24 Temmuz 2019 03:54

Metal iş kolu TİS görüşmeleri için hazırlıklar başlarken

Paylaş

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş’le, MESS arasında, 150 bin dolayında metal işçisini kapsayacak TİS görüşmeleri eylül ayında başlayacak.

Ancak, TÜPRAŞ sözleşmesinden beri olanlar gösteriyor ki, Metal TİS’i de öteki TİS’ler gibi çok zor geçecektir.

TÜPRAŞ TİS’ini YHK yüzde 6 zamla sonuçlandırdı. SGK emeklilerine Hükümet yüzde 5-6 zam yaptı. Ağustosta da 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon emeklisinin TİS görüşmeleri de hükümet tarafından benzer bir “sefalet zammı” teklifiyle karşılanacak gibi görünüyor.

Çünkü Hükümet ve patronlar gazetemizde ve bu köşede sıkça belirtildiği gibi, krizin faturasını işçiye emekçiye yıkmakta çok kararlıdır ve TİS’leri de krizin yükünü işçilere yıkmanın dayanağı olarak kullanmayı esas alan bir politika izliyorlar.

Metal TİS’ini de MESS’in aynı amaçla kullanacağını söylemek bir kehanet olmaz.

Bu yüzdendir ki, iş kolunun önemi ve muhtemel etkisi dikkate alındığında, metal işçilerinin ve sendikalarının metal TİS’ini işçilerin taleplerine yakın bir biçimde sonuçlandırması, metal işçilerin olduğu gibi tüm sınıfın da kazanımı olacaktır. Hem de çok önemli bir kazanım!

Ancak bunun başarılması için, işçilerin talepleri etrafında sıkı bir biçimde birleşmesi, MESS’i ve arkasındaki Hükümeti püskürtecek bir mücadele hattına girmesi olmazsa olmazdır!

Hiç kuşkusuz böyle bir mücadele için de işçilerin hazırlanması, en başta da talepleri etrafında birlik sağlayacakları girişimler yapmaları gerekir. Bu kapsamda iş kolundaki sendikalardan henüz açıkça çağrılar olmasa da, Türk Metal Sendikası, örgütlü olduğu işyerlerinde “Üye Beklenti Anketi” dağıtarak, 24 başlık altında, üyesi işçilerin TİS’ten beklentilerini öğrenmek istediği bir anket başlattı.

Öyle anlaşılıyor ki, Türk-Metal bir yandan büyük metal direnişinin nefesini hâlâ ensesinde hissettiği için, işçilerin taleplerin öğrenmek istiyor ama, bunu işyerlerinde tartıştırarak, yani talepleri belirlemeyi işçilerin taleplerinin arkasında birleştirildikleri bir girişim değil, bireysel olarak ne istediklerini sorarak yapmak istiyor. Böylece de işçilerden çok kendi istediği gibi bir taslakla patronların karşısına çıkmak istiyor.

Oysa, TİS taslaklarının işçiler tarafından hazırlanmasında amaç, sadece işçilerin taleplerinin ne olduğunun anlaşılması için değildir. Bunun kadar önemli diğer bir amaç da işçilerin taleplerini tartışarak, TİS masasına götürülecek talepleri sahiplenmek üzere bileşmesini de sağlamaktır.

Türk Metal, bunu böyle yapmamıştır ama bunun için fırsat kaçmış da değildir.

Çünkü işçiler, “Beklenti Anketi”ne yanıt verirken, kendi başlarına değil de çalıştıkları kısımlardaki arkadaşlarıyla tartışarak, mümkün olduğu kadar ortak talepler etrafında yanıtlar verirlerse, oluşturacakları TİS komiteleriyle bu tartışmayı yaymayı başarabilirler. Böylece TİS masasına oturmadan masaya götürülecek talepleri az çok belirlerken, kendi aralarındaki birlik konusunda en azından ilk ve çok önemli bir adım da atmış olurlar.

Bu yüzden de Türk Metal’in “Üye Beklenti Anketi”ni iyi değerlendirebilirler.

Bugüne kadar yapılan TİS’lerin deneyimleri açıkça göstermektedir ki başarılı TİS’ler yapabilmek için;

  • TİS taslaklarını işçiler tartışarak oluşturmalıdır.
  • TİS görüşmeleri şeffaf olmalıdır. Sözleşmenin seyri konusunda günü birlik bilgilendirmek için sendikacılar ve temsilcileri görevlendirmelidir. Sendikanın Vardiya gazetesinde görüşmeler ayrıntılarıyla açıklanmalıdır.
  • TİS görüşmeleri sırasında işçiler, aldıkları bilgiler doğrultusunda, ağırlıklarını TİS masasında hissettirecek bir takım eylem ve etkinlikler yapabilmek için gerekli örgütlenmeyi başarmak durumundadır.
  • TİS görüşmeleri sonuçlandırıldığında, imzalanacak metin işçilerin onayına sunulmalı, ancak işçilerin “evet” demesinde sonra TİS imzalanmalıdır!

Burada işçi cephesinin TİS masasına güçlü biçimde oturmasının diğer bir şartı da, üç işçi sendikasının aynı taleplerle masaya “tek bir sendika” gibi oturmasıdır. Bütün patronların tek bir MESS olarak masaya oturması bile bunu zorunlu kılmaktadır.

DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa