11 Ocak 2018 16:45
Son Güncellenme Tarihi: 11 Ocak 2018 23:52

Altan ve Alpay’ın tutukluluğunun devamına karar verildi

AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.

Paylaş

AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi. Alpay'ın kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilirken Mehmet Altan'ın ise İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise AYM'nin bu kararla "sınırını aştığını" savundu. 

ŞAHİN ALPAY'IN AVUKATI KARARA İTİRAZ ETTİ

Şahin Alpay'ın avukatı, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutukluluk halinin devamı kararına itiraz etti.

Alpay'ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan tarafından üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme'sine sunulan dilekçede, "Anayasa Mahkemesi'nin müvekkil hakkında verdiği hak ihlali kararından sonra 11.01.2018 günü salıverilme istemimiz üzerine tutukluluğun devamı kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağını ifade etmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 58. maddesine göre Genel Kurul kararlarından yalnızca iptal ve itiraz başvurularına ilişkin olanlarının Resmi Gazete'de yayımlanma zorunluluğu vardır. "Diğer kararların hangilerinin Resmî Gazete'de yayımlanacağına Başkanlıkça karar verilir" dolayısıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yerine geçerek ihlale ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağına karar vermesi düşünülemez" ifadesine yer verildi.

Dilekçede, Şahin Alpay hakkında verilen tutukluluğun devamına ilişkin kararın kaldırılarak, Anayasa Mahkemesi'nin kararı dikkate alınarak salıverilmesine karar verilmesini talep etti.

ŞAHİN ALPAY İÇİN MAHKEMENİN VERDİĞİ RED KARARI

Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

Şahin Alpay

"Mahkememize tutuklu sanık Şahin Alpay'a ilişkin gerekçeli kararın tebliğ edilmediği anlaşılmış olmakla ve ayrıca tutuklu sanık Alpay'ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar vermediği de anlaşılmakla, sanık vekilinin tahliyeye ilişkin taleplerinin de bu aşamada reddi ile sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık hakkında istenen cezanın üst sınırı, delillerin toplanmamış olması göz önüne alındığında tutuklu sanık Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi." 

GEREKÇELİ KARARDAN SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından gerekçeli kararın mahkemelerine tebliğ edilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin incelenerek tekrar değerlendirileceğini kararına ekledi.  

Şahin Alpay

ÜYE HAKİM ŞERH KOYDU: AYM'NİN KARARI KESİN VE BAĞLAYICI

Karara bir üye hakim muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, "Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğa ilişkin özel nitelikteki kısa kararının kesin ve mahkememizi bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle heyetin tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne katılmıyorum" denildi. 

Mehmet Altan
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli Mehmet Altan kararı

Akademisyen ve yazar Mehmet Altan'ın AYM kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tahliye talebi de "Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararının AYM'nin kısa kararından anlaşılamayacağı ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmadığı" gerekçe gösterilerek reddedildi. 

ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim gerekçesinde "Hak ihlali olduğu tespit edildiğinden mahkememizce ihlalin sonucunun ortadan kaldırılması gerekeceğinden ve bu husus ancak başvuru sahibi olan Mehmet Altan'ın tahliyesi yoluyla mümkün olduğundan sadece başvuru sahibinin tahliye edilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" dedi.

AVUKATLARIN ILICAK TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi'nin kararının emsal olduğunu belirten davanın diğer tutuklu sanıkları Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın avukatları da tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Altan ve Ilıcak hakkındaki tahliye taleplerini ise oy birliğiyle reddetti.

BEKİR BOZDAĞ: AYM SINIRINI AŞTI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı ile 'anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştığını' söyledi.

Twitter hesabı aracılığıyla açıklama yapan Bozdağ, "Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İRGİL: AYM, AİHM'YE GİTSİN

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurması önerisinde bulundu. İrgil, “Öyle bir haldeyiz ki, hukuk perişan, AYM hiç böyle hakarete uğramamıştı. Bence AYM, AİHM’e gitsin” dedi.

AYM, TUTUKLAMANIN HUKUKİ OLMADIĞINI KABUL ETTİ

Söz konusu başvuruları görüşen Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti, güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ile tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oy çokluğuyla karar verdi. Yüksek mahkeme, "Kötü muamele", "Hukuka aykırı gözaltı" iddialarını ise, "Başvuru yollarının tüketilmemiş olması" nedeniyle kabul edilemez buldu. Yüksek mahkeme, diğer hak ihlalleri iddialarına ilişkin ise "Açıkça dayanaktan yoksun olması" gerekçesiyle kabul edilemez bulduğunu açıkladı. 

AYM ALTAN'A TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

AYM, Altan'a 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verirken, Alpay'ın tazminat talebini ise reddetti. AYM aldığı kararların bir örneğini, "ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için" Altan'ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ile Alpay'ın yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 

ALPAY VE ALTAN HAKKINDAKİ KARAR 

Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay’ın başvurusu hakkındaki kararı şöyle:

“Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle, Tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oybirliğiyle, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oyçokluğuyla, Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine oyçokluğuyla, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, Başvurucunun maddi tazminat talebinin reddine karar verildi.”

Mehmet Altan’la ilgili kısa karar ise şöyle:

“Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle, Tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oybirliğiyle, Gözaltının hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oybirliğiyle, sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız hâkim ilkelerine aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oybirliğiyle, Soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oybirliğiyle, tutukluluğa itiraz incelemesinin duruşmasız olarak yapılması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oybirliğiyle, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oyçokluğuyla, Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine oyçokluğuyla, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, başvurucuya net 20.000 TL manevi tazminat ödenmesine, tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine karar verildi.” (HABER MERKEZİ)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Hafriyat kamyonu yine can aldı 

SONRAKİ HABER

İran Dini Lideri Ali Hamaney: Trump bir palyaço

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...