07 Eylül 2018 20:46

Karaburun’da ‘ekoloji mücadelesi’ tartışıldı

Karaburun'da 'Ekosistemi Savunmak için ‘Ne Yapmalı?’, ‘Nasıl Yapmalı?'  başlıklı oturum Beyza Üstün’ün oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Vladimir İliç Lenin’in ‘ Ne Yapmalı’ kitabının ana başlık olduğu Karaburun Bilim Kongresi’nde çeşitli toplumsal alanlara dair ‘ne yapmalı’ tartışmaları devam ediyor.

“Ekosistemi Savunmak için ‘Ne Yapmalı?’, ‘Nasıl Yapmalı?”  başlıklı oturum Beyza Üstün’ün oturum başkanlığında gerçekleştirildi. “Türkiye’de Ekolojik Mücadele Alanlarında Ne Yapmalı? “ sunumunu yapan KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden Yar. Doç. İrfan Mukul, “Özellikle kent ve kırdaki müşterek alanların sermayeye açılması ekoloji mücadelesini emekçi sınıflar açısından daha önemli bir hale geldi” dedi. Sinop -Gerze’deki köylülerin ekoloji mücadelesini örnek göstererek sınıf mücadelesinin bir bileşimi olduğunu belirten Mukul, ayrıca ekoloji platformlarında doğru müdahalelerin yapılmamasından kaynaklı ortaya çıkan lokal milliyetçiliğe ve yerelle sınırla kalınmasına dikkat çekti.

YERELDEKİ MÜCADELENİN ORTAK ÖRGÜTE İHTİYACI VARDI

Oturum, Ekoloji Birliği Eş Dönem Sözcüsü Özer Akdemir’in “Ekoloji Mücadelelerinin Birleşmesi Süreci ve Ekoloji Birliği” konulu sunumuyla devam etti. Akdemir, “Özellikle Bergama köylü hareketinin ekoloji mücadelesinde ne yapmalı-nasıl yapmalı sorusunun cevaplarını deneyimler eşliğinde gösterdiğini” belirtti. Yerel mücadelelerin sermaye karşısında kendi yerlerinde tek başlarına kaldıklarında büyük oranda sönümlendiğini belirten Akdemir, “Sermayenin saldırılarına karşı yerel mücadelelerin birbirinin yarasına merhem olabilmesi çok önemli. Bunun için de ortak bir zemin, birlikte mücadelenin aracı olacak ortak örgüte gereksinim vardı. İşte Ekoloji Birliği de bu gereksinim üzerinden kuruldu” dedi. Akdemir, Artvin, Bergama, Ege’deki JES mücadeleleri gibi yerel mücadele deneyimlerinin durumları ile ilgili de güncel bilgileri aktardı.

“Ormandan Ne Anlıyoruz?’ Orman Tanımı’nın Ekosistem ve Ekosistem Mücadeleleri Üzerindeki Etkisinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi” başlıklı sunumu yapan Eğitimci Zafer Ülger, doğanın sermaye çabasıyla yeniden üretilmesine  karşı direnilmesi gerektiğini vurguladı. Enerji ve maden meselelerinin ekosistem için çok önemli olduğunu belirten avukat Alp Tekin Ocak  ise, “ Türkiye’de Demokratik Kitle Örgütlerinin, Kırsal ve Kentsel Mekan Mücadelelerindeki Söylemlerinin Eleştirel Analizi” sunumunda çeşitli meslek örgütleri ve sendikaların ekoloji sorunlarını yanlış ele alışlarından bahsetti. Oturumun son sunumlarından biri olan “Doğanın Zamanı için Süren Mücadele İmkanları ,Potansiyelleri ve Etki Mekanizmalarıyla Türkiye’de Ekoloji Hareketi” başlığında konuşan Gazeteci Utku Zırığ, doğanın zamanı kavramını açıklayarak başladı. “Ekoloji mücadelesi tabanda karşılık bulma imkanlarından kaynaklı sürme eğilimi olan aktif bir alandır” diyen Zırığ, Yırca ve Soma örnekleri ile ekoloji mücadelesinde ne yapmalı sorusunun cevaplarını verdi. Prof. Dr. Beyza Üstün ise “ Ekoloji Siyasetinde Ekolojinin Diyalektiği Belirleyici midir?” başlıklı sunumunda, ekolojik saldırıların siyasi saldırılar olduğunu belirtti. “Yaşam alanları, birikimleriyle birlikte sermayenin mekanizmalarına teslim ediliyor. Ayrıca sermaye doğayı sadece tahrip etmiyor, artı değer üretimini de güdüyor” diyen Üstün, çevreye ekolojik bir perspektiften bakılması gerektiğini vurgulayarak sunumunu bitirdi.

Sunumların ardından geçilen soru cevap kısmında ise, özellikle sınıf mücadelesi ve ekolojik mücadele arasındaki ilişki tartışıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Dikmen: Gazeteler kapanırsa toplum bilgi edinme hakkını kaybeder

SONRAKİ HABER

Türkiye'den 6 AB ülkesinin vatandaşlarına vize muafiyeti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...