12 Aralık 2017 17:06

Anayasa Mahkemesinden CHP için suç duyurusu

AYM, CHP’nin 108 bin 797 liralık parti mal varlığını bildiremediği iddiasıyla suç duyurusuna hazırlanıyor.

Anayasa Mahkemesinden CHP için suç duyurusu

Paylaş

Bakanlarla ilgili milyon dolarlık rüşvet iddialarını görmezden gelen yargı, söz konusu CHP olunca harekete geçti. AYM, CHP’nin 108 bin 797 liralık parti mal varlığını bildiremediği iddiasıyla suç duyurusuna hazırlanıyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP’nin 108 bin 797 lira karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine, istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması nedeniyle CHP sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Zarrab davasında bakanların aldığı rüşvet iddialarına ilişkin sessiz kalan, Sayıştay raporları da dahil bir çok usulsüzlüğe ilişkin harekete geçmeyen yargı CHP’yi yakın markaja aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl her yıl bütün hesapların Anayasa Mahkemesine gönderildiğini hatırlatarak, ilk kez böyle bir suç duyurusu gerçekleştiğine dikkat çekti. 

Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de CHP’nin 2013 yılı kesin hesap inceleme sonuçları da yayımlandı. Partinin 2013 gelirlerinin 107 milyon 199 bin 364 lira 44 kuruş, giderler toplamının 89 milyon 167 bin 236 lira 50 kuruş, gelecek yıla devreden nakit toplamının ise 13 milyon 479 bin 833 lira 7 kuruş olduğu belirtildi.

Partinin defter kayıtları ve gider belgeleri incelendiğinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 100 bin 563 lira 98 kuruş gider ve usulüne uygun kaydedilmeyen 8 bin 233 lira 26 kuruş gelir olmak üzere, toplam 108 bin 797 lira 24 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine karar verildi.

CHP SORUMLULARI İÇİN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Partinin 2013 yılı kesin hesabında gösterilen 107 milyon 199 bin 364 lira 44 kuruş gelir, 89 milyon 167 bin 236 lira 50 kuruş gider ve 13 milyon 479 bin 833 lira 7 kuruş nakit toplamının, yıl içerisinde edinilen 2 milyon 174 bin 484 lira 37 kuruş tutarındaki taşınır malın Hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğu kararlaştırıldı.

Kararda ayrıca, Anayasa Mahkemesine istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun’un 111’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

TEKİN BİNGÖL: AYM İLK KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl “Bizim hesaplarımız şeffaftır. Bu bahsedilen rakam da çok büyük değil zaten. Her yıl siyasi partilerin hesapları Anayasa Mahkemesine gönderilir ve Anayasa Mahkemesi inceleme yapar ve sonuçlandırır. Bugüne kadar da böyle olmuştur. Hesapta sapma var ise o hesapla ile ilgili daha önceden de  hazine yardımını kesmişti. Biz de konuyu AİHM’ye taşımıştık ve AİHM bizim haklı olduğumuzu, hesaplarda bir  olumsuz durum olmadığını karara bağlamış ve para partiye iade edilmişti” dedi. 

Sadece muhasebe değil, yeminli müşavirlik bürosunca da bütün hesaplarının kontrol edildiğini söyleyen Bingöl, “İlçe ve il örgütlerimizin hesap özetleri de rutin şekilde kontrol edilir, bağıtlanır, imza altına alınır. Üçer aylık dilimler halinde de parti meclisimize sunarız, onlar da değerlendirir. Onlar da  bu bütçemizden haberdardır inceler bakar raporlar.  Her yıl başında önceki yılın bütün hesapları Anayasa Mahkemesine gönderilir ve hesaplar değerlendirilir. Ancak ilk kez suç duyurusu oluyor” dedi. 

108 bin liranın irat kaydedilmesi söz konusu iken suç duyurusunda bulunmasının ilginç olduğunu belirten Bingöl, “Yıllardır gider incelenir, belli bir takım uygulamalar yapar. Açık bir sonraki Hazineden irat kaydedilir. Ama suç duyurusu çok manidar. Bütün siyasi partilerde olan bir şey. Diğer partilerde de benzer durum. Örtüşmeyen hesaplar irata kaydedilir.  Niye CHP’ye bu tür bir uygulama yapılıyor. Paranın kesilmesi farklı ama suç duyurusu farklı ve düşündürücü. Bütün hesaplarımız zaten denetleniyor bir usulsüzlük varsa denetimde ortaya çıkıyor. Yeminli müşavir onaylıyor. Kendi birimimiz tarafından incelemekle sınırlı kalmıyoruz. Olur aksaklıklar çıkabilir, harcamalar yapılmış olabilir. Bu irat da o yıl çalışan personele avans ödemesinden kaynaklanıyor” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

KİT’lerdeki taşeron işçilere kadro yok!

SONRAKİ HABER

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tınaztepe'ye taşınıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa