03 Mayıs 2018 19:07

Tek parti tek adam rejimine karşı iş, bilim, özgürlük için birleşelim!

Emek Gençliği 8. Konferans Karar ve Sonuçları

Tek parti tek adam rejimine karşı iş, bilim, özgürlük için birleşelim!

Paylaş

Emek Gençliği “Tek parti tek adam rejimine karşı iş, bilim, özgürlük için birleşelim” şiarıyla başlattığı 8. Konferans sürecini tamamladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden işçi, işsiz, liseli, üniversiteli delegelerin katılımıyla gerçekleşen merkezî konferansta şu kararlar alındı:

* Dünyada hâkim sınıflar ve emperyalist devletler arasındaki çatışmalar daha da keskinleşiyor. Emperyalist saldırganlığın şiddetlendiği ve bölgesel savaşın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Konferansımız sürerken Amerika, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye müdahalesi ise son örnek oldu. Türkiye’de de AKP hükümetinin dış politikasında yayılmacı adımlar attığı ve Türkiye’deki hâkim sınıfların, bunun koşullarını kendi çıkarları açısından belirlediği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye gençliği, bu çıkarların bekçisi olarak hâkim sınıflar tarafından kullanılmak isteniyor, gençlik içerisinde milliyetçi ve şoven politikalar tırmandırılıyor; bu politik atmosfer, tek adam tek parti diktatörlüğünün inşasının hızlandırılmasının bir dayanağı haline getiriliyor. Önümüzdeki süreç açısından bu gelişmelerin karşısında başta Türk ve Kürt gençliği olmak üzere her milliyetten Türkiye Gençliğinin, savaş karşıtı, antiemperyalist mücadelesinin güçlendirilmesi, örgütlenmesinin ve bu yönde bir aydınlatma faaliyetinin sürdürülmesinin önemi artmıştır. 1 Mayıs ve 6 Mayıs kapsamında örgütümüz bu temelde çalışmasını yoğunlaştıracaktır.

* Tek parti tek adam diktatörlüğünün inşa sürecini hızlandırmak için atılan adımlar ve gençlere sunulan “yerli ve milli” gelecek hayali, Türkiye gençliğinin gelecek kaygısını çözmek bir yana, gençliğin sorunlarını daha da derinleştiriyor. Ülkede gençliğin sözünü söyleyebileceği üniversite kulüp ve topluluk faaliyetlerinin kısıtlanmasının, alanların gasp edilmesinin karşısında OHAL karşıtı, temel talepler etrafında örgütlenecek bir mücadele Türkiye gençliğinin gelecek mücadelesi bakımından hayati bir önem kazanmıştır. 2019 Yerel ve 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri bu mücadeleyi güçlendirmek, geliştirmek için önemli bir süreç olacaktır. Emek Gençliği 8. Konferansı, Cumhurbaşkanlığı ve 2019 yerel seçimleri sürecinde kararlı, disiplinli bir çalışma, bir aydınlatma ve ajitasyon faaliyeti yürütülmesi kararını alır.

* Türkiye’yi yöneten hâkim sınıfların gençlik üzerindeki ideolojik kuşatması ile birlikte gençlik içerisinde bireycilik, dogmatizm, idealizm, liberalizm, nihilizm vb. akımlar, gençliğin hayatını şekillendiren öğeler olarak yayılıyor. Türkiye’deki hâkim sınıflar ve onların temsilcileri biat eden bir gençlik profili yetiştirme çabası için eğitim müfredatı ve sınav sistemlerinin içeriğinin değiştirilmesi, eğitimin giderek piyasaya açılması adına ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Eğitim müfredatının ve sınav sistemlerinin dogmatik, dinî referanslar temelinde değiştirilmesinin karşısında konferansımız, liseli gençlik başta olmak üzere bilimsel eğitim talebi etrafında bir mücadeleyi güçlendirerek gençliğin parasız, bilimsel, demokratik, anadilde eğitim talebi çerçevesinde bütünlüklü, kararlı ve istikrarlı bir aydınlatma faaliyeti sürdürme kararını alır. 

* Geçtiğimiz dönem ilan edilen OHAL ve çıkarılan KHK’lerin bir hedefi de basın ve ifade özgürlüğü oldu. Ülke çapında birçok televizyon kanalı, gazete, dergi kapatılarak en başta gençlerin iktidar ve sermaye güdümü dışından haber alma hakkı engellendi. Gazetecilerin tutuklandığı, bütünüyle medya gruplarının el değiştirdiği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri doğrultusunda AKP-Erdoğan iktidarının, “tek parti tek adam” rejiminin temini için basın ve yayıncılığı tek taraflı olarak seferber ettiği bir dönemden geçmekteyiz. Ülke içerisindeki koşullar doğrultusunda basın, ifade özgürlüğü ve bunun ihlaline karşı örgüt çalışması yürüttüğümüz her alanda günlük işçi basınının ve Genç Hayat’ın öğrenci, işçi, işsiz gençliğin kürsüsü olarak hem içerik bakımından hem dağıtımının örgütlemesi bakımından güçlenmesinin, teori ve kültür alanlarındaki yayınlarımızın gençlik yığınları içerisinde daha etkili bir biçimde kullanılmasının ve dağıtılmasının önemi artmıştır. Bu bakımdan yayınlarımızın etkili kullanım ve dağıtımının güçlendirilmesini 8. konferansımız karar altına alır.

*  İşçi-işsiz gençlik yığınlarının çalışma ve yaşam koşulları gün geçtikçe ağırlaşıyor. Türkiye patronlar için ucuz genç işçi cenneti haline geldi. Güvencesiz çalışma koşullarında her yıl yüzlerce genç, iş cinayetlerinde can veriyor. Genç işsizlik oranı ise katlanarak büyüyor. Grevler OHAL gerekçeleri ile yasaklanıyor. Kazanılmış sosyal, demokratik haklar gasp ediliyor. 

Emek Gençliği 8. konferansı işçi-işsiz gençlik yığınları içerisinde sürdürdüğü çalışmayı yeniden planlayarak temel ekonomik, sosyal, demokratik talepler etrafında işçi-işsiz gençliğin mücadelesini ilerletmeyi karar altına alır.

* Kültür, sanat, spor, çevre vb. alanlardaki ihtiyaçlar, sorunlar ve taleplere ilişkin gençliğin ilgisinde ve eğilimlerinde bir artış olduğuna konferansımız dikkat çekmiş; bu alanların gençliğin mücadelesinin ve örgütlenmesinin dayanağı olarak kullanılmasının önemli olduğu sonucu ortaya konmuştur. Bu bakımdan önümüzdeki dönem bu alanlara yönelik kapsamlı bir seslenişin ve politikamızın derinleştirilmesini konferansımız karar altına almıştır.

* Emek Gençliği’nin gençlik kesimleri içerisinde çekim merkezi haline gelmesinin, kitleselleşmesinin bir dayanağı da tüm Emek Gençliği üyeleri tarafından işçi sınıfının bilimsel dünya görüşü olan Marksizmin, Leninizmin öğrenilmesi, dünyayı değiştirmenin bilimsel anahtarı olarak diyalektik tarihsel materyalizmin kavranmasıdır. Bu birikimin örgüt çalışmamızı ve aydınlatma faaliyetimizi güçlendirmesi ve gençlik kitlelerinin ideolojik olarak kazanılması ve eğitilmesi adına örgütümüz, almış olduğu ısrarlı tutumunu devam ettirecektir.

ÖNCEKİ HABER

Denizleri anmak

SONRAKİ HABER

Bitlis'te 43 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa