Bu paketle çözüm olmaz

Bu paketle çözüm olmaz

KUZEY Kürdistan Birlik ve Çözüm Koordinasyonu, ‘Demokratikleşme paketi’ne ilişkin bir açıklama yaparak, Kürtlerin taleplerini ve beklentilerini paylaştı. Talepler arasında PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın güvenlik, sağlık ve özgürlük koşullarının  sağlanması, ana dilinde eğitim ve siyasi tutsakların s

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen ve çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisinin katıldığı basın toplantısında konuşan KADEP Genel Başkanı Lütfi Baksi, “AKP Hükümetinin Kürt halkı ve Kürt siyasi çevrelerinin görüşüne başvurmadan gündeme getirdiği demokratikleşme paketi çözüme katkı sunmaktan uzak olacaktır. Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin taleplerine ve beklentilerine yanıt olmayan bir paket, geçmişin çözümsüzlük paketleri gibi olmaktan öte bir anlam ifade etmeyecektir” dedi. Baksi bu şekilde hazırlanan bir paketin demokratik barışçıl çözüme katkı sunmasını beklemenin de hayalcilik olacağını söyledi.

‘KÜRTÇE EĞİTİM DİLİ OLSUN, ANAYASA DEĞİŞSİN’

Baksi, Kürtlerin beklentilerini şöyle sıraladı:
- Ateşkes sürecinin devamını, mutabık kalınan adımların atılmasını gerekli görüyoruz.   
- Sürecin sağlıklı yürümesi, demokratik ve güven verici bir ortamın sağlanması için aciliyet arz eden kısa vadeli hukuki ve demokratik adımlar atılmalıdır.
- Ana dilinde eğitimin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, Kürtçe resmi dil olarak kabul edilmelidir.
- TMK ve TCK değiştirilerek tüm siyasi tutsakların özgürlüklerine kavuşmaları sağlanmalıdır.
- Sayın Öcalan’ın sürece daha etkin katılımı için güvenlik, sağlık ve özgürlük koşulları sağlanmalı, PKK kadro ve gerillaların siyasal hayata sorunsuz şekilde katılmasının yolu açılmalıdır.
- Suç mekanizması haline gelen koruculuk lağvedilmeli, karakol yapımına son verilmeli, mayınlı araziler temizlenmeli, köye geri dönüş koşulları sağlanmalıdır.
- Düşünce, ifade, örgütlenme ve inanç özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
- Temsiliyette adaletin sağlanması için seçim barajı kaldırılmalı, Siyasi Partiler Yasası değiştirilmelidir. Aidiyetimizi temsil eden Kürt ve Kürdistan isimlerinin siyasal, sosyal, kültürel alanlarda kullanılmasının önü açılmalıdır.
- Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurularak, geçmişle yüzleşilmeli, insanlık dışı uygulamalardan dolayı Kürtlerden özür dilenmeli.
-Çoğulcu, demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasa hazırlanarak, Kürt kimliği ve farklı kimlikler anayasal güvence altına alınmalı.
- Kürtlerin kendi kimliği ile kendi kendini yönetme imkânlarının sağlanması için Kürt halkının statüsü tanınmalıdır.
- Türkiye devleti ve Hükümeti Rojava ile olan sınırdan, silahlı kişi ve gurupların geçişini engellemeli, sınır kapıları insani yardımın yanı sıra ticarete açılmalıdır. (DİYARBAKIR)

www.evrensel.net