Kamu emekçileri 1 Mayıs'ta ‘iş güvencesi’ diyecek
Fotoğraf: Evrensel

Kamu emekçileri 1 Mayıs'ta ‘iş güvencesi’ diyecek

Ankara’da görüştüğümüz kamu emekçileri, 1 Mayıs’ta alanlarda iş güvencesi talebini dile getireceklerini söyledi.

Birkan BULUT
Ankara

Ankara’da çeşitli hizmet kollarından konuştuğumuz kamu emekçileri, sağlıkta dönüşüm, eğitimde performans sistemi, işe alım ve görevlendirmelerde kayırma gibi birçok soruna dikkat çekti. 1 Mayıs’ta alanlarda iş güvencesi talebini dile getireceklerini söyleyen kamu emekçileri, OHAL’in işyerlerinde yaygınlaştırdığı güvensizliğe karşı 1 Mayıs’ta birlik olmaya çağırdı.

SES Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım, sağlık emekçilerine her gün hasta yakınları ya da başka kişiler tarafından şiddet uygulandığını söyledi. Sağlık çalışanlarının aşırı yükle çalıştığını belirten Yıldırım, personel eksikliği sebebiyle geçmişte 10-12 hemşireyle yürütülen bir kliniğin, bugün 5-6 hemşireye düştüğünü söyledi. Yıldırım, bu anlamda eşit, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak için yeterli personelle çalışılması gerektiğini söyledi.

Sağlıkta dönüşüm kapsamında açılacak şehir hastaneleri sebebiyle Ankara’da 13 hastanenin kapatılacağını ifade eden Yıldırım, buna karşı tepki göstermek ve halkı bilinçlendirmek için “Hastanemi Kapatma Platformu” kurduklarını aktardı. Siyasi partiler, örgütleri sendika ve meslek örgütlerini bir araya getirdiklerini anlatan Yıldırım, imza kampanyaları ve aydınlatma faaliyetleri düzenlediklerini söyledi. Taşeron işçilere kadro verilirken sağlık alanında da birçok işçinin kadro dışında kaldığını belirten Yıldırım, “Temizlik, bilgi-işlem gibi yerlerde çalışan arkadaşlarımız kadroya alınabilirken mesela yemekhane, laboratuvardaki arkadaşlarımız kadroya alınmayabiliyor. Şirketler çekildiğinde orayı istihdam etmekte sıkıntılar yaşanabilecek. Bu nedenle arkadaşlarımızın emeğine saygı duyulmalı ve ayrımsız biçimde kadro verilmeli” dedi.

EN ÇOK KADINLAR ETKİLENİYOR

Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Sultan Saygılı, öğretmenlere getirilen performans dayatmasının iş güvencesine yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Özellikle kadın eğitimcilerin performans sisteminden daha çok etkilendiğine dikkat çeken Saygılı, ev işleri ve çocuk bakımının kadına yüklenmesi sebebiyle kadınların performans sistemine daha çok tepkili olduğunu söyledi. Eğitim alanındaki parçalı istihdam düzenini de eleştiren Saygılı, açlık sınırında bir ücret verilen ücretli öğretmenlik için bile torpil istendiğini söyledi. Öte yandan eğitim sisteminin yazboz tahtasına döndüğünü belirten Saygılı, parasız, demokratik, laik ve ana dilinde eğitim talebini yükselteceklerini dile getirdi. Saygılı, “OHAL ile birlikte sendikalara yönelik baskılar arttı. İş güvencesi ve insan haklarının ortadan kaldırıldığı OHAL ile tüm haklarımız gasbediliyor. Tüm bu saldırılara karşı 1 Mayıs alanlarında buluşmalı ve sesimizi duyurmalıyız” dedi.

‘LİYAKAT SORUNU, GÜVENSİZLİĞİ ARTIRIYOR’

BES 2 No’lu Şube Başkanı Mevlüt Çakmak, liyakatin en önemli talep olduğunu ifade etti. Liyakatin bir kenara konarak, iş bilmeyen, çalışma temposuna ayak uyduramayan kişilerin makam sahip yapılmasının işyerlerindeki huzursuzluğu arttırdığını söyleyen Çakmak, “OHAL ortamında seçime gidilmesine ilişkin kafalarda soru işaretleri var. Örneğin; MHP’ye oy veren bir arkadaşımız 15 Temmuz’dakiler ile başka şehitler arasında iktidarın ayrımcılık yaptığını söyleyerek tepki gösterdi” dedi.

VERGİDE ADALETSİZLİK

Vergi adaletsizliğine ilişkin de konuşan Çakmak, “Maliye Bakanı kocaman afişler astırmış, “Vergisini düzenli ödeyen vergi mükelleflerine yüzde 5 vergi indirimi veriyoruz” diye. Bugün vergisini en düzenli ödeyen mükellefler kamu emekçileri ve işçilerdir. O zaman bize niye indirim yapmıyorsunuz? Büyük paralar alan futbolcuların vergilerini en alt dilimden sınıflandırıyorlar ama 3 bin TL alan kamu emekçisi, aldığı ücret oranında artan vergi dilimine tabii oluyor” dedi. İktidarın her şeyi ile sermayeden yana tavır aldığını belirten Çakmak, “İşyerlerinden kopmamamız lazım. İlla bizim sendikamızın öncü olması gerekmiyor. Önemli olan emekçilerin birlikte mücadele etmesi ve haklarını kazanması” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 22:14
www.evrensel.net
ETİKETLER KESK1 Mayıs