‘Bize ihtiyaç duyulan her yerde olmaya devam edeceğiz’

‘Bize ihtiyaç duyulan her yerde olmaya devam edeceğiz’

Soma'da meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamını protesto etmek için protesto yürüyüşü gerçekleştiren 8’i hekim 4’ü çocuk toplam 77 kişi hakkında soruşturma açıldı. Aydın Tabip Odası “Muhatap kaldığımız soruşturma ve kanuni işlemleri kabul etmiyor, reddediyoruz” açıklaması yaptı.

Soma'da meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamını protesto etmek için protesto yürüyüşü gerçekleştiren 8’i hekim 4’ü çocuk toplam 77 kişi hakkında soruşturma açıldı. Aydın Tabip Odası “Muhatap kaldığımız soruşturma ve kanuni işlemleri kabul etmiyor, reddediyoruz” açıklaması yaptı.

14 Mayıs 2014 tarihinde kitle örgütleri, sendikalar ve içinde Aydın Tabip Odası’nın da yer aldığı meslek odalarından oluşan “Aydın Emek ve Demokrasi Platformu”nun yürüyüşüne katılmışlar ve yürüyüşle ilgili 77 kişi hakkında savcılık soruşturulması başlatılmıştı.

Soruşturulan 77 kişi arasında Oda Başkanı Dr. Metin Aydın, Eski Oda Başkanı Dr. Eralp Atay,  Oda Yöneticileri Dr. Alparslan Ünsal ve Dr. Güneri Kuruöz, Onur Kurulu Üyesi Dr. Ufuk Katkıcı ve Oda Üyeleri Dr. Rıza Akdeniz, Dr. Şükrü Boylu, Dr. Mustafa Bülent Ertuğrul da vardı. Konuyla ilgili yapılan basın toplantısında konuşan Oda başkanı Aydın, “Biz Aydın Tabip Odası üyesi 8 hekim olarak TTB Kanunu’nun bize yapmakla yükümlü kıldığı görevleri yapmak, Anayasa ve AİHM’nin bize tanıdığı gösteri ve toplantı yapma özgürlüğünü kullanmaktan, toplumsal ve çevresel olaylara gösterdiğimiz duyarlılıktan, halkımızın acısını paylaşmaktan dolayı muhatap kaldığımız soruşturma ve kanuni işlemleri kabul etmiyor, reddediyoruz. Sağlıklı yaşanabilir bir çevre, yaşanılabilir bir dünya için yurttaş kimliğimizle, emekçi kimliğimizle, hekim kimliğimizle, sokaklarda meydanlarda, alanlarda bize ihtiyaç duyulan her yerde olacağız” dedi. (AYDIN)

www.evrensel.net