28 Mart 2020 23:01

KESK, Ankara yereline ilişkin koronavirüs salgını raporu hazırladı

KESK Ankara Kovid-19 Salgın İzleme Kurulu, halk sağlığı adına tespit ve talepleri içeren ve emekçilerin ilettiği sorun ve önerilerden oluşan bir rapor hazırladı.

Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Paylaş

KESK Ankara Covid-19 Salgın İzleme Kurulu, halk sağlığı adına tespit ve talepleri içeren bir rapor hazırladı. Rapor emekçilerin ilettiği sorun ve önerilerden oluşturuldu.

Salgın sürecinde kamuya ait emekçilerin ilettiği sorunlardan doğru Ankara yerelinde alınması gereken önlemleri raporlaştıran KESK Ankara Covid-19Salgın İzleme Kurulu;  sağlık, kamu, PTT ve kargo hizmetlerine dair tespit ve taleplerini sundu. Raporda, koruyucu ekipman eksikliği ve kullanım süreleri bakımından baskılar neredeyse her hastanede görülürken Covid-19 salgını ile mücadelede yayınlanan genelgelere uyulmadığı da açıkça görülüyor.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İTİRAZLARI BASTIRILIYOR"

Üniversite hastanelerinde elektif vakaların alınmaya devam ettiği belirtilirken şunlara dikkat çekiliyor; “Sağlık personeline genel itibariyle mobbing uygulanıyor. Bazı sağlık personeli, yurtdışı öyküsü olması ve 14 gün kuralına rağmen cerrahi işlem yapıyor. Personelin koruyucu ekipman eksiklikleri ve uzun süre kullanımı ile ilgili itirazları bastırılıyor. Aynı hastanede çalışanlar arasında rapor ve izin kullanımında farklı uygulamalar yapılıyor. Sağlık raporları olan çalışanlara izin verilmiyor. Alınan kararlar emekçiler ile koordileni alınmadığı gibi İşçi Sağlığı ve Enfeksiyon Komitelerinde çalışan temsilciler davat edilmiyor”.

"YETERLİ BİLGİ VE EĞİTİM VERİLMEDEN PERSONEL RİSKLİ SERVİSLERE YÖNLENDİRİLİYOR"

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ise genel olarak bilgilendirme ve eğitimin yapılmadığı ifade edilirken; “Çalışanların salgın kapsamında takip ve taramalarının yapılmadığı, görüş ve talimatların yazılı olarak iletilmediği ve duyurulmadığı, ekipman kullanım süreleri ile ilgili personele farklı bilgi verildiği, hizmetin azaldığı bölümlerdeki personelin riskli servislere kaydırıldığı, şüpheli vaka konusunda personelin bilgilendirilmediği, acil olanlar dışında vaka alındığı, başka hastanelerde görevlendirme ve planlama ile ilgili personele bilgi verilmediği, koruyucu ekipman sıkıntısı olduğu, tüm hastanelerde acil eylem planının uygulanmadığı ve süreçlerin denetlenmeyerek poliklinik kontrolüne gelen hastaların Covid-19 semptomları açısından gözlemlenmediği ve sorgulanmadığı”bilgileri paylaşıldı.

"HASTANELERDEKİ ÖNLEMLER ALLAH’A EMANET!"

Bilkent Şehir Hastanesi’nde aynı şekilde yeterli takip, tarama ve eğitim ve bilgilerin verilmediğine dikkat çekilirek acil olan hastalar dışında da vaka alındığı belirtiliyor. Paporda, “Görüş ve talimatların yazılı olarak iletilmediği ve duyurulmadığı, hastane genelinde ve hizmet veren birimlerde koruyucu ekipman sıkıntısı olduğu, her kulede uygulamaların farklılık gösterdiği, taşeron personele yönelik hakların yönetimler tarafından düzenli takip edilmediği” de ayrıca yer alan eksiklikler arasında gösteriliyor.

İbni sina Hastanesi’nde de açıklanan genelgeye uyulmadığı yine ekipmen eksikliği ve kullanım süresinde personelin itirazlarının bastırıldığı belirtilirken bu soruna ek olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vakanın görüldüğü servislerde çalışan personellere periyotlar halinde tanı testinin yapılmadığı bildiriliyor. Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ise hastanenein ilk önce karantinaya alındığı ancak daha sonra tüm personelin göreve çağırıldığı ve tanı testlerinin yapılmadığı öne çıkıyor.

"BİLGİLER ŞEFFAF OLMALI"

Kamu alanlarında ise çalışanlar dezenfekte işlemlerinin maskesiz yaptırıldığı ifade edilen raporda, ücretli ve sözleşmeli çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığı ve ücretsiz izinlerin yasaklanması gerektiği uyarısı yapılıyor. Meslek Liseleri’nde ise velilerin izinleri doğrultusunda “staj yapabilir”kararından derhal vazgeçilmesi gerektiği belirtildi. “SGK Mithatpaşa Şubesi’nde çalışanlardan birinin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı iddiaları mevcut iken bilginin paylaşımında şeffaflık gösterilmediği için çalışanlar haklı olarak kaygılıdır” ifadeleri yer alırken bilgilerin şeffaf bir şekilde resmi kanallardan açıklanması ve tedbirlerin alınması talep edildi.

