25 Nisan 2018 14:48

EMEP: Tek adam rejimine karşı demokratik ittifak, ortak aday

EMEP, 24 Haziran erken seçimlerine ilişkin açıklamasında emek ve demokrasi güçlerine 'Demokratik ittifak' ve 'Ortak aday' çağrısı yaptı.

Emek Partisi Logosu

Paylaş

Emek Partisi (EMEP), 24 Haziran seçimlerine dair yaptığı açıklamada emek, barış ve demokrasi güçlerine çağrı yaparak “Tek adam, tek parti rejimi”ne karşı 24 Haziran’da ‘Demokratik ittifak’ ve ‘Ortak aday’ etrafında güçleri birleştirelim!” dedi.

EMEP Genel Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:
“Emek, barış, demokrasi güçlerine çağrı;
‘Tek adam, tek parti rejimi’ne karşı 24 Haziran’da ‘Demokratik ittifak’ ve ‘Ortak aday’ etrafında güçleri birleştirelim!
1-  Normal olarak 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin saray rejimi, AKP ve MHP tarafından baskın şekilde 24 Haziran 2018 tarihine alınması, çeşitli ulus ve milliyetlerden Türkiye halkını Cumhuriyet dönemi siyasi tarihinin en kritik seçimleriyle yüz yüze getirmiştir.
2- İç ve dış siyasal koşullardaki açmazlar, ekonomideki kötü gidişat, kriz sinyallerinin artması, biriken sosyal sorunlar, emekçi halk kitlelerinin ekmek, barış, adalet ve özgürlük taleplerinin her geçen gün daha da büyümesi, bu bağlamda ülkenin OHAL’siz yönetilemez hale gelinmiş olması ve hepsinden önemlisi bu gelişmelerin  siyasal sistemin “ tek adam, tek parti rejimi” biçiminde faşist temelde yeniden inşası sürecini  giderek daha da zorlaştırması erken seçim kararının gerçek nedenlerini oluşturmaktadır.
3- Sermaye ve burjuvazinin en gerici kesimlerinin siyasi temsilcileri olarak AKP ve MHP tarafından oluşturulan “Cumhur ittifakı” OHAL rejimine, devlet ve hükümet imkanlarına, antidemokratik seçim sistemi ve siyasi partiler yasasına yaslanarak 24 Haziran seçimlerinden galip çıkmayı hedeflemektedir. Bu gerici faşist odak amacına ulaştığı takdirde, “tek adam tek parti rejimi”ne giden yolda son büyük engeli de aşmış olacak, OHAL ile birlikte güdük biçimde de olsa var olan demokratik hak kırıntılarını koyduğu tabutun son çivilerini de çakacaktır. OHAL rejimi olağanlaşacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son olarak DEİK genel kurulunda yapmış olduğu konuşma 24 Haziran sonrası işçi sınıfı ve emekçi halk kitlelerini  ekonomik, sosyal ve siyasal planda dizginsiz saldırıların beklediğinin ip uçlarını fazlasıyla vermektedir.
4- 16 yıllık AKP iktidarının ekonomik, sosyal ve siyasal planda ülkeyi getirdiği durum, iç ve dış siyasal koşullar ve ilişkilerde  ortaya çıkan açmazlar, gerilimler ve çelişkiler tekelci sermaye (‘nin geleneksel kesimlerini) ve burjuvaziyi yeni seçenekler aramaya itmiştir. “Tek adam, tek parti” temelindeki “Başkanlık sistemi”ne karşı “parlamenter sistem”in “yeniden ihyası” temelinde CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi etrafında oluşturulmaya çalışılan ittifak (lar) bu arayışın somut dışa vurumudur.
5- Ülkemiz siyasi tarihinin bu kritik anında emek, demokrasi ve barış güçlerinin 24 Haziran seçimlerinde demokratik bir ittifak kurarak ortak hareket etmeleri tayin edici bir önem kazanmıştır. Çünkü, halklarımızın eşit, özgür ve insanca koşullarda yaşam özleminin ve bu özlemlerinin ifadesi olarak ekmek, barış, adalet ve özgürlük taleplerinin gerçek savunucusu ve temsilcileri bu güçlerdir.
6- Halklarımızın bu en acil talepleri  emek, demokrasi ve barış güçleri olarak bir araya gelmemizin ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine demokratik bir ittifak oluşturarak “ortak aday” etrafında gitmemizin siyasal olarak yeter asgari koşullarını oluşturmaktadır.
Emek Partisi olarak bu temelde;
* “Tek adam, tek parti rejimi” girişimine son verilmesi, halk iradesinin önündeki bütün engellerin kaldırılması, seçim ve siyasi partiler yasasının demokratikleştirilmesi, barajsız, engelsiz adil seçimler, halk iradesine dayanan bir politik düzenin kurulması;
* Tutuklu milletvekillerinin salıverilmesi, cezai soruşturma ve mahkeme süreçlerinin durdurulması, milletvekillikleri düşürülenlerin haklarının iadesi, kayyım uygulamalarına son verilmesi, halkın seçtiği belediye başkanlarının görevlerine iadesi;
* OHAL’e son vererek, KHK’ların hukuki sonuçlarıyla ilgası ve mağduriyetlerin giderilmesi;
* Bağımsız yargı güvencesi, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında “kuvvetler ayrılığı ilkesi”ne titizlikle uyulması;
* Söz, basın, örgütlenme (siyasal, sendikal) hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, grev hakkı önündeki engellerin kaldırılması, genel grev hakkı, tutuklu gazeteciler, aydın ve akademisyenlerin derhal salıverilmesi, soruşturma ve kovuşturmaların durdurulması, inanç özgürlüğü, gerçek laikliğin tesisi;
* Kürt sorununun tam hak eşitliği temelinde demokratik halkçı çözümü, içeride ve dışarıda askeri operasyonların durdurulması, ülke dışındaki askeri güçlerin derhal geri çekilmesi, Suriye, Irak başta olmak üzere sorunların UKKTH temelinde çözümü;
* Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulması, üretimde ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitliğinin sağlanması;
* Doğa ve çevrenin tahrip edilmesinin önüne geçecek önlemlerin alınması;
* Herkese eşit koşullarda, parasız ulaşılabilir sağlık ve eğitim hakkı sağlanması;
* İşsizlere iş, koşula bağlanmamış işsizlik ödeneği, yoksulluk sınırı altındaki emekçi ailelerine sosyal destek verilmesi için; emek, demokrasi, barış güçlerinin 24 Haziran seçimlerinde “ortak aday” etrafında birleşerek hareket etmelerinin kaçınılamaz zorunluluğunu bir kere daha vurguluyor ve başta Birleşik Haziran Hareketi (BHH), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Halkevleri olmak üzere bu güçleri “tek adam, tek parti rejimi”ne karşı demokratik bir ittifak halinde bir arada olmaya ve dönemin gerektirdiği sorumlulukları omuzlamaya çağırıyoruz.
Partimiz işçi sınıfımız ve emekçi halklarımıza karşı bağlılığının ve sorumluluğunun gereği olarak böyle bir ittifakın oluşması için çabalarını sürdürmektedir.” (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

Manisa'daki Termokar fabrikasında işçi kıyımı

SONRAKİ HABER

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçlerinin "insanca yaşam" talebiyle toplanıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa