08 Mayıs 2019 13:45
Son Güncellenme Tarihi: 13 Mayıs 2019 20:12

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti

YSK, CHP ve İYİ Partinin İstanbul seçiminin tümünün iptali istemini ve 24 Haziran seçimlerinin iptali istemini reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven (ortada) | Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Partinin İstanbul seçiminin tümünün ve 24 Haziran seçimlerinin tümünün iptali istemini reddetti. Geçtiğimiz hafta CHP, İstanbul’da 39 ilçedeki yerel seçimlerin ve 24 Haziran genel seçimlerinin iptali için YSK'ye başvurmuştu. İYİ Parti de 31 Mart İstanbul seçimlerinin "tümünün iptal edilmesi" için tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK'ye itirazda bulunmuştu. 

CHP VE İYİ PARTİ İTİRAZ ETTİ

Millet ittifakının iki partisi CHP ve İYİ Parti, İstanbul'da sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 8 Mayıs'ta YSK'ye başvurdu. İstanbul’da 39 ilçenin tamamında seçimlerin iptalini ve yenilenmesini talep etti. Başvurunun gerekçesi tam kanunsuzluk oldu. CHP başvurusunda 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin de iptalini istedi. Başvuru dilekçesinde, “Madem ki sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal ediliyor, o zaman aynı usulle teşkil edilen sandık kurullarının görev yaptığı 24 Haziran seçimleri de iptal edilmeli” tezi öne sürüldü.

YSK REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu'nda geçtiğimiz hafta yapılan tam kanunsuzluk başvurularını bugün karara bağladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin, İstanbul'da tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle ayrı ayrı yaptıkları başvuruları reddetti. 

CHP'NİN BAŞVURUSU

CHP'nin YSK'ye başvurusunun tam metni şöyle:

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

TAM KANUNSUZLUK SEBEBİYLE İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN : Cumhuriyet Halk Partisi adına Av. Muharrem ERKEK Genel Sekreter (V) Hukuk Politikalarından Sorumlu Gnl. Bşk. Yrd.

İSTEMİN KONUSU : 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen İstanbul Yerel Seçimlerinin tam kanunsuzluk sebebiyle iptali.

İSTEMİN NEDENLERİ :

1. OHAL döneminde 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde de “bir şeyler olduğu” açıkça ortaya çıkmıştır. “Kimlerin ve nasıl gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ama, kesinlikle bir şeyler oldu.”

2. Yüksek bir Kurul olarak kendinizi ve önceki tüm kararlarınızı inkâr eden öyle bir karar verdiniz ki, 24 Haziran seçimlerinde de on binlerce kamu görevlisi olmayan kişinin İstanbul’da ve Türkiye’nin her yerinde sandık başkanı ya da üye olarak görev yaptığını tespit etmiş oldunuz. Evet, on binlerce sandık başkanı ve üye kamu görevlisi olmadığı halde 24 Haziran seçimlerinde görev yaptı. Re’sen yapacağınız bir inceleme sonucunda dahi günışığı gibi ortaya çıkacak bu gerçek karşısında artık Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimleri de kesinlikle şaibelidir. Kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yapmış olması tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini şaibeli kılıyorsa, verdiğiniz kararın doğru olduğuna inanıyorsanız ve hukuka saygılı olun diyorsanız 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimleri de iptal etmek durumundasınız.

3. Bilgileriniz üzere, TAM KANUNSUZLUK başvurularında süre aranmaz. Ortaya bir tam kanunsuzluk çıkmışsa, bu tam kanunsuzluğun sonucu olarak 24 Haziran seçimlerinin iptali de artık hukuken bir zorunluluk arz etmektedir. İnceleyin, 31 Mart’tan sonra olduğu gibi günlerce inceleyin, 24 Haziran seçimlerinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişinin sandık başlarında görev yaptığını tüm Türkiye görsün.

4. Sandık kurulu başkanlarının ve sandık kurullarında görev yapacak kamu görevlilerinin belirlenmesi seçmenin, siyasi partilerin ve adayların iradesine bağlı olmamasına rağmen; sandık kurullarının teşkiline ilişkin konular bizzat Kurulunuzun 13/12/2018 tarih ve 2018/1105 sayılı kararıyla kabul edilen seçim takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanmasına rağmen; sandık kurullarında kamu görevlisi olmadığı halde görev yapanların seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair somut tespitler bulunmamasına rağmen; önceki tüm kararlarınızda bu tip mesnetsiz, delilsiz ve soyut iddialar karşısında seçimlerin yenilenmesinin mümkün olmadığını önemle vurgulamanıza rağmen; sandık başındaki iş ve işlemlerde herhangi bir usulsüzlük ortaya konulamamasına rağmen; Anayasa’da güvence altına alınmış seçme ve seçilme hakkını zedeleyerek ve seçmen iradesini yok sayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini ve seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiyseniz 24 Haziran 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletvekillerinin de mazbatalarını iptal ederek 24 Haziran seçimlerini de yenilemek zorundasınız. Çünkü, aynı şartlar 24 Haziran’da da mevcuttu.

5. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde sandık kurullarını nasıl oluşturduysanız, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde de aynı şekilde oluşturmuştunuz. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu iktidar değiştirdi ve 13 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren bu değişikliklerden sonra iki seçim gerçekleşti: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri. Bu iki seçimde de seçimlere ilişkin tüm iş ve işlemler iktidarın gerçekleştirdiği değişikliklere göre yüksek Kurulunuzca yapıldı. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını şaibeyle kazandıysa, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı seçimini şaibeyle kazanmıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçimi meşru değilse,

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi de meşru değildir. Daha bu seçim döneminde 14 Nisan 2019 Erzurum Pasinler ve 20 Nisan 2019 Bursa Mustafakemalpaşa kararları ve bugüne kadar ki yerleşmiş, kökleşmiş kararlarınızın tam aksi bir kararla seçim sonucuna doğrudan doğruya müdahale ediyorsanız, 24 Haziran seçimlerinin sonucuna da müdahale ederek meşruiyetini yitirmiş tüm seçimleri yenilemesiniz.

6. Yüksek Kurulunuz bugüne kadar diyordu ki bir usulsüzlük ya da suç söz konusu ise suç isnat edilen ya da usulsüzlük yapan kişilerin hakkında yürütülen soruşturmalar ayrı bir konudur ve seçmen iradesi esas olduğundan seçimin iptali mümkün değildir. Bugün ne değişti? Kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı sandık kurullarında sandık başındaki iş ve işlemlerde herhangi bir usulsüzlük iddia edilmediği halde, o sandıklarda oy kullanan seçmenin iradesi sakatlanmadığı halde, madem iptal kararı verdiniz, aynı takdir ve iradeyle 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerini de iptal etmek durumundasınız.

7. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi, kasten suçlar işlenmişse, organize işler ve usulsüzlükler gerçekleşmişse mutlaka kendi seçiminde de gerçekleşmiştir. Yüksek Seçim Kurulu bu incelemeden artık kesinlikle kaçamaz. İstanbul’un tüm ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri seçimlerinin de artık bu kararınızdan sonra iptali bir zorunluluk yaratmıştır. Yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini değil, İstanbul’un tüm seçimlerini iptal edin.

8. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu 39 ilçede oy kullanan İstanbullular seçtiğine göre 39 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte pusulası aynı zarftan çıkan tüm seçim türlerinin de iptal edilmesi gerekmektedir.

Sonuç ve İstem : İktidarın isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen seçim mevzuatındaki değişikliklerin 13 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra yapılan tüm seçimlerde “bir şeyler olduğu” açıkça ortaya çıktıysa; artık seçmenin iradesinin ortadan kaldırılmasının bir önemi yoksa, artık sandık kurullarında görev yapanların seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair açık, kesin, somut deliller aranmayacaksa ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ve Sayın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptali kararı doğruysa;

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin TAM KANUNSUZLUK SEBEBİYLE iptaline;

24 Haziran seçimleri sonucunda verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasının ve Milletvekillerinin mazbatalarının TAM KANUNSUZLUK SEBEBİYLE iptaline;

İstanbul’da gerçekleşen 39 ilçedeki tüm seçimlerin TAM KANUNSUZLUK SEBEBİYLE iptaline;

Milletin vicdanında adaletin tecelli ettirilmesi için karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum." 

CHP'Lİ ERKEK: 24 HAZİRAN'DAKİ SANDIK KURULU BAŞKANLARININ ÇOĞU BU SEÇİMDE DE GÖREV YAPTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, başvuru sonrası yaptığı açıklamada "YSK'ye kesinlikle güvenmiyoruz ve inanmıyoruz. Yargı bağımsızlığının nasıl zarar gördüğünü artık herkes görüyor. Sandık kurullarında görev yapan kişilerin o sandıktan çıkan sonuçları etkilediğine dair somut bir delil, AK Parti’nin itirazlarında bile ortaya çıkmadı. 24 Haziran'da da sandık kurulu başkanlarının çoğu bu seçimde de görev yaptı. Bakalım cesurca kararlarının arkasında durabilecekler mi?" demişti.

CHP'nin başvurusunda "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali kararı doğruysa; 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleriyle birlikte Erdoğan'ın mazbatasının ve 31 Mart'ta 39 ilçedeki tüm seçimlerin tam kanunsuzluk gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini" vurgulandı.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu. Sandık başkanları arasında memur olmayanların olması bu karara gerekçe olarak gösterilmişti ancak aynı durum 24 Haziran seçimleri için de geçerliydi. (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

HDP'li belediyelere polis zoruyla X-Ray yerleştirilmek isteniyor

SONRAKİ HABER

Güldür Güldür yine medyadaki sansürü gündemine aldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...