İşsizlik resmi rakamlara göre 10,6; DİSK-AR'a göre ise 18,6

Fotoğraf: Reşit Çelebioğlu/DHA

İşsizlik resmi rakamlara göre 10,6; DİSK-AR'a göre ise 18,6

TÜİK'in açıkladığı verilere göre şubat ayı işsizlik oranı yüzde 10,6 ile yine çift hanelerde kaldı. DİSK-AR'a göre ise gerçek işsizlik yüzde 18,6.

Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 10,6 ile yine çift hanelerde. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık azalış ile yüzde 19 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık azalış ile yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.6

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 262 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 7’si inşaat, yüzde 55,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,1 puan arttı.

işsizlik

Fotoğraflar: Fatih Yılmaz/DHA

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52.2

İşgücü 2018 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 665 bin kişi artarak 31 milyon 520 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,3 olarak gerçekleşti.

DİSK-AR: GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 18.6

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) ise, TÜİK’in açıkladığı yüzde 10,6 işsizliğin gerçeği yansıtmadığını, gerçek işsizliğin 6,3 milyon kişiyle yüzde 18,6 düzeyinde bulunduğunu açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) genel işsizlik oranının iş gücü piyasalarındaki durumu bütün boyutlarıyla ortaya koymadığı belirtilen açıklamada, “TÜİK tarafından kullanılan standart işsizlik tanımı referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir. Bu hesaplama yöntemi işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılmasını zorlaştırmaktadır” denildi.

“Geniş tanımlı işsizlik hesaplaması”nın klasik dar tanım kapsamında yer alan işsizlerin yanında, iş bulma ümidini kaybedenleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olanları, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları kapsadığı ifade edilen açıklamada, işsizliğin engellenmesi için şu öneriler dile getirildi:
- İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz iş gücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
- “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
- Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
- Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir.
- Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Uluslararası Çalışma Örgütünün “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
- Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.
- Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
- Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.
- İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
- Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için iş gücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 17:10
www.evrensel.net
ETİKETLER işsizlik