Küba, Arjantin, Filistin yapımı filmlere yer verileceğini dile getiren Kibar, "Sinema salonlarından televizyon ekranına kadar bize zorunluymuşcasına izlettirilen Hollywood ve onun yerli taklitleri olan filmlerin dışında, 'başka' filmler izlemek isterseniz 'Alternatif Film Festivali'nde buluşalım" dedi.

www.evrensel.net