21 Ekim 2019 11:48

İspanya Komünist Partisi (m-l): Katalan halkı geleceğini seçme hakkına sahiptir

İspanya Komünist Partisi (m-l) yaptığı açıklamada Katalonya’nın kendi kaderini tayin hakkı olduğunun altını çizdi. Federal bir İspanya Cumhuriyeti için birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA

Paylaş

İspanya’da Yüksek Mahkemenin Katalonya bağımsızlık referandumunu örgütleyen ve destekleyen siyasetçi ve kitle örgütü yöneticilerine 9 ila 13 yıl arası verdiği hapis cezalarına karşı kitlesel tepkiler sürürken İspanya Komünist Partisi (m-l) de bir açıklama yaparak Katalonya’nın kendi kaderini tayin hakkı olduğunun altını çizdi.

Monarşi rejiminin hem sağ hem sol temsilcilerinin bu hakkın kullanımı önünde engel olduğuna ve sağın giderek faşizme yöneldiği tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, federal bir İspanya Cumhuriyeti için birlikte mücadele çağrısı yapıldı. PCE (m-l) açıklamasının tamamı şöyle:

MAHKEME KARARI DEMOKRATİK HAKLARIN İHLALİDİR

“Yüksek Mahkeme’nin Katalan bağımsızlıkçı liderlere verdiği uzun hapis cezaları, Monarşi rejiminin baskıcı karakterini yansıtmaktadır.

Mevcut hükümetin başkanı, İspanya’nın yasalar karşısında eşitliğin ve yargı bağımsızlığının bulunduğu örnek bir hukuk devleti olduğu fikrinde ısrar ederken, Yüksek Mahkemenin kararı açıkça politik bir karardır. Mahkemenin iddiaları açık bir gerçeği maskeleme çabasıdır: Cezalandırılan ve baskılanan demokratik bir hakkın; Birleşmiş Milletlerin sayısız belgesinde de bulunan halkların kendi kaderini tayin hakkıdır.

İSPANYA BİR DEMOKRASİ DEĞİLDİR

Katalonya ile derin bir kırılmayı başlatırken geniş kapsamlı siyasi sonuçlara neden olacak bu ceza, ülkemizdeki sivil hakların ve demokratik özgürlüklerin artan şekilde bozulması ve sınırlandırılmasında niteliksel bir sıçramayı da  temsil etmektedir. İspanya bir demokrasi değildir. Yapay bir parlamento mevcuttur, demokratik görünen bir dış cephenin ardında halkın çıkarlarına karşı yöneten oligarşik bir iktidar saklanmaktadır. Frankoculuğun mirası olan monarşi, sözde Demokratik Geçiş denilen yıllarda yaratılan yozlaşmış bir sistemin kasa anahtarından başka bir şey değildir.

ULUSAL SORUN ANAYASAL ÇERÇEVEDE ÇÖZÜLEMİYOR

İspanya’da ulusal sorun, diğer yapısal sorunlarda olduğu gibi, mevcut anayasal ve politik çerçevede çözülememektedir. Sağ, vergi sahtekarlığı, vergi cennetlerinde sermaye gizlenmesi ve yolsuzlukları gizlemek için sahte bir vatanseverliğe geri dönmüştür. İspanya’nın birliği savunması, (sağın) kendi sınıf çıkarlarının savunulmasından başka bir şey değildir. Fakat anayasal solculuk da, politik ufkunu 1978 anayasası ile sınırladığı için, çözüm sunamamaktadır.

FAŞİST EĞİLİMLE MÜCADELE EDİLMELİ

Ciudadanos (Yurttaşlar Partisi), Vox (Faşist parti) ve Halk Partisi’nin (PP, sağ liberal parti) Katalan halkına karşı ateşli tartışmaları İspanyol sağı açısından çok tehlikeli bir sapmaya; açık faşizm eğilimine  işaret etmektedir. Bu pozisyonları teşhir ve onlarla mücadele etmek gerekmektedir. İspanyol milliyetçiliği nefret ve ihtilaf yaratarak emekçileri bölmeye çalışmaktadır.

KATALONYA HALKININ GELECEĞİNİ SEÇME HAKKINI SAVUNUYORUZ

Katalan halkı siyasi geleceğini seçme hakkına sahiptir. PCE (m-l) tüm yasal garantiler sağlanarak gerçekleştirilecek bir referandum aracılığıyla hayata geçirilebilecek olan ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunmaktadır.

Fakat bu demokratik uygulamaya mevcut politik ve anayasal düzen içinde ulaşılamamaktadır. Monarşinin politikacılarının ileri sürdüğü gibi, Anayasa içinde tüm hakların savunulduğu ve barışçıl biçimde ifade edildiği sürece tüm taleplerin uygulandığı doğru değildir. Katalonya’da uygulanan baskı bunun böyle olmadığının en açık göstergesidir.

FEDERAL BİR CUMHURİYET İÇİN MÜCADELE ÇAĞRISI

Ancak monarşiyle siyasi bir kopuş, ancak Federatif bir Halk Cumhuriyeti’nin ilanı tarihsel ulusların İspanya ile nasıl bir bağ kurmak istedikleri karar vermelerine izin verecektir.

Milyonlarca İspanyol’u işsizliğe ve yoksulluğa mahkum eden, özgürlükleri ihlal eden ve ülkemizi ABD emperyalizmine tabi kılarak ulusal egemenliği ipotek altına alan bir rejime son verecek olan halk birliğini kuralım.

PCE (m-l), tek hedefi demokratik hakları bastırmak olan bu cezaları mahkum etmekte, Katalan siyasi tutukluların özgürlüğünü talep etmekte ve monarşist devletin Katalonya’da uyguladığı baskıyı kınamaktadır.” (DIŞ HABERLER)

Çeviren: Elif Görgü

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

EMEP Malatya Provincial Chair Kemal Gültekin arrested

SONRAKİ HABER

Denizli'de yargı reformu ve özgürlükler paneli düzenlendi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...