01 Mart 2018 13:50
Son Güncellenme Tarihi: 01 Mart 2018 14:46

Eğitim Sen: Performans sistemi öğretmenleri rakip yapacak

Eğitim Sen'in eğitimde performans sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada okullarda öğretmenlerin birbirine rakip haline getirileceği vurgulandı.

Paylaş

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, performans sistemine neden karşı olduklarını anlattı: “Okullarda herkesin birbirinin rakibi olduğu düşüncesine ve iş barışının bozulmasına neden olacak. Bu uygulamanın okullarda görev yapan eğitim emekçileri ile diğer öğretmenler, okul yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü vb. arasında yaranma, tabi olma, hoş görünme gibi bağımlılık ilişkilerini daha da geliştirmesi kaçınılmazdır.”

Eğitimde Performans Sistemi için hazırlıklar sona erdi. Performans değerlendirmesi için doldurulacak formlar dahi hazırlandı. Eğitim Sen yaptığı basın toplantısında performans sistemine neden karşı olduğunu anlattı. Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, iktidarın gündeminde uzun süredir kamuda performans değerlendirmesine dayalı, esnek ve güvencesiz bir istihdam sistemi oluşturmak olduğu söyledi.

Öğretmenlere yönelik performans uygulaması için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Aydoğan, “Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemler Yönetmeliği” taslağını paylaştı.

Aydoğan, öğretmen yeterliliklerinde bilimsel, objektif ve evrensel standartlar yerine, öğretmenleri her açıdan baskı altına alacak olan performans değerlendirmesindeki ısrarı “Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak için piyasacı yöntemleri hayata geçirmek, onları objektifliği tartışılır sınavlar, değerlendirmeler ve testlere tabi tutmak, ağır performans baskısı altında angarya çalışmaya yönlendirmektedir” diye değerlendirdi.

ŞİRKET YÖNETİMİ GİBİ

Aydoğan, bakanlığın her ne kadar öğretmenlerin “öğrencilere ve topluma rol model olacak insanlar olarak görüldüğünü” ifade etse de öğretmenlerin yeterliliklerini belirlerken tıpkı bir şirket yönetimi gibi davrandığını söyledi. Bu nedenle performans sistemi ile öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri arasında somut bir bağ kurmanın mümkün olmadığını ifade eden Aydoğan, öğretmenlerin gelişimi ve mesleki yeterliliklerinin sağlanması için yaptıkları işleri anlamlı bulmalarına, mesleki özerkliğe sahip olmalarına, okul ikliminin sağlıklı, özgür ve demokratik olmasına bağlı olduğunu dile getirdi. 

DÖRT YILDA BİR MERKEZİ SINAV

Performans uygulaması kapsamında yapılacak merkezi sınavları da eleştiren Aydoğan, “MEB'in iddia ettiği gibi 'öğretmenlerin niteliğini arttırmak' ve 'mesleki yeterliliklerini ölçmek' hedefi ile bütün öğretmenlerin dört yılda bir merkezi sınava tabi tutulması uygulamasını bağdaştırmak mümkün değildir. Böylesi bir uygulama ile ne öğretmenlerin niteliğinin artırılması ne de mesleki yeterliliklerinin objektif olarak değerlendirilmesi söz konusudur” dedi. Aydoğan, performans değerlendirme sistemi ve bu sınavların dayandırıldığı bir yasal dayanak olmadığını belirterek, tek dayanağın “Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi” olduğunu söyledi.

BENZERİ HİÇBİR ÜLKEDE YOK

Öğretmenleri değerlendirecek kesimlerin oldukça geniş olduğuna dikkat çeken Aydoğan, öğretmen, öğrenci ve velilerin tümünün dahil edildiği bu değerlendirme sürecinin dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmadığını kaydetti. Aydoğan, sınav ve performans değerlendirmesinin sonuçlarının kullanımı açısından, dünyanın herhangi bir yerinde benzerlik bir kenara yakın bir örneğin bile olmadığını dile getirdi. 

