22 Mayıs 2018 14:37

Bergama’daki Ovacık Altın Madeni ÇED'siz çalışıyor

8 yıl önce kapanması gereken madene ÇED izni veren kamu görevlilerinin yargılanması istendi.

Bergama’daki Ovacık Altın Madeni ÇED'siz çalışıyor

Fotoğraf: Özer Akdemir/EVRENSEL

Paylaş

Özer AKDEMİR
İzmir

Bergama yakınlarındaki Ovacık Altın Madeni'ne verilen ÇED izninin yürürlükteki yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve ÇED'e onay veren kamu görevlilerinin yargılanması talep edildi.

Aralarında EGEÇEP, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Bergama Belediye Başkanlığı, Yeşil Artvin Derneği gibi kurumların yanı sıra yüzün üzerinde yurttaş adına mahkemeye gönderilen dilekçede, madenin bu haliyle yürürlükteki yasalara göre ÇED'siz çalıştığı dile getirildi.

BEŞ BİLİRKİŞİDEN DÖRDÜ ‘UYGUN DEĞİL’ DEDİ

ÇED Raporunun mahkemece iptal edilmesinin ardından Ovacık Altın Madenine 2009/7 Genelgesine göre yeni ÇED olumlu belgesi verilmişti. bu ÇED'e karşı açılan davanın bilirkişi keşfi ile ilgili rapor geçtiğimiz günlerde açıklandı. Madendeki birçok kritik verinin son 10 yıldır güncellenmediğinin ortaya çıkarıldığı bilirkişi incelemesinde 5 heyet üyesinden dördü madenin bu haliyle çalışmasının uygun olmadığı sonucuna varmıştı.

MADENİN ÇED'SİZ FAALİYET GÖSTERDİĞİ KANITLANDI

EGEÇEP Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Arif Ali Cangı tarafından İzmir 6. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde gönderilen dilekçede "bilirkişi raporu Ovacık Altın Madeni işletmesinin, ÇED yapılmadan faaliyet gösterdiğini bir kez daha kanıtlanmıştır" denildi. Bilirkişi raporunun madene verilen ÇED'in 10 yıl önceki veriler esas alınarak düzenlendiğinin ortaya koyduğuna dikkat çekilen dilekçede, bunun hukuka açıkça aykırı olduğu ifade edildi.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bilirkişi raporundaki tespitlerin aynı zamanda ÇED sürecinde kamu görevlilerinin görevlerini gereğini yerine getirmediklerini gösterdiğinin belirtildiği dilekçede, bunun ihbar edilmesi gereken bir suç olduğu kaydedildi. Dilekçede, ÇED raporu için 'nihai' karar veren İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyeleri ile ÇED olumlu kararını veren kamu görevlileri hakkında re'sen suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

Son bilirkişi raporundan sonra daha fazla zaman geçirilmeden derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesi gerektiğinin dile getirildiği dilekçede, bilirkişi raporundaki tespitler maddeler halinde sıralandı.

MADEN 2010'DA KAPANMALIYDI

Bilirkişi raporunun madene, yeraltı su seviyesinin çok altında taban kotu olan atık depolama tesisi öngören, jeoloji haritası eksik, depremsellik incelemesi özensiz, 2010 yılında sona eren faaliyete ilişkin, bu tarihten sonrasını kapsamayan bir ÇED raporu verildiğini ortaya koyduğuna işaret edilen dilekçede, madenle ilgili "olumlu" görüş veren maden mühendisinin hiçbir inceleme içermeyen tek sayfalık görüşünün hükme esas alınmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

YASALARA GÖRE ÇED'SİZ ÇALIŞIYOR!

Dilekçede bilirkişi raporundaki tespitlere dair şu görüşlere yer verildi;
“ * ÇED Raporu son 10 yılı kapsamamaktadır, bu durumda şu anki işletmenin çevresel etki değerlendirmesi yapılmamış durumdadır.

* Çevre Mühendisi tarafından düzenlenen rapora göre, Ovacık Altın Madeni işletmesi için
ortada kanun ve yönetmeliğin tanımladığı anlamda bir ÇED raporu yoktur.

* ÇED Raporunun fauna yönünden de yetersiz olduğu kanıtlanmıştır.

* Flora bakımından da yetersiz bir ÇED raporu ile karşı karşıyayız.

TEREDDÜTSÜZ HUKUKA AYKIRI

Dilekçenin sonuç kısmında; "Olayda tereddüde mahal kalmayacak derecede hukuka aykırılık ve telafisi imkânsız zarar bir arada ve ayni anda oluşmuştur. Bu nedenle daha fazla gecikmeden dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesini diliyoruz." denildi.

ÖNCEKİ HABER

Güvenlik-Sen yöneticilerine görevi kötüye kullanma davası

SONRAKİ HABER

Röveşatanın tarihi: Kim icat etti, ilk nerede görüldü?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa