Kıdem tazminatına dair çalışma yürütüyoruz

Kıdem tazminatına dair çalışma yürütüyoruz
Kıdem tazminatına dair çalışma yürütüyoruz

İstanbul'daki sendikacılar kıdem tazminatının işçinin güvencesi olduğunu belirtip fona devrine karşı çalışma yürüttüklerini söyledi.

İstanbul'daki sendikacılar kıdem tazminatının işçinin güvencesi olduğunu belirtip fona devrine karşı çalışma yürüttüklerini söyledi.

DİSK DAHA İLERİ KARARLAR ALMALI

DİSK/Gıda-İş Marmara Bölge Temsilcisi İbrahim Kızılyer: 2-3 yıldır kıdem tazminatına dair çalışma yürütüyoruz. İşyerlerine defalarca basın açıklaması yaptık. İşçilere bu meselenin gerçek yüzünü anlatmaya çalıştık. 1 yılın altında çalışanların da tazminat alacağı, kıdemi olanlara dokunulmayacağı argümanı sunuluyor. Bu tip yumuşatmalarla, işçileri bölerek kıdem tazminatını fona devretmeye çalışıyorlar. Yeniden bildiriler, afişler çıkararak, sıcağı sıcağına fabrika önlerinde, meydanlarda bu konuyu işçilere duyuracağız. Güvenceli iş ve kıdem tazminatı mücadelesini birleştirip, sendikal örgütlülüğe çağrı yapıyoruz. DİSK’in de başkanlar kurulunu toplayarak kıdem tazminatı için daha ileri kararlar almasının şartlarının oluştuğunu düşünüyoruz. 

BUNUN SAĞI SOLU YOK, EMEK DÜNYASININ İŞİ

DİSK/Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Adil Çiftçi: Tazminat iş güvencemizdir. Bugüne kadar kamuda çalışanın kıdemi niye gitsin? Devletin kaynağı tükendi. İşçiden biriktirip büyük yatırımlara para aktarmak istiyor. Bu firmaların adı da sanı da belli. İşsizlik fonundan duble yollar yapıyorsa, bu fondan da büyük projelere, otobanlara para aktaracak. Bunları yapacağına taşeron sistemini bitir, bütün işçiler kadrolu güvenceli olsun. Onlar da diyor ki kamu personel yasası 657’yi de düzenleyeceğiz. Her yerde söylüyoruz. Bunun sağı solu yok, emek dünyasının işi. Odalar Borsalar Birliği toplantısında Cumhurbaşkanı ‘İşçiyi kapının önüne koyuyorsunuz, başınıza bela oluyorlar’ dedi. Bu da onun düzenlemesi. Memleketimiz için hayır demeye devam edeceğiz. Eylem ve etkinlik yapacağız. 

HER YERDE BİRLİKLERİN KURULMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ 

Liman-İş Örgütlenme Uzmanı Sinan Ceviz: Tazminat sendikalı, sendikasız, taşeron, kadrolu tüm işçilerin işten ayrılmaları ve emekli olmaları halinde birikim edindikleri, aynı zamanda iş güvencelerinin gasbedilmesi halinde işverenlere tek cezai uygulama niteliğindedir. Bugün “güvence altına alacağız” algısıyla işçiler içerisinde bir kafa karışıklığı yaratılmak istenmektedir. “Şu an çalışanları etkilemeyecek” gibi söylemlerle sınıf içinde bir bölünme yaratılmak istenmektedir. Ne yazık ki bu yaklaşım etkili olmaktadır. Sendikamız 1 Mayıs çalışmalarında da bu hak gaspına karşı bulunduğu tüm illerde alanlara çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde de konu ile ilgili işçilerin aydınlatılması ve kıdem hakkına sahip çıkılması için etkili bir aydınlatma çalışması sürdürecektir. Bu saldırı ancak işçilerin örgütlü mücadelesiyle engellenebilir. Bu bilincin açığa çıkması ve etkili eylemlerin yapılması için her yerde birliklerin kurulması için çalışmalar sürdüreceğiz.

İLGİLİ HABERLER

Toplam Query: 33