21 Mayıs 2020 17:45

İzmir’de meslek örgütü ve baroların hedef alınmasına karşı ortak açıklama

İzmir’de 27 meslek örgütü ve İzmir Barosu hükümetin müdahale hazırlığına "Demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu savunacağız” diyerek karşı çıktı.

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Barosu ve 27 meslek örgütü, iktidarın meslek odaları ve baroların işleyişine müdahale girişiminin dair ortak metin yayımladı. 28 meslek örgütünün imzacısı olduğu metinde şunlar ifade edildi: “Bizler, aşağıda imzası yer alan meslek odaları olarak, meslek odalarının ve barolarımızın yapılarını bozarak onları etkisizleştirmeyi amaçlayan değişiklik önerilerine karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu yapıların demokratik işleyişlerine yönelik müdahale planlarından derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor, tüm bu planlara karşı hep birlikte halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu savunmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz.”

İmzacılar:

 • İzmir Barosu
 • İzmir Dişhekimleri Odası
 • İzmir Eczacı Odası
 • İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
 • İzmir Tabip Odası
 • İzmir Veteriner Hekimleri Odası
 • Bilgisayar Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği
 • Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • İçmimarlar Odası İzmir Şubesi
 • İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Kimya Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Metalurji Ve Malzeme Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği
 • Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Mimarlar Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi
 • Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi
 • Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 • Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (İzmir/EVRENSEL)

Reklam