'Darbe girişimi bahane, idam herkese'

'Darbe girişimi bahane, idam herkese'

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

Tamer Arda Erşin
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam cezasına ilişkin “Avrupa ülkelerinde yok. AB'ye alınırız diye idam kaldırılmıştır. Parlemento'da liderler onaylarsa bunu gündemlerine aldıkları takdirde, bunu Cumhurbaşkanı olarak onaylarım” dedi. Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, “İdam AKP'nin köşede duran zihniyetinin yansıması. Darbe girişimi bahane olarak kullanılıyor.  İdam çıkarsa bu kendini muhalif olarak gören herkese yönelecek” diye uyarıda bulundu.

Darbe girişimi sonrasında idam cezası tekrar gündeme getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam cezasına ilişkin “Avrupa ülkelerinde yok. AB'ye alınırız diye idam kaldırılmıştır. Parlemento'da liderler onaylarsa bunu gündemlerine aldıkları taktirde, bunu Cumhurbaşkanı olarak onaylarım” dedi. Ancak idam cezası  7 Mayıs 2004'te imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 13 No'lu protokolü imzalandığı için kanunu çıkarılmıştı. 

Erdoğan'ın idamla ilgli özlerini değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, “Darbe, AKP'nin daha önce kendi arasında bulunan bir grupla çatışması ve şimdi idam cezasını gündeme tekrar getirdi. Darbe çok kötü bir şeydir ve insan yaşamına mal olmuştur. Ancak bu darbecilerle hukuk içerisinde mücadele edilmelidir. Zaten idam cezası çıksa dahi uygulanabilmesi için suçun işlendiği tarihte yürürlükte idam cezasının olması gerekir.  Adil yargılama sonucunda karara varılır” diye konuştu. 

AKP'nin idamı sürekli gündeme getirme nedenini açıklayan Sarıhan, şunları söyledi: “Çocuk istismarları gündeme gelince, bir süredir Meclis'te AKP kanadında idam cezasını getirme girişimi vardı. AKP'nin hukuk bakışı insan haklarını temel almayan bir anlayıştan geliyor. İnsanın suç işlemekten uzaklaştırmak yerine onun yaşamdan bağının koparılmasını isteyen bir anlayıştır.” 

'İDAM HERKESE YÖNELECEK'

“AB ile restleşme değil Erdoğan'ın dediği, esas mesele onun kenarda duran anlayışı. İdam talebinin halktan geldiği söyleniyor. Fakat bu halktan gelen bir talep değildir. Küçük bir grubun insan haklarından uzak bakış açısıdır. İdam cezası 2004'te kaldırıldığında asıl halk kesimlerini talebi yansımış ve hukukçuların mücadelesiyle idam kaldırılmıştı. Unutulmamalıdır ki darbe girişimi bahane olarak kullanılıyor. İdam çıkarsa bu kendini muhalif olarak gören herkese yönelecektir.”

TASARIYI ERDOĞAN YOLLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde 23 Haziran 2004 tarihli  Meclis'e gönderdiği idamla ilgili kanun tasarısının gerekçesi şöyleydi: Bilindiği üzere, 7.5.2004 tarihli ve 5170 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunla, Anayasanın 15, 17 ve 87 nci maddelerinde yapılan değişikliklerle ölüm cezaları Anayasadan, 131 inci maddesinde yapılan değişiklikle de Genelkurmay Başkanlığına Yükseköğretim Kuruluna üye seçilmesi yönünde imkân veren hüküm maddeden çıkartılmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliğine üye tüm ülkeler gibi, ülkemiz de İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)'ye Ek 13 No'lu Protokol'ü imzalamıştır. Söz konusu Protokol idam cezasını tamamen kaldırmayı öngörmektedir. Ülkemiz 13 No'lu Protokol'ü henüz onaylamamışsa da, onaydan önce konuyla ilgili olarak gerekli değişiklikleri yapmak amacıyla, çeşitli kanunlarda yer alan ölüm veya idam cezalarının kanun metinlerinden çıkartılması gerekmektedir. Anayasada yapılan bu değişikliğe ve İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 13 No'lu Protokol'e uyum sağlamak amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır.”

ŞİMDİ NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi  CNN'e şöyle konuştu:  “Burada insanların bir talebi var. Size soruyorum ABD'de idam var mı Rusya'da var mı, Çin'de var mı? Avrupa ülkelerinde yok. AB'ye alınırız diye idam kaldırılmıştır. Bu süreçte TBMM'ye getirilir, bu olay oylanır. Her ne kadar kaldırılması için imza attıysak da, TBMM böyle bir karar verirse, bizim için aslolan parlamento kararı önemlidir. Bunun farklı bir çıkış noktası yoktur. Ben niye müebbet cezası alanı cezaevlerinde besleyeyim. Benim evladımı öldürdü diyorlar. 8 yaşında, 15 yaşında gençler bu kişiler tarafından öldürülmüştür. Halk bunu istiyor. Açık bir vatana ihanet suçu var. Bunun anayasal karara dönüşmesi TBMM'de olacaktır. Parlementoda liderler bunu gündemlerine aldıkları taktirde. Bun Cumhurbaşkanı olarak bu kararı oylarım.” (AnkaraEVRENSEL)
 

www.evrensel.net
ETİKETLER Tayyip Erdoğanidam