Özel okulların resmi okullara oranı yüzde 20'ye dayandı

Özel okulların resmi okullara oranı yüzde 20'ye dayandı

Eğitim Sen yeni eğitim öğretim yılı raporuyla eğitimdeki dinselleştirme, piyasalaştırma ve sınav stresli eğitime dikkat çekti.

Eğitim Sen'in 2017-18 eğitim- öğretim yılı başında hazırladığı rapor, 4+4+4 sisteminin eğitimin sorunlarını çözmediğini ortaya koyuyor. Rapora göre  4+4+4'ten sonra özel okul sayısı 10 kat, özel okula giden öğrenci sayısı ise tam 12 kat arttı. Özel okulların resmi okullara oranı 2016- 17 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle yüzde 20’ye dayandı. İmam hatip ortaokullarında okuyan öğrenci sayısı 7 kat artışla 651 bin 954 oldu. İmam hatip liselerine gidenler de eklendiğinde imam hatipli sayısı 1 milyon 436 bin 74 oldu.

Eğitim Sen'in hazırladığı 2017-18 Eğitim Öğretim Yılı Başında Eğitimin Durumu Raporu'na göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı 2016-2017 örgün eğitim yıl sonu istatistikleri,  4+4+4 sisteminin  kamusal eğitimde yarattığı tahribatın somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Eğitim- Sen, 4+4+4 uygulaması sonrasında devlet okullarında yaşanan ticarileştirme ve özellikle eğitimi dinselleştirme uygulamalarının da doğrudan etkisiyle özel okul sayısının 10 kat, özel okula giden öğrenci sayısının ise tam 12 kat arttığının altını çiziyor. Türkiye’de 4+4+4 öncesinde özel okulların sayısı 4 bin 664 adetti. 2016- 17 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle toplam 10 bin 53 özel öğretim kurumu bulunuyor. Eğitimde 4+4+4 dayatması ile belirgin artış gösteren özel okulların resmi okullara oranı 2016- 17 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle yüzde 20’ye dayandı.  Eğitimde 4+4+4 dayatmasına geçilmeden önce ilköğretimde (ilkokul+ortaokul) toplam özel okul sayısı 931 iken, 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren, 1324 özel ilkokul, bin 481 özel ortaokul bulunuyor.

LİSELERDE ÖZELLEŞME

Türkiye’de sadece 885 tane özel lise, 45 özel meslek lisesi vardı. Özel liselere giden öğrenci sayısı 138 bin 164, özel meslek liselerine giden öğrenci sayısı 4 bin 348'di. 2016- 2017 eğitim öğretim yılında özel lise sayısı 2 bin 618, özel meslek lisesi sayısı 372 oldu. Özel liseye giden öğrenci sayısı 514 bin 480,  özel meslek lisesine giden öğrenci sayısı 111 bin 720 kişi oldu. Eğitim- Sen,  MEB’in devlet okullarını kendi kaderine terk edip, özel okulları kamu kaynakları ile desteklemesinin en somut sonucunun eğitimde özelleşme olduğun belirtti.2017-2018 öğretim yılında çok sayıda özel okula öğrenci başına destek verileceği açıklandı.  Bu dönem özel okullarda okuyacak 75 bin yeni öğrenci adına özel okullara okul öncesinde 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel lisede 3 bin 680 lira, ortaokul ve lisede 4 bin 280 lira öğrenci başına ödeme yapılacak. Özel meslek lisesi okulu  sayısı  8 kat, öğrenci sayısı 25 kat, özel lise sayısı  yaklaşık 3 kat, öğrenci sayısı 3,7 kat arttı.

15 TEMMUZ ETKİSİ

2016/17 eğitim öğretim yılında özellikle özel okul sayılarındaki sınırlı gerilemenin nedeni 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 1017 özel okulun MEB’e devredilmesi oldu.  Ayrıca kapatılan özel okullarda çalışan 24 bin öğretmenin çalışma lisansı iptal edildi.  Özel ilkokula giden öğrenci sayısı 15 Temmuz’un etkisiyle sadece 19 bin azalırken, ortaokulda kapanan okullara rağmen 10 bin arttı.  Kapatılan özel okul sayısını da dikkate aldığımızda her fırsatta kamu kaynakları ile desteklenen özel okulların MEB’in gözde kurumları olmayı sürdürdü.   

