Aliağa'daki Enka Termik Santrali'nin ÇED Raporu iptal edildi

Aliağa'daki Enka Termik Santrali'nin ÇED Raporu iptal edildi

İzmir'de Aliağa ile Foça arasında yapılmak istenen  termik santrale verilen ÇED Olumlu Raporu mahkemece iptal edildi.

Özer AKDEMİR
İzmir

ENKA Şirketi tarafından Aliağa ile Foça arasında yapılmak istenen  termik santrale verilen ÇED Olumlu Raporu mahkemece iptal edildi. ENKA'nın termik santrali Aliağa'da 20 yıl aradan sonra gündeme getirilen ilk termik santral olma özelliği taşıyordu. Bölgede hali hazırda biri faaliyete geçmiş birçok termik santral projesi daha var.

İzmir 2. İdare Mahkemesi EGEÇEP, Foça Ziraat Odası Başkanlığı, Foça Zeytin Üreticileri Birliği, ÇHD gibi kurumlar ve yurttaşlar tarafından açılan ENKA Şirketinin Aliağa-Foça arasında yapmak istediği termik santrale Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali davasını sonuçlandırdı. Aliağa Çakmaklı Köyü yakınlarında kurulması planlanan ''Aliağa Enerji Santrali''ne 2010 yılında verilen  ÇED olumlu kararına gerek yer seçimi, gerek santralin bölgede yaratacağı çevresel kirlilik, deniz - yeraltı sularına, tarıma, yöredeki koruma altında bulunan kültür  ve tabiat varlıklarına olumsuz etkileri gibi bir çok gerekçelere dayanılarak dava açılmıştı. Mahkeme sürecinde yapılan bilirkişi incelemesinde de bilirkişiler termik santralin etkilerini maddeler halinde incelemiş ve olumsuz görüş bildirmişlerdi.

BİLİRKİŞİ OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİ

Bilirkişi raporunda; hava kirliliğinin termik santralle daha da artacağı, termik santralden çıkan külün taşınmasının yaratacağı çevresel ve sağlık etkileri, soğutma suyunun bulunduğu alanın, kentsel yerleşik alan içinde yer aldığı, soğutma suyu miktarının bu tip santrallerde oldukça fazla olduğu, bu suyun klorlanması ve arıtılması, soğutulmasının deşarj edildiği çevresel ortamlar (deniz) için hayati önem taşıyan bir konu olduğu, termik santral yapılacak alanda bulunan arkeolojik ve sanat tarihi açısından önemli eserlerin yok olacağı, termik santralin Planlama Kararları ve yer seçimi ilkeleri açısından uygun olmadığı, tarım alanlarına vereceği  zarar gibi birçok yönden incelediği projeye için olumsuz görüş bildirmişti.

MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORUNU ESAS ALDI

Mahkeme, Bakanlık ve ENKA şirketinin yaptığı savunmaları yerinde bulmadığı kararında, bilirkişi raporunda dikkat çekilen, termik santralin yakın yerleşim alanları üzerindeki etkisi, atık su deniz deşarjının konut alanlarına yakınlığı ve deniz ekosistemine olan olumsuz etkileri, doğal sit alanları, arkeolojik ve kentsel sit alanları ile, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi, tarım ve mera üzerindeki olası etkilerinin yeterince incelenmediği, zeytin ağaçlarına ve tarıma yapacağı etki gibi gerekçelere vurgu yaptı. Mahkeme, kararında; "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararının; şehircilik ilke ve esasları açısından, doğal ve yapılı çevre üzerindeki etki ve etkileşimler ile arkeolojik-tarihsel değerler ve tarımsal potansiyele olan etkilerinin bilimsel bir yaklaşımla değerlendirmesi açısından yeterli olmadığı görüşlerine yer verilmiş, rapor Mahkememizce de hükme esas alınabilecek mahiyette görülmüştür" dedi. Mahkeme, tüm bu gerekçelerle termik santrale verilen ÇED olumlu kararında hukuka ve yasal mevzuat hükümlerine uygunluk görülmediğine hükmetti.

