Savaşta ve barışta hakikat


08 Şubat 2018 04:51

21 Ocak 2018 tarihli Evrensel’de , “Başbakan Yıldırım’ın medyaya verdiği 15 maddelik “dikkat edilecekler” listesi” ne yer veriliyordu. Haberde Başbakanın “listesi”  şöyleydi:

 “* Haber ve yorumlarda bu harekatın tamamen terör örgütlerine yönelik olduğu ve terör örgütlerini etkisiz hale getirmeyi amaçlayıp sivil halkı koruduğunun ön plana çıkarılması

 * Yabancı haber kaynaklarının özellikle PKK, PYD, YPG, DEAŞ kaynakları üzerinden Türkiye aleyhine yapacağı haberler konusunda dikkatli olunması

 * Uluslararası haber kaynaklarının Türkiye aleyhine yapacağı haberleri yansıtırken Türkiye’nin milli menfaatlerinin gözetilmesi

 * Sivillere yönelik saldırı konusunda silahlı kuvvetlerin gösterdiği hassasiyetin hatırlatılması

 * TSK’nın Afrin’de yaptığı operasyon sadece PKK/PYD’ye yönelik değil DEAŞ’a yönelik olduğunun da ön plana çıkarılması

 * Özellikle görsel medyada sıcak çatışma bölgesine girerek askerlerin can güvenliğinin ateşe atılmaması

 * Operasyonun Türkiye’nin yerli ve milli silah üretimi ve kabiliyetiyle olduğunun hatırlatılması

 * Mehmetçiğin can güvenliğini tehlikeye sokacak görsellere yer verilmemesi, TSK’nın taktik bilgilerinin paylaşılmaması

 * Karşı taraf adına istihbari bilgi içeren detaylara girilmemesi  

 * Yurt içinde PKK ve uzantılı siyasi oluşumların Afrin operasyonuna karşı düzenleyeceği eylemler ve açıklamaların ön plana çıkarılmaması

 * Olası şehit haberleri verilirken titiz davranılması

 * Yabancı basında yapılan operasyon haberlerinin ulusal basına aynen taşınmaması

 * Bu operasyona karşı PKK ve PYD’nin TSK’yı ‘işgalci’ gösterme gayreti olduğunu ifade eden Yıldırım, ‘Bilgisi ve tecrübesi olan insanlardan görüş alınabilir’ dedi. Türkiye’ye karşı olumsuz algı yaratacak kişilerden görüş alınmamasını önerdi.

 * PKK/PYD’nin moralini yükseltecek haberler yapılmaması

 * Operasyon süresince kamuoyunu bilgilendirmek için hem hükümetin hem AKP’nin görevlendirmiş olduğu Bekir Bozdağ ve Mahir Ünal’la her türlü kanaldan temas kurularak basının doğru bilgiye ulaşması gerektiğini vurguladı.”  

26 Ocak 2018 günlü Evrensel’de, bu defa HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay’ın HDP’nin 15 maddelik “deklarasyon”  açıklamasına yer veriliyordu. HDP deklarasyonu şöyleydi:

“1. Gazeteci, bilgiyi toplama, haberleştirme ve yorumlama konusunda dürüst, tarafsız, adil ve cesur olur.

2. Gazeteci, gerçekleri ve haberleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan ve sansürlemeden aktarır.

3. Gazeteci, bağımsız davranır ve kamuoyunun bilme hakkı dışında hiçbir çıkara hizmet etmez.

4. Gazeteci, evrensel demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yazı yazmaz, haber yapmaz.

5. Gazeteci, şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayıncılık yapmaz.

 6. Gazeteci, kişi ve kuruluşlara yönelik; eleştiri sınırları ötesinde, aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmaz.

7. Gazeteci, konu ettiği şahıs ve kurumlara saygılı davranır, tekzip ve cevap hakkına saygı gösterir, tarafların ifade özgürlüğüne saygı gösterir.

8. Gazeteci, ayrımcılık ve düşmanlıktan arınmış çalışmalar yapar, hiçbir şekilde kışkırtıcı ve ayrımcı bir dil kullanmaz.

9. Gazeteci, haksızlığa, tektipleştirmeye ve nefret söylemine yol açacak üretimler yapmaz.

10. Gazeteci, manipülasyona yol açabilecek muğlaklıktan uzak durur.

11. Gazeteci, eline ulaşan bilginin doğruluğunu sınar, bilgiyi ve iddiaları titizlikle gözden geçirir.

12. Gazeteci, iktidarın ve özel çıkar çevrelerinin sözcülüğü rolünü üstlenmez.

13. Gazeteci, kişileri veya grupları hedef haline getirmez.

14. Gazeteci, kendisine her gün ‘Gazeteciliğin evrensel ilkelerine uyuyor muyum?’ sorusunu sorar.

15. Gazeteci, gazetecilik ilkelerine, ahlakına ve değerlerine uygun davranır.”

www.evrensel.net