İMAM HATİPTE ARTIŞ

1996-1997 eğitim öğretim döneminde 400 binlerde olan İmam Hatip Lisesindeki (İHL)  öğrenci sayısı 2002-2003 eğitim öğretim döneminde 71 bine kadar gerilemişti. 4+4+4 öncesinde 2011- 2012 eğitim öğretim yılında 537 imam hatip lisesi, 268 bin 245 öğrenci varken, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İHL sayısı 1452'ye, bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ise 645 bin 318’e yükseldi. Açıköğretim imam hatip lisesinde okuyan 138 bin 802 öğrenciyi de eklediğimizde, Türkiye’de toplamda İHL’lerde okuyan öğrenci sayısı 784 bin 120’ye ulaştı. Sonuç, her 100 öğrenciden 16’sının İHL'ye gitmesi oldu.

2012-2013 eğitim- öğretim yılında 730’u bağımsız, 369’u imam hatip lisesi bünyesinde toplam 1099 imam hatip ortaokulu varken 2016-17 eğitim-öğretim yılında 2 bin 326’sı bağımsız, 345’i imam hatip lisesi bünyesinde toplam 2 bin 671 imam hatip ortaokulu bulunuyor. İmam hatip ortaokullarındaki sayısal artış sadece okul sayısı ile sınırlı olmadı. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında imam hatip ortaokullarında okuyan toplam öğrenci sayısı 94 bin 467 iken, 2016-17 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle 7 kat artarak, 651 bin 954 oldu. Eğitim- Sen öğrenci sayısındaki artışın MEB’in imam hatip ortaokullarına yönelik özel teşvik politikaları sonucu yaşandığına dikkat çekere, “MEB'in üstün gayretleri ve devletin bütün imkânlarını seferber etmesi sonucunda 1 milyon 436 bin 74’e çıkmıştır. MEB, devlet okullara ihtiyacı kadar ödenek ayırmayıp, eğitimin finansmanı için elini velilerin cebinden çıkarmazken, imam hatip okulları söz konusu olunca bütün parasal kaynaklar ve diğer imkanlar seferber edilmektedir” diyor.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

MEB verilerine göre, 4+4+4 uygulanmadan önce, 2011-2012 eğitim öğretim yılında, 25 bin 172 okul öncesi eğitim kurumu ve bu kurumlarda 1 milyon 59 bin öğrenci varken, 4+4+4 uygulamasının ilk yılında, okula başlama yaşının 60-66 aya düşürülmesi nedeniyle, okul sayısı 23 bin 556’ya öğrenci sayısı ise 953 bin 209’a düştü.  MEB’in ‘okul öncesi eğitim zorunlu olacak’ açıklamasına rağmen 2016-2017 eğitim öğretim yılında okul öncesi kurum sayısı 23 bin 820, bu kurumlarda okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 17 bin 436. Aynı dönemde öğrenci sayısında belirgin bir değişim olmadı ve dört yıl önce 1 milyon 58 bin 904 olan öğrenci sayısı, aradan beş yıl geçmiş olmasına rağmen ancak 1 milyon 124 bin 727’ye ancak ulaşabildi.  

TEOG'UN SONUÇLARI

Eğitimde 4+4+4 düzenlemesine geçilmeden önce MEB verilerine göre açık öğretim lisesinde 940 bin öğrenci bulunuyorken, 4+4+4 sonrasında hızlı bir artış seyri yaşandı ve 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle açık öğretim lisesindeki öğrenci sayısı 1 milyon 554 bin 938’e çıktı. Eğitim- Sen bu artışın temel nedeninin muhtemelen TEOG sistemi nedeniyle istemediği halde meslek lisesi ya da imam hatip lisesine otomatik kaydı yapılan öğrencilerin, bu okullarda okumak yerine açık liseye kayıt yaptırmaları. Eğitim- Sen, özellikle son yıllarda MEB’in öğrencileri imam hatip liselerine yönlendirme girişimleri, açık lisede okuyan öğrenci sayısının ciddi anlamda artmasını beraberinde getirdiğinin altını çiziyor.  

1989'DAN BERİ TAŞIMALI EĞİTİM ARTTI

MEB, 1989 yılında sadece 2 ilde, 305 ilköğretim öğrencisiyle başlattığı taşımalı eğitimin her geçen yıl kapsamı genişledi. 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle taşınan ilkokul ve ortaokul öğrenci sayısı toplamda 818 bin 839, ortaöğretimde taşınan öğrenci sayısının 451 bin 959, toplam taşımalı eğitimle taşınan öğrenci sayısı  1 milyon 270 bin 798 oldu. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net
ETİKETLER Eğitim Sen