YARANMA VE HOŞ GÖRÜNMEYİ GETİRECEK

Aydoğan, öğretmenlerin performans değerlendirmesinden nasıl etkileneceklerini ise şöyle açıkladı: “Okullarda herkesin birbirinin rakibi olduğu düşüncesine ve iş barışının bozulmasına neden olacak. Bu uygulamanın okullarda görev yapan eğitim emekçileri ile diğer öğretmenler, okul yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü vb. arasında yaranma, tabi olma, hoş görünme gibi bağımlılık ilişkilerini daha da geliştirmesi kaçınılmazdır.”

PERFORMANS SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Öğretmenler her yıl öğrenci, veli ve eğitim yöneticilerinin değerlendirmesi ile karşı karşıya kalacak. Bakanlık 4 yılda bir düzenleyeceği sınavla öğretmenlerin “mesleki yeterliliklerini” ölçecek.  Öğretmenlere verilecek performans puanının yüzde 25'ini müdür notu, yüzde 15'ini öğrenci notu, yüzde 20'sini zümre öğretmenlerinin notu, yüzde 15'ini diğer öğretmenler ve yüzde 10'unu  da öz değerlendirme notu oluşturacak. Öğretmenlerin sınava girdikleri her yıl performans puanlarının yüzde 30'unu sınav notu oluşturacak. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesinde, eğitim yöneticileri atanmalarında, ek hizmet puanı verilmesinde, yurt dışı görevlerde, başarı belgesi alımında ve öğretmenlikte kariyer basamaklarında yükselmede performans değerlendirme sistemi kullanılacak. Performans değerlendirmesinden düşük not alan öğretmenler hizmet içi eğitimlere katılıp, her yıl yapılacak olan sınava gireceklekler. (Ankara/EVRENSEL)
 


EĞİTİM SEN BURSA ŞUBESİ: MEB’İN PERFORMANS ABLUKASINI KABUL ETMEYECEĞİZ

Bursa Şubesi de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sendika binasında yaptıkları açıklamada Milli Eğitim Bakanlığının performans ablukasını kabul etmeyeceklerini ve buna karşı mücadele edeceklerini belirtti.

TASLAĞIN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğini abluka altına alacak performans sistemiyle ilgili yönetmelik çalışmalarını tamamladı diyen Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Atakan Erdağı;“Yeni sistemde öğretmenler, her yıl öğrenci, veli ve yöneticilere sorulacak değerlendirme ile karşı karıya kalacak. Eğitim Sen olarak “performans değerlendirmesi” bahanesiyle öğretmenleri öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenci ve veliyi memnun edilecek müşteri öğretmeni satış görevlisi olarak gören bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim emekçilerine performans dayatması yaparak onları askeri disiplin içinde daha fazla çalışmaya zorlamak yerine, öncelikle eğitimde yaşanan sorunlar karşısında neden kalıcı çözümler üretemediğini sorgulamalıdır. Performans değerlendirmesiyle öğretmenlerin yaptıkları işin niteliğinden çok yüksek performans üzerinden bireysel değerlendirmeye tabi tutulması okullarda herkesin birbirinin rakibi olduğunu düşüncesinin gelişmesine ve iş barışının tamamen bozulmasına neden olacaktır. MEB’in performans değerlendirme uygulaması öğretmenlerin birbirine ve öğrencilerine karşı güvensizliğini arttıracak, sürekli performans baskısı ve tehdit altında çalışmalarının önünü açacaktır. Öğretmenlere performans değerlendirme dayatması kabul edilemez. Eğitimde eğitimin niteliğini artırmak yerine, öğretmeni her an diken üstünde çalıştıracak bir performans değerlendirme uygulamasının ne kadar bilimsel ve objektif olacağı tartışmalıdır. Eğitim emekçileri performans değil itibar istiyor. Bu anlamda tüm sendikaları bu taslağın geri çekilmesi için birlikte mücadele etmeye gerekirse her alanda bir araya gelmeye davet ediyoruz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Ceylanpınar davasında bütün sanıklar beraat etti

SONRAKİ HABER

EMEP'li kadınlardan 25 Kasım çağrıları

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa