01 Kasım 2014 13:44

Sadece tepemizde değil

Bugün siyasi iktidar işlevsel anlamda YÖK gibi bir kuruma ihtiyaç duymadan da baskıya, şiddete, mobbinge devam edebilir, ediyor da!...

Paylaş

Ali Can GÜN
18 Mart Üniversitesi
Çanakkale

Yükseköğretim Kurulu... 32 yıldır bu ülkenin gençlerinin, akademisyenlerinin ve üniversite bileşenlerinin tepesinde; her gelen iktidar ile birlikte yenilenen, her gelen iktidar ile birlikte kaldırılması gündeme gelen ve eline geçen her fırsatta üniversiteleri üniversite bileşenlerine zindan eden nam-ı diğer YÖK!...

12 Eylül sonrası gerek darbe gerekse ‘sivil’ hükümetlerin ortaya koyduğu eğitim programlarında, darbe öncesi üniversitelerde az çok var olan bilimsel ve demokratik eğitimin önüne geçişin ‘nasıl’ olacağı konusu tartışılmış, yasalar ve eğitim programları bu eksende ortaya konmuştur. Özellikle 1980 sonrasında üniversitelerin piyasaya, ranta açılması ve devamında bu piyasacı eğitimin bir model olarak eğitim sisteminde yer alması, sermaye hükümetlerinin temel görev haline getirdiği bir iş olarak görülmektedir. Öyleki; her geçen süre zarfında Bologna süreci ve GATS anlaşmalarıyla birlikte kampüslerin Teknopark’lara dönüşümü süreci; sermayenin doğrudan üniversitelerde görev almalarıyla ve yine doğrudan üniversite yönetimlerinde söz sahibi olmalarıyla sonuçlanacaktır. Bu da açık ve net bir biçimde üniversite dışı piyasa aktörlerinin (kentte bulunan ticaret ve sanayi kuruluşları patronları, en fazla vergi verenler listesinde başı çekenler vb.) üniversite yönetiminde doğrudan yer almasının önünü açmıştır.

HÜKÜMET YÖK’SÜZ DE YAPABİLİR

Elbette ki bu durum yani bu süreç ve antlaşmalar, YÖK’den bağımsız ve ayrı olarak ele alınamaz. Ancak sermayenin bu denli üniversite ve eğitimin içine girmesinin temel nedeni olarak da gösterilemez.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi her gelen siyasi iktidar ya YÖK’ü kaldıracağını ya da yenileyeceğini söylüyor. Bunun en somut örneği olarak AKP Hükümetinin iktidara geldikleri dönemde sıklıkla bu cümleleri kurduklarını dün gibi hatırlıyoruz. Kaldı ki hiçbir hükümet döneminde akademik personele ve üniversite gençliğine bu siyasi iktidardan daha fazla baskı, şiddet, mobbing, sürgün, uzaklaştırma vb. ceza ve uygulamalar yapılmamıştır.

Gelinen noktaya baktığımızda bugün AKP hükümeti eğitimin gericileştirilmesi ve kadrolaşma konusunda tüm Avrupa’ya ders verecek nitelikte bir kapasiteye sahiptir. Bunun için bugün siyasi iktidar işlevsel anlamda YÖK gibi bir kuruma ihtiyaç duymadan da baskıya, şiddete, mobbinge devam edebilir, ediyor da!...

Evet, yine bir 6 Kasım yaklaşırken bu tartışmaları sürdüreceğiz. Ama asıl olan; tüm üniversite birimlerinden akademisyenlere, gençliğin ileri kesimlerinden ÖTK’lara ve üniversite topluluklarına birlikte, örgütlü ve daha dinamik bir şekilde karşı duruşu örgütlemek olmalıdır. Yani artık YÖK’ün sadece tepemizde değil, üniversitemizde olduğu bilinciyle!..


 

 ‘YAŞAM OLAYLARINA DİNİ YAKLAŞIM’

Bugünün üniversite yönetimlerinde Bologna süreci hala tam anlamıyla hayata geçememesine rağmen; AKP Hükümetinin bir an önce bu süreci hızlandırmak ve sermayeyi eğitimin tam anlamıyla öznesi haline getirme çabaları devam ediyor. Özellikle eğitimin gericileştirilmesi ve üniversitelerde kadrolaşma her geçen gün artarak devam ediyor. Daha geçen sene Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Psikoloji bölümüne alınacak öğretim elemanları için temel kriter; ‘Yaşam olaylarına dini yaklaşım konusunda çalışmış olmak’ olarak belirlenmişti. Yine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde yaşanan, daha üzerinden 1 ay bile geçmeyen ve tarihte bir ilk olan asistan sürgünü yaşanmıştır. 4.5 senedir kadro bekleyen bir doktor asistan, ilçeye sürgün edilmiştir. Bu kadrolaşma ve gericileşme, özellikle 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra yani ‘eski dost’un ‘paralel yapı’ sıfatını kazanmasından sonra daha da artarak devam edecektir.

*sayfada yer alan YÖK karikatürü Tahir Yılmaz arkadaşımız tarafından dergimiz için çizilmiştir

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Benim memurum işini bilir

SONRAKİ HABER

Gezi Davası 5. Duruşma | Ali İsmail'in katili "mağdur", Osman Kavala hâlâ tutuklu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...