DİĞERLERİNE ÖRNEK OLSUN

Mahkeme kararı ile ilgili görüş aldığımız Foça Çevre ve Kültür Platformu'ndan (FOÇEP) Bahadır Doğutürk, bu kararın yörede yapılan ve yapılmak istenen diğer termik santraller için bir başlangıç olmasını dilediklerini söyledi. Yörede kaç tane termik santral projesi olduğuna dair net sayıyı veremediklerini belirten  Doğutürk; "Açıkçası bizim de kafamız iyice karışmış durumda. Sayı sürekli değişiyor çünkü. Petkim'de iki petro-koklu termik santral projesi vardı, vazgeçtik dedirler. Son durum ne belli değil. ENKA'nın zaten bir tane doğalgaz çevrimli termik santrali var. İDÇ'nin bacası uzun zamandır tütüyor. Gencelli Koyunda yapılan çevrim santrali ve en son cüruf alanında yapılacak olan 'güya" tehlikesiz atık yakma tesisi de bir bakıma termik santral, çünkü enerji üretilecek burada da" dedi.

BU ÇELİŞKİYİ GÖRECEK BİR MAHKEME ARANIYOR

ENKA'nın ÇED'inin iptal edilmesi kararının kümülatif etki açısından İDÇ için de önemli olduğuna dikkat çeken Doğutürk, yan yana iki parselde kurulmak istenen termik santrallerle ilgili bilirkişi keşfini yapan aynı öğretim üyelerinin ENKA için olumsuz görüş verirken İDÇ'nin termik santraline yeşil ışık yaktığını hatırlatarak, "Mahkemenin bu çelişkiyi görüp İDÇ'nin izinlerini de iptal etmesini umuyoruz" dedi.

‘SIRA İZDEMİR VE SOCAR TERMİKLERDE’

EGEÇEP Hukuk Komisyonu üyesi Av. Arif Ali Cangı konuyu gazetemize şöyle değerlendirdi: “Bu dava son derece önemli, zira 1989,1990 yılındaki termik santral kurma denemesi, İzmirlilerin Konak'tan Gencelli'ye elele tutuşarak iptal ettirdikleri projeden sonra, Aliağa'da ilk termik santral kurma girişimine karşı açılan davalardan birisi.

Önce üretim lisansının iptali için dava açtık, Danıştay İdari Dava daireleri Genel Kurulu'nun yürütmeyi durdurma kararı üzerine yönetmelikte değişiklik yapılarak önce ÇED sınra lisans düzenlemesi getirildi, daha önce lisans almışlar içinse geçiş hükümleri uygulandı. Bu ÇED de o geçiş hükümlerinden yararlanılarak üstünkörü yapıldı. Nitekim mahkeme kararı ile bu üstünkörülük kanıtlanmış durumda. Diğer yandan Aliağa ve yöresi kirletici tesisler yönünden kapasitesini aşmış vaziyette, yeni bir kirletici faaliyete izin verilmesi bölgeyi ölüme terk etmek anlamına gelir. Bu karar ile bir yandan bir kez daha Aliağa'da termik santral yapılmasının çevre hukukuna aykırı olduğu kanıtlanmış oldu, diğer yandan Aliağa ve bölgenin yaşamını korumak için çabalayan yaşam savucularının EGEÇEP gibi yaşam savunucu örgütlerin olduğunu gösterdi. Şu bilinsin ki; Aliağa'yı, Ege Bölgesi'nin Türkiye'yi, Dünyayı birilerinin karı hırsına bırakmayacağız, yaşamı savunmak için direnmeye devam edeceğiz. Enka termik tamam sıra İzdemir ve Socar termiklerde.”

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Ocak 2017 14:12
www.evrensel.net