11 Aralık 2019 04:45

MESS’in TİS’i YHK’ye götürmesi önlenmek isteniyorsa...

Paylaş

Yaklaşık 150 bin işçiyi ilgilendiren MESS TİS’inde patronlar ilk kez zam teklifi sundu.

Türk Metal Sendikası’ndan yapılan açıklamada; "MESS ücretlere ilk 6 ay için yüzde 6,05 zam önerdi. Bu oran ortalama ücrette ikramiye dahil ayda net 204 TL’ye karşılık gelmektedir. Diğer altı aylarda ise enflasyon oranında zam önerdi. Sendikanın ücret zammı talebi ortalama ücrette seyyanen ikramiye dahil net 1150 TL’dir. Buna göre ilk 6 aylık dönem için ücret zammı teklifimizin karşılığı ortalama ücret bazında yüzde 34’tür” denildi.

Türk Metal’in açıklamasında sosyal haklarla ilgi sendikanın talebinin yüzde 55 olduğu, ancak MESS’in yüzde 15 zam teklif ettiği belirtilirken, MESS’in 3 yıllık TİS’te de ısrarcı oluğuna dikkat çekilmektedir. MESS’in teklifini kabul edilmez olduğunun belirtildiği Türk Metal açıklamasında, gelinen aşamada “uyuşmazlık tutanağı” tutularak, “arabulucu süreci”nin başlatıldığı da belirtildi.

Ayrıca Türk Metal, ”MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir” de deniyor.

Metal iş kolundaki işçi sendikaları Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş ile MESS arasında metal işkolundaki TİS’in geldiği yer burası: “Uyuşmazlık tutanağı” tutulması!

Bunda sonrası ise arabulucu ile işçi sendikaları ve patronların sendikası olan MESS’in ayrı ayrı sürdüreceği görüşmeler sürecidir.

Arkasından “grev aşaması” gelecektir.

İşçilerin sendikaları ile MESS arasındaki görüşmelerin, işçiler cephesinden görüşmelerin seyrini işçiler lehine değiştirecek birtakım girişimler olmazsa, az çok böyle sonuçlanacağını, emek mücadelesi ve Hükümetin ekonomi politikalarını izleyen herkes tahmin ediyordu. Çünkü Hükümet, “Yeni Ekonomik Program” adını verdiği üç yıllık Orta Vadeli Ekonomik Programda, TİS’ler için çıtayı “beklenen enflasyon”a koymuş, TİS’lerin “beklenen enflasyona bağlanması” isteğini açıkça ilan etmişti. Nitekim TÜPRAŞ TİS’inde, kamu işçilerinin TİS’inde, kamu emekçilerini toplu sözleşmesinde, Tekstil Gurup TİS’inde, “beklenen enflasyon” kriterine uyulmuştu! Son aylardaki bu çeşitli sektörlerde yapılan TİS’lerde açıkça görülmektedir ki; Hükümet ve patronlar, TİS’leri beklenen enflasyona endekslemiştir. Son MESS’in teklifinde metal patronlarını da aynı çizgide hareket ettiğini açıkça göstermiştir. Bu da demektir ki; eğer sendikalar, dolayısıyla işçiler cephesinde de ciddi bir direnç olmadan patronların, Hükümetin kendilerine de çok uygun gelen “TİS’in beklenen enflasyona bağlanması” öğüdüne uygun davranmasının dışında bir şey beklenemez. Bu koşullarda “arabuluculuk” aşamasında işçiler lehine bir şey çıkmayacağı, sonuçta patronların hükümetle işbirliği içinde TİS’i Yüksem Hakem Kurulu’na (YHK) götürerek, TÜPRAŞ sözleşmesinde olduğu gibi “beklenen enflasyon” oranında zamma bağlanması sağlanacaktır! Gidişatın buralara varmasının engelleyecek tek şey ise, işkolundaki işçi sendikalarının, ileri işçilerin ortak bir tutum alarak, işçileri talepleri etrafında birleştirerek, ortak bir mücadeleye çekmek için gerekli girişimleri yapmaktır! Bunun dışında hiçbir güç, Hükümet-MESS işbirliğinin, metal TİS’inin “beklenen enflasyon” sınırları içinde bitirmesini, hatta TİS’in 3 yıllık yapılmasını, sosyal hakların da yüzde 15 dolayında bir artışla kapatılması önleyemez. Bu yüzden de sendikaların zaman geçirmeden, işçileri mücadeleye çekmek üzere; MESS’in teklifini tartışmaya açması, bu tartışma etrafında işçilerin talepleri etrafında birleştirilmesi için harekete geçmeleri çok önemlidir. Ancak burada ileri işçilerin, mücadeleci sendikacıların ortak mücadele için sendika yönetimlerini beklemesinin gerekmeyeceği de açıktır. Şimdi zaman, hiç vakit geçirmeden mücadele için gerekli her hazırlığı, her girişimi yapmak zamanıdır. Ötesi, işçilerin oyalanması ve MESS’in değirmenine su taşımak olur!

Reklam
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...