22 Temmuz 2019 03:52

İlhan Başgöz'ün Güre'de halk bilimi yaz okulu

Paylaş

Türkiye’de Halk Bilimi (folklor) kongresinin İlki yapılacaktı. (23 - 27 Haziran 1975)

Bu önemli etkinliğe, ülkemizde yetişen uluslararası ünlü Prof. Dr. Pertev Naili Boratav İle onun yetiştirdiği, o da uluslararası alanda onay görmüş Prof. Dr. İlhan Başgöz de çağırılıydılar.

Günün siyasal koşullarında Türkiye’de çalışma olanakları bulunmayan bu iki değerli kişi yurt dışındaki kurumlarda çalışıyorlardı. Pertev Bey Paris’te öğretiyor, araştırıyor, yaşamını sürdürüyordu. İlhan Başgöz de Amerika Birleşik Devletleri’nde Indiana Üniversitesi’nde çalışıyordu.

Yurt dışında yaşamağa zorunlu kılınmışlardı ama ülkeleriyle, toplumlarıyla ilişkilerini elbette sürdürüyorlardı.

1.Folklor Kongresine onların çağırılmaları çok doğaldı, olmazsa olmaz diye nitelendirilebilecek bir olguydu.

Çağırıldılar da…

Üstelik uçak biletleri bile yollanmıştı.

Bu etkinliğe benim de “Halk Yapı Sanatına Bir Örnek: Bodrum” çalışması ile katılmam istenmişti. Bu bir ilkti… Böylece Halk Yapı Sanatı, halk bilimi konularının arasına giriyordu. Bildirimin eki olarak bir de sergi düzenlemiştim. Kongrenin yapılacağı Galatasaray Lisesi’nin anayol üzerindeki büyük kapısının hemen arkasındaki sergi yapısında açmıştım sergimi.

Her iki bilginin katılacaklar arasından çıkarıldıkları kongrenin ilk günü duyurulunca sergimi toplamış kongreden de çekilmiştim.

Bu bir “protesto” idi elbette.

Böylece bu iki önemli kişiyle tanışma şansımı yitirmiştim.

Aradan birkaç yıl geçtikten sonra 1976’da, Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleştirilecek “Orta Doğu Yazınları” konulu sempozyuma bir çağrı aldım…

Örgütleyicilerin başında Talat S. Halman vardı. Benim en zor günlerimdi. Yol param bile yoktu. Oysa bir ozan, bir mimar olarak elbette Amerika Birleşik Devletleri’ni görmek istiyordum.

Kimi nedenlerle Talat S. Halman’a gelemeyeceğimi bildirmek zorunda kaldım.

Bir süre sonra Yaşar Kemal telefon etti. O da katılıyormuş. “Sen niye katılmıyorsun?” diye sordu. Talat S. Halman’a utanıp söyleyemediğim gerçeği ona söyledim:

    -Yaşar, param yok… Bilet için bile!

Yaşar Kemal ekledi:

    -Biletini ben alırım. Sen sonra bana ödersin.

Öyle oldu. (Gerçekten de dönüşümden bir ay sonra ödeyebildim.)

Toplantıdan sonra bir ay daha kaldığım Amerika verimli geçti. Bir çok Orta Doğulu şairi tanıdım. Bu arada Adonis’i, Şamlı’yı vb. Bir de İlhan Başgöz’ü…

(Sürecek)

DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa