Gökçek’in AVM’si yasadışı

Gökçek’in AVM’si yasadışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değiştirilerek yaptırılan Kentpark Alışveriş Merkezi’ne (AVM) ilişkin imar planı, Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından “yargı kararlarına, kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Davayı açan Şehir Plancıları Odası&rs

Sultan Özer

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesi sınırları içindeki Kentpark AVM için birkaç kez imar planı değişikliği yapmış, son değişiklik de Şehir Plancıları Odası tarafından, “yargı kararlarına, kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı” olduğu iddiasıyla yargıya taşınmıştı.

Ankara 14. İdare Mahkemesi oybirliğiyle, Kentpark AVM’nin “imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olduğu”  kararı aldı.

‘SON DERECE SAKINCALI’

Mahkeme kararında, daha önce Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin de söz konusu alandaki imar değişikliğini iptal ettiği, kararda, “tek bir parselde yoğunluk kararının çevre parsellerdeki gelişme-kullanım-yoğunluk kararlarıyla etkileşim içinde ele alınmadan, parçacı bir şekilde çözülmesinin planlama esaslarına aykırı olduğu” hükmüne atıf yapıldı.

Mahkeme kararında, Kentpark AVM’nin yapıldığı alanın, “kentin en önemli ulaşım arteri” sayılabilecek bir koridorda olduğu, “alanın bütününe ilişkin incelemeler yapılmadığı” bu açıdan da son derece sakıncalı olduğu, plan bütünlüğüne olumsuz etkisi olduğu, “çevredeki parsellerdeki koşullardan bağımsız olarak tek bir parselde parçacı bir yaklaşımla plan değişikliği getirmenin sakıncalı olduğu” tespitlerine de yer verildi.

Söz konusu alanın “Nasreddin Hoca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Meclis kararının da iptal edildiği hatırlatılan kararda, bu nedenlerle imar değişikliğinin hukuki dayanağının olmadığı dile getirildi.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI

Mahkemece görevlendirilen bilirkişinin,  “kenti veya alt bölgelerini bir plan bütünlüğü içinde ele alan, bölgenin nüfus yoğunluğunu, kullanım kararlarını gelişme yön ve büyüklüklerini ve ulaşım sistemini bir bütünlük ve sistem içinde çözen bir yaklaşım oluşturulması gerektiği” tespitine yer verildi. Kararda, bilirkişinin “Nazım imar planında, yoğunluk, kullanım ilişkileri,  yoğunluk –ulaşım ilişkileri ve kullanım-ulaşım ilişkileri kurulmuşken, tek bir parselde önemli bir değişiklik yapıldığında bu ilişkilerin plan bütününde zedeleneceği” uyarısına da yer verildi. Karara göre bilirkişi “plan değişikliğinin kamu yararı ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı” yönünde rapor hazırladı.

Bu rapordan hareketle Ankara 14. İdare Mahkemesi de “Kentpark AVM’nin bulunduğu parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararının, “imar mevzuatına, şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olduğu” kararını verdi. (Ankara/EVRENSEL)


‘ARTIK KAÇAK YAPIDIR’

Kararı değerlendiren Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Necati Uyar, bu alanın daha önce başka amaçla imar planı yapıldığı, alış veriş merkezine uygun olmadığı, dolayısıyla planların iptal edildiğine ilişkin kararlara atıf yaptı. Belediye Meclisi’nin daha sonra bütün mevzuatı alt üst eden bir karar aldığını hatırlatan Uyar, mahkeme kararıyla Kentpark AVM’nin planlama açısından dayanağını yitirdiği ve kaçak yapı durumuna düştüğünü belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, daha önce alt ve üst geçitlerle ilgili mahkeme kararlarını büyük şovlarla uyguladığını, geçitleri kapattığını hatırlatan Uyar, Gökçek’e, “Gel hadi Kentpark’ı kapat” çağrısı yaptı.

www.evrensel.net