Raporda farklı alanlara ilişkin talepler şu şekilde sıralandı;

Kamu hizmetleri için:

 • Sürekli ve asli görevler dışında kurumlara iş ve işlemler minimize edilmeli, personele idari izin verilmeli.
 • Kısmi olarak çalışma günleri (haftanın iki günü açık), ya da çalışma saatleri (Saat 10.00-14.00) yeniden düzenlenmeli.
 • Kamu kurumlarının imkânları salgın boyunca Sağlık Bakanlığına devredilmeli, emekçilerine etkin eğitimler verilmeli.
 • Sağlık hizmetlerinden nasıl daha etkili ve salgına maruz kalmadan yararlanabileceği halkımıza ilan edilmeli.
 • Aktarılan bilgiler ve işlemlerde şeffaf olunmalı.
 • Kamu kurumlarında süre şartı ibaresinin kaldırılmalı, e-Devlet işlemlerinin uygulaması yaygınlaştırılmalı, salgın süresinde ücretsiz internet erişimi sağlanmalı.
 • Kamu kurumlarının salgınla mücadelede eylem planlarını hazırlanmalı, uygun olan hizmetlerde evden çalışma uygulamasına geçilmeli ve koordineli çalışılmalı.
 • Elektrik, doğalgaz, su gibi harcamalarda devlet desteği sağlanmalı, ödememe durumunda kesintiye gidilmemeli. İş ve işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı esnetilmeden uygulanmalı.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için:

 • Uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde gerekli önlemler alınmalı, güncel eğitimlerin verilmeli ve şeffaf olunmalı.
 • Tüm hizmet alanındaki personelin koruyucu ekipmanlara ulaşımı sağlanmalı, kontrolleri ve tanı testleri yapılmalı, bulundukları ortam güvenli hale getirilmeli.
 • Risk grubundaki sağlık personelinin (kronik hastalık, hamile, engelli, organ nakli ve kanser hastaları, 60 yaşüstü, süt izinde olanlar vb) amirlerinin inisiyatifine bırakılmadan idari izinli sayılmalı.
 • COVID– 19 bulaşıcılığı durumunda meslek hastalığı olarak kabul edilmeli, bildirimleri yapılmalı.
 • Çalışanlar ruhsal, sosyal, yönetsel ve maddi anlamda desteklenmeli, ulaşım imkanları sağlanmalı, yönetim ve çalışanlar arasında işbirliği sağlanmalı, iş yükünü azaltıcı idari kararlar uygulanmalı.
 • Fazla mesai dayatmasından vaz geçilerek sık molalarla çalışma saatleri kısa tutulmalı, acil durum ve afet yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyulmalı.
 • Semptom ve belirtilerin görülmesi durumunda çalışanlar 14 gün süre ile idari izinli sayılmalı, kısıt gün rapor verilmesi uygulamasından vaz geçilmeli.

Sağlık hizmetleri için:

 • Uluslararası ve ulusal mevzuat uygulanmalı. Acil Afet ve Durum Yönetmeliğinin, Hastane Afet ve Acil Durum Planı uygulanmalı, planlarının eksiksiz yapılmalı.
 • Özel hastane, Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri koordineli bir şekilde yönetilmeli. Tesisler arası yönetimsel farklılıklar kaldırılmalı. Tüm sağlık tesislerinde tek bütçe uygulamasına geçilmeli.
 • Sağlık emekçileri ulaşım, beslenme ve barınmadan ücretsiz yararlanmalı.
 • Sağlık hizmetleri ve özel sağlık tesisleri kısmi süreli kamulaştırılmalı. Salgının görüldüğü yerler ve tesislerde tam karantina uygulanmalı.
 • Salgın kapsamında sağlık hizmetlerinde taşeronlaşma kaldırılmalı, çalışanların hakları korunmalı.

PTT ve kargo hizmetleri için:

 • İşyerlerinin günlük dezenfekte edilmesi,  diğer gerekli koruyucu tedbirlerin alınması.
 • Risk grubunda yer alan PTT emekçileri sağlık taramasından geçirilmeli. Tüm yurttaşların fatura borçlarının(elektrik doğalgaz, Su vb) ertelenmeli.
 • Tüm PTT şubelerimizin tamamen kapatılması, yalnızca merkezlerden işlem yapılması.
 • İnternet üzerinden yapılan alışverişlere kısıtlama getirilmesi, acil ve zaruri olmayan posta, kargo gönderilerinin, virüs salgını kontrol altına alınana kadar kabul edilmemesi.
 • Gişede olduğu gibi dağıtımda da dönüşümlü çalışma derhal uygulamaya konulmalıdır. Tebligatların gönderilmesinin geçici bir süre ertelenmeli.
 • Çocuk, işsizlik ve sosyal yardımların üç aylığı peşin verilmeli.

(Ankara/EVRENSEL)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Koronavirüs önlemleri: Giden haklar dönecek mi?

SONRAKİ HABER

Siyaset Bilimci Berk Esen koronavirüs önlemlerini yorumladı: Dar gelirli risk altında

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...