Kadın, mücadele, örgütlenme

Kadın, mücadele, örgütlenme

Amerika’dan Doğu Asya’ya… Avrupa’dan Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya… Bir yanda kapitalist-emperyalist sistemin ekonomik ve siyasal krizleri, diğer yanda diktatörlükler deviren halklar, sömürüye karşı ayaklanan milyonlar...

Amerika’dan Doğu Asya’ya… Avrupa’dan Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya… Bir yanda kapitalist-emperyalist sistemin ekonomik ve siyasal krizleri, diğer yanda diktatörlükler deviren halklar, sömürüye karşı ayaklanan milyonlar. Dünya yeniden şekilleniyor, desek abartmış olmayız herhalde. Toplumlar her ayağa kalkışlarında mücadele deneyimi biriktiriyor ve bu birikim içerisinde kadınlar kendi özel ve özgün hazinelerini büyütüyor. Sokaklarda, meydanlarda, barikatlarda geride durmuyor, toplumun ilerici dönüşümü için ataerkine karşı da savaş veriyor.
Genel olarak halk hareketlerinin ve özel olarak bu hareketler içerisindeki bağımsız kadın mücadelelerinin belirli bir doyuma ulaştığı her yerde halklar cephesinden atılacak ilerici adımlara dair ortak bir soru ve ihtiyaç ortada duruyor: Örgütlenme. Çünkü örgütsüz her hareketin eskisinden daha gerici güçlerle karşı karşıya kaldığı ve ancak toplumun en örgütlü kesimlerinin iktidar iddiasında bulunabildiğinin anlaşıldığı bir dönemden geçiyoruz. Kadınlar da bu sorulardan ve ihtiyaçlardan muaf değil elbette. Tam da bu ihtiyaçtan hareketle 2-10 Ağustos tarihleri arasında Dikili Sotes Tatil Köyü’nde düzenlenecek olan 24. Anti-Faşist Anti-Emperyalist Uluslararası Gençlik Kampı’nın Kadın Çalışmaları Atölyesi ana gündemini KADIN, MÜCADELE VE ÖRGÜTLENME olarak belirledi.
Ataerki ve kapitalizm arasındaki ilişkinin kavramsal bir tartışmasıyla başlayacak olan atölyenin aile, şiddet, kayıtdışılaşan ve esnekleştirilen ücretli emek gibi konularda daha güncel, politik ve pratik bir tartışmayla devam etmesi planlanıyor. Atölyemizin son günü ise toplumsal mücadelelerde ve dönüşümlerde kadının rolü bağlamında “ne yapmalı, nasıl yapmalı” sorularına cevabı hep birlikte arayacağız. Hem de dünyanın dört bir yanından gelen genç kadınlarla birlikte.

www.evrensel.net