06 Eylül 2019 23:40

Metal TİS’i, işçinin hazırlamadığı taslak ve TÜİK enflasyonu kıskacında başlıyor

Paylaş

Metal iş kolunda 150 bin dolayında metal işçisini kapsayan TİS görüşmeleri 9 Eylül günü başlayacak.

TİS görüşmelerine; metal patronları adına MESS, işçiler adına ise Türk Metal-İş, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş sendikaları katılacak.

TÜPRAŞ sözleşmesi, kamuda işçiler ve memurlar adına yapılan sözleşmeler ve tekstil iş kolunda yürütülen TİS görüşmelerinin seyri dikkate alındığında, bu yıl metal TİS’inin önceki yıllara göre daha zor geçmesi bekleniyor.

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 4 Eylül günü yaptığı basın toplantısıyla Türk Metal’in hazırladığı TİS taslağını açıkladı.

Ayrıtları dün gazetemizde açıklanan Türk Metal Sendikasının hazırladığı 2019-2021 MESS Grup TİS taslağında; ilk 6 ay ortalama yüzde 26.28 zam (saat ücreti 15.55’in altında olanlar için, üstünde olanlar için yüzde 20), ikinci 6 ay için enflasyon+1, üçüncü 6 ay enflasyon+2, dördüncü 6 ay sosyal haklar, enflasyon+3 talep edildi. (*)

Burada söz konusu edilen “enflasyon”un gerçek enflasyon, emekçilerin yaşadığı enflasyon olmadığı, tersine son aylarda enflasyon hesabıyla oynandığı artık herkesin bildiği bir devlet sırrı!

Yani TİS’lerde enflasyon denen, “TÜİK enflasyonu!”. TÜİK enflasyonu olduğu dikkate alındığında, ne ilk 6 ay için talep edilen yüzde 26 zammın ne de diğer altı aylarda “TÜİK enflasyonu”na bağlanan zam taleplerini işçilerin enflasyon karşısında ezilmesi anlamına geldiği biraz hesap bilen her işçi için apaçıktır. Ama Türk Metal yöneticileri bunu bilmezden gelmiş görünmektedir.

Oysa Türkiye’nin en önemli ve en örgütlü iş kolu olan metal iş kolundaki sendikalar, bir araya gelerek, ücret zamlarının (parasal öteki taleplerinin) TÜİK enflasyonuna bağlanmasına karşı çıksaydı; patronların ve Hükümetin TİS’lerin enflasyonuna endekslemiş olması oyununu bozabilirlerdi.

Ama öyle anlaşılmaktadır ki, Türk Metal ve Birleşik Metal, enflasyona bağlanmış ücret artışı dayatmasına boyun eğerek TİS’lerin, dolayısıyla sendikaların işçiler için anlamlı olmaktan çıkarılması oyununa alet olmaktadırlar.

Öte yandan Türk Metal Sendikası, hazırladıkları TİS taslağını bir kamuoyu araştırma firmasının 10 bin ve kendilerinin 80 bin işçiyle yaptıkları anketle belirlediklerini söyleyerek hazırlanan taslağın işçilerin taleplerini yansıttığını iddia etmektedir.

Ancak, işçilerin yapılan anketle taleplerinin tespit edilmesi, ilk bakışta istatistiki olarak önemli görünse de işçinin gerçeği ile bağdaşmaz. Çünkü, TİS taslağının işçiler tarafından hazırlanması demek;

* İşçilerin taleplerinin kendi aralarında tartışarak, birinin eksik bıraktığını ötekinin tamamladığı, birin fazlalığını (gereksiz talebi) diğerlerinin ortadan kaldırdığı, dolayısıyla işçilerin taleplerini tartışmalar içinde somutlaştırdığı,

* Bu tartışma sırasında gerçek ve acil taleplerinin üstünde birleşildiği,

* En önemlisi de işçilerin TİS taslağı etrafında örgütlenmelerini yenileyip düzeyini yükselttikleri ve elbette ortak mücadele için aralarında kavilleştikleri bir süreç demektir.

Bu yüzden de “bu taslağı hazırlarken, şu kadar işçiyle sendika olarak şu kadar işçiyle ‘firma’ aracılığı ile anket yapıp görüşlerini aldık, böylece işçilerin büyük çoğunluğun talepleri doğrultusunda bu TİS taslağını hazırladık demek işçinin gerçeğini ifade etmez. Yani bu taslak içende ne olduğunda da bağımsız olarak, işçilerin hazırladığı bir taslak değildir.

Ancak metal işçileri, TİS sürecinde ağırlıklarını duyuracak bir mücadele hattına girerlerse görüşme masasına;

1) Taslağın işçiler tarafından hazırlanmamış olmaması,

2) TİS’teki parasal taleplerin TÜİK enflasyonuna bağlanmasıyla masaya 2-0 yenik oturmanın dezavantajını aşabilirler.

Bu tartışmayı önümüzdeki günlerde, haftalarda, hatta aylarda sürdüreceğiz.  

(*) Henüz bir açıklama yapılmadı ama işçiler, Birleşik Metal-İş Sendikasının 2019-2020 MESS Grup TİS’i için, ilk 6 için ortalama yüzde 34 zam talep edeceğini söylüyor. Diğer 6 aylık dönemler için ise enflasyon+4, enflasyon+5 ve enflasyon+4 talep edileceği belirtiliyor.